Category: Happiness

3 เคล็ดลับ ไม่ให้ข้าวบูดเร็ว ทำง่าย แม่ครัวเก็บไว้เลย

3 เคล็ดลับ ไม่ให้ข้าวบูดเร็ว ทำง่าย แม่ครัวเก็บไว้เลย ปั ญห าที่หลายบ้ านอาจต้องเคยเจอคือการหุงข้าวไว้ทานในครอบครัว หุงไว้ตอนเช้าไม่ทันค่ำข้าวในหม้อก็บู ดหมดแล้ว ต้องเททิ้งแล้วหุงใหม่ ทั้งเสี ยเวลาแล้วก็เสี ยดายข้าวน่าดูเลย ฉะนั้นวันนี้เราเลยได้รวบรวมเคล็ ดลั บดีๆในการจะช่วยให้ข้าวอยู่ได้น านขึ้น ไม่บู ดเร็วอย ากจะให้เพื่อนๆได้ล องไปทำตามกันดู ส าเห ตุหลักเลยที่ทำให้ข้าวบู ดเร็วนั้นก็คือมีแ บ คทีเ รี… Read more »

คนที่อายุ 30 หากเลิกสนใจ 10 อย่างนี้ได้ ชีวิตจะสุขขึ้นอีกเยอะ

คนที่อายุ 30 ถึง 60 หากเลิกสนใจ 10 อย่างนี้ได้ ชีวิตจะสุขขึ้นอีกเยอะ คนเราเมื่อเติ บโ ตขึ้นเรื่อยๆ ฉะนั้นเราก็จะได้เจอโล กที่กว้างขึ้นกว่าตอนที่เป็นเด็ กๆ จะได้เจอผู้คนที่หลากหล ายผ่านเข้ามาในชีวิ ตและได้เข้าสังค มที่แปลกใหม่ แต่สิ่งสำคั ญหลักเลยที่เมื่อเราอ ายุม ากขึ้น ควรต้องหาสิ่งนี้ให้กับตัวเอง นั้นคือความสุข การใช้ชีวิตประจำวันให้มีแต่ความสุข ไม่ว่าจะเป็นความสุขเล็กๆน้อยที่เข้ามาในแต่ละวัน จะทำให้เรายิ้มได้และใช้ชีวิ ตได้ทุกวันแบบมีพลั ง มีสุ… Read more »

แม่บ้านเก็บไว้ทำ 6 วิธีไล่มดแมงสาบ หายหมดยกรัง

แม่บ้านเก็บไว้ทำ 6 วิธีไล่มดแมงสาบ หายหมดยกรัง พวกม ด แม ลงส าบนี่คงเป็นปั ญห าประจำบ้ านของใครหล ายๆคนเลย ไม่ว่าจะจัดก ารมั นด้วยวิธีไหน สุดท้ายมั นก็ยังคงกลับมาอยู่ดี ฉะนั้นแล้ววันนี้เราเลยรวบรวมวิธีจัดก ารกับเหล่าม ด แม ลงสา บแบบปลอ ดภั ยที่จะสามารถจัดก ารได้ยกรัง ไม่กลับมากวนใจคุณอีก ทำสเปรย์ไว้กำจัดม ด… Read more »

คนมีรถควรรู้ 4 สิ่งไม่จำเป็นต้องเชื่อศูนย์บริการ

คนมีรถควรรู้ 4 สิ่งไม่จำเป็นต้องเชื่อศูนย์บริการ คนที่มีรถแล้วคงรู้กันดีว่ารถเมื่อเราขับไปสักระยะ ต้องมีการเข้าศูนย์บริการเช็ครถ ซึ่งอาจมีการซ่อ มแซ มหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมั นเครื่ อง แต่ไม่ใช่แค่นั้นบางครั้งเรามักเจอพนักงานที่เสนอผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถให้เรา หรือไม่ก็เสนอให้เราเปลี่ยนอะไรตัวนั้นตัวนี้ แต่ถึงอย่ างไรก็ตาม หากบางอย่ างที่พนักงานเสนอมานั้นก็เกินความจำเป็น ทำให้เราต้องจ่ายแ พง เปลืองเงิ นแบบไม่มีความจำเป็น และคุณภ าพที่ได้ก็ไม่ได้ต่างจากร้านข้างนอ กเลย เราก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อ ต้องซื้ อจากศุนย์ไปซะทุกอย่าง แบตเตอรี่รถยนต์ลูกใหม่ เมื่อเรานำรถเข้าศูนย์บริก าร แน่นอ… Read more »

สติ๊กเกอร์หลุดออกง่าย ไม่ทิ้งคราบเหนียว แม่บ้านเก็บไว้ทำเลย

สติ๊กเกอร์หลุดออกง่าย ไม่ทิ้งคราบเหนียว แม่บ้านเก็บไว้ทำเลย การลอ กสติ๊กเกอร์ออ กจากสิ นค้ าที่ซื้ อมาเพื่อให้ดูดี ไม่อย ากให้ป้ายสติ๊กเกอร์มาเกะกะให้ดูส กป รก บดบังความส วยง ามของสิ นค้ าที่ซื้ อมา แต่เมื่อลอ กออ กมักจะเกิดคราบเหนียวที่ทิ้งเอาไว้ทำให้ดูส กปร กหนักกว่าเดิม การจะเอาคราบเหนียวนั้นออ กก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ ายเลย แต่วันนี้เรามีเคล็ ดลั บวิธีการลอ… Read more »

ล้างเขียงไม้ สะอาดไม่เหลือกลิ่นคาวอาหาร แม่บ้านเก็บไว้ทำเลย

ล้างเขียงไม้ สะอาดไม่เหลือกลิ่นคาวอาหาร แม่บ้านเก็บไว้ทำเลย เครื่ องครัวทำอ าห ารเป็นสิ่งที่แม่บ้ านขาดไม่ได้เลย ในการมาใช้ประก อบอ าห ารรับประทานในทุกๆวัน แต่เมื่อเราใช้เครื่ องครัวเหล่านี้ทุกวันให้ล องสังเกตดูว่าสะอาดดีจริงๆหรือไม่ แ น่น อนว่าการใช้ง านตลอดย่อ มมีคร าบส กป รกสะส มรวมถึงกลิ่ นไม่พึงประสงค์ตามมา หากทำความสะอาดได้ไม่ดี ฉะนั้นวันนี้เราเลยมาแ นะนำการทำความที่ช่วยให้เครื่ องครัวของคุณนั้นไร้คร าบ… Read more »

ถ้าอยู่ในตู้เย็นให้เอาออก อย่าแช่เอาไว้ หลายคนยังแช่ไว้อยู่

ถ้าอยู่ในตู้เย็นให้เอาออก อย่าแช่เอาไว้ หลายคนยังแช่ไว้อยู่ โดยส่วนใหญ่เรามักจะนำอ าห ารเกือบทุกอย่ างเข้าแช่ตู้เย็น เพราะเรามักคิดว่าการที่เราแช่เย็นไว้จะช่วยถนอ มอ าห ารให้เก็บไว้น านขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณอาจไม่เคยรู้ว่าอ าห ารบางชนิดที่คุณนำเข้าแช่ในตู้เย็น จริงๆแล้วนั้นไม่ต้องแช่เย็นก็ได้ สามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องปกติก็ได้ ซึ่งจะมีอะไรบ้ างนั้นที่คุณมักจะนำไปแช่บ่อยๆ แต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องแช่เย็นเลยก็ได้ มะเขือเทศจะอร่ อ ยหากไม่แช่เย็น มะเขือเทศเป็นผักที่เรามักจะนำมากินส ดหรือใส่ในอ าห ารประเภทยำหรือส้มตำ มีความหว านฉ่ำน้ำ หากเรานำมะเขือเทศเข้าแช่ตู้เย็น… Read more »

10 ประโยชน์โรยเกลือรอบบ้าน แม่บ้านไม่เคยรู้มาก่อน

10 ประโยชน์โรยเกลือรอบบ้าน แม่บ้านไม่เคยรู้มาก่อน เกลือเป็นวั ต ถุดิ บในการปรุงอ าห ารที่เกือบทุกบ้ านคงจะมีติดบ้ านกันเอาไว้อยู่แล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณเคยรู้สุ ดยอ ดประโยชน์จากเกลือกันหรือไม่ ว่านอ กจากจะใช้ปรุงร สช าติอ าห ารแล้ว ยังสามารถนำไปใช้ทำอะไรได้อีกบ้ าง ฉะนั้นวันนี้เราจึงได้รวบรวมประโยชน์ดีๆจากเกลือที่จะสามารถช่วยงา นบ้ านคุณได้อีกเยอะมาฝากทุกคนกัน ขัดวัส ดุเคลื อบโครเมี ยมให้สะอาด วั… Read more »

น้ำยาล้างจาน 7 ประโยชน์ที่ไม่เคยรู้ ไม่ใช่แค่ใช้ล้างถ้วยชาม

น้ำยาล้างจาน 7 ประโยชน์ที่ไม่เคยรู้ ไม่ใช่แค่ใช้ล้างถ้วยชาม น้ำย าล้างจานที่เราใช้เพื่อทำความสะอาดถ้วยจานไม่ให้มีคร าบเปื้อนมั นหรือสิ่งสกป รกต่างๆแต่คุณอาจไม่รู้ว่าประโยชน์มิได้มีเพี ยงแค่ล้างถ้วยชาม แต่ว่าสามารถนำไปทำประโยชน์ได้อีกหลายอย่ าง ที่จะช่วยแ ก้ปั ญหากังว ลใจในบ้ าน ซึ่งจะมีอะไรบ้ างนั้นล องอ่านแล้วค่อยนำไปใช้กันดูนะคะ ใช้จัดก ารเหล่าแม ลงวันที่เข้ามากวนใจภายในบ้ าน นำน้ำย าล้างจานราวๆ 3 หยดผสมกับน้ำส้มสายชูใส่ถ้วยเอาไว้ แล้วนำไปตั้งล่อแม ลงวันแถวที่แม… Read more »

ดอกชมจันทร์ปลูกกินได้ ประโยชน์เยอะ ประดับบ้านก็สวย

ดอกชมจันทร์ปลูกกินได้ ประโยชน์เยอะ ประดับบ้านก็สวย ต้นชมจันทร์หล ายคนบางทีอาจรู้จักกันดี ในปัจจุบันคนนิยมนำมาปลูกไว้ในบ้ านเพื่อนำมาทำอ าห ารหรือนำไปvายสร้ างsายไ ด้ เพราะด้วยร สช าติที่อร่ อ ยและมีเอ กลั กษ ณ์เฉพาะตัวที่ปลูกไว้ก็ส วย อีกทั้งยังปลูกได้ไม่ย ากเข้าได้กับสภาพอากาศ ก็เลยทำให้โ ตไว ออ กดอ กได้ดีเลยล่ะ ดอ กชมจันทร์หรือดอ กพ… Read more »