มีว่านต้นนี้ เหมือนมีตู้ย าอยู่หลังบ้าน ทุกคนควรปลูก

      Comments Off on มีว่านต้นนี้ เหมือนมีตู้ย าอยู่หลังบ้าน ทุกคนควรปลูก

มีว่านต้นนี้ เหมือนมีตู้ย าอยู่หลังบ้าน ทุกคนควรปลูก

ว่านหางจระเข้ นับว่าเป็นต้นส า รพัดประโยชน์ที่หลายคนคงรู้จักกันดี ปลูกติดบ้านไว้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย จัดการกับปัญหาต่างๆได้เยอะมาก วั ต ถุดิ บจากธร ร มช า ติที่ปล อ ด ภั ย สรรพคุณล้นเหลือ ช่วยบรรเทาอาการและยังสามารถนำมารั ก ษ าโ ร คได้

ว่านหางจระเข้ มีประโยชน์อะไรบ้าง

ว่านหางจระเข้เป็นที่รู้จักกันทั่ว ไม่ใช่แค่ในไทย ในหลายๆประเทศทั่วโลกเขาได้นำว่านหางจระเข้มาใช้รั ก ษ า โ ร คต่างๆมานานหลายศตวรรษแล้ว อย่างประเทศจีน เขาก็นำว่านหางจระเข้มาใช้ทำย าด้วยเหมือนกัน

โดยสร ร พ คุ ณของว่านหางจระเข้นั้น สามารถนำมาเป็นย า ฆ่ าเ ชื้ อ สมานแ ผ ล ห้ามเลื อ ด และยังเป็นตัวกระตุ้นให้เซ ล ล์เ นื้ อ เ ยื่ อมีการเจ ริ ญเ ติ บโ ต ทำให้แผลหายไวขึ้น

ในประเทศสหรัฐอเมริกา รัสเซีย ออสเตรีย ญี่ปุ่น เขาได้นำว่านหางจระเข้มาทดล อ ง พบว่าว่านหางจระเข้สามารถนำมาใช้รั ก ษ าแ ผ ลทั่วไป แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก หรือแผลที่เกิดขึ้นจากการฉ า ยรั ง สี และลดอาการอักเสบ ฆ่ าเ ชื้ อโ ร ค บำรุ งผิ วหน้า กำจัดฝ้า ป้องกันผิวไหม้จากแดด และยังเป็นย าระบาย แก้ไอ แก้เจ็บคอ รวมทั้งแ ก้ พิ ษแมงกะพรุน และช่วยประสานกระดูก ด้วยสรรพคุณที่มากมายอย่างนี้ ทำให้ว่านหางจระเข้เป็นที่ขนานนามว่า สมุนไพรมหัศจรรย์จากธร ร มช า ติ

บาดแ ผ ลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก สามารถใช้ว่านหางจระเข้มารั ก ษ าได้

บาดแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวกแบ่งได้ 4 ระดับ
ระดับที่ 1 ผิวหนังไม่แตก
ระดับที่ 2 มีตุ่ มพองและหนังแ ต ก
ระดับที่ 3 ผิวหนังทุกชั้นถูกทำล า ย และเป็นแ ผ ลเปิด
ระดับที่ 4 ผิวห นั งมีรอยดำไ ห ม้

ว่านหางจระเข้จะทำการรั ก ษ าบาดแ ผ ลได้ไม่เกินระดับที่ 4 นี้ ซึ่งการทาว่านหางจระเข้บนแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก มีการตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์พบว่า แผลนั้นหายเร็วกว่าการทาย าชนิดอื่นๆอีกทั้งยังส่งผลให้แผลสะอาด กระตุ้นเ นื้ อเ ยื่ อที่เ สี ยไปให้เจ ริ ญเ ติ บโ ตได้ใหม่เร็วขึ้น

ปลูกว่านหางจระเข้ไว้บริเวณบ้าน นำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้ าง

1 รั ก ษ าแ ผ ลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก

ปอ กเปลื อ กนอกของว่านหางจระเข้ออก แล้วนำวุ้นสดด้านในไปล้างย างออกให้สะอาด จากนั้นนำมาประคบบนแผลตลอดช่วง 2 วันแรก จะช่วยบ ร รเ ท าอ าก า รปวดแสบ ปวดร้อน สมานแ ผ ลให้หายไวขึ้น อีกทั้งยังไม่ทิ้งร่อยรอยแ ผ ลเป็นไว้ด้วย

2 ป้องกัน และบรรเทารอยไหม้ที่เกิดขึ้นจากแสงแดด

นำใบสดของว่านหางจระเข้มาผสมกับโลชั่นเพื่อทาลงบนผิวก่อนออกแดด จะช่วยป้องกันรอยไ ห ม้ที่เกิดจากแสงแดดได้ แต่หากผิวเราเกิดรอยไหม้จากแดดมาก่อนแล้ว ให้นำวุ้นว่านหางจระเข้ไปล้างให้สะอาด แล้วเอามาทาลงบนผิวเพื่อลดอาการอั ก เ ส บ หรือใครจะนำไปผสมกับน้ำมันพืช หรือน้ำมันมะกอกก่อน แล้วค่อยทาลงผิวอย่างงี้ก็ได้เช่นเดียวกัน จะช่วยลดอาการผิวแ ห้ งตึ งได้ด้วย

3 ช่วยสมานแ ผ ลที่เกิดจากแ ผ ล ถ ล อ ก หรือแ ผ ลจากของมีคม

หากเราบังเอิญได้รับแผล ไม่ว่าจะเป็นแผลถลอก หรือโดนของมีค ม บ า ด ให้ใช้วุ้นจากว่านหางจระเข้ที่ยังมีเมือกอยู่มาแปะลงบนแผล จะช่วยทำให้แ ผ ลสมานได้ไวขึ้น

4 ช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะ

ตัดใบสดจากต้นว่านหางจระเข้ แล้วนำปูนแดงมาทาบริเวณวุ้น จากนั้นนำมาประคบบริเวณขมับหรือท้ายทอย ตามจุดที่เรารู้สึกปวด จะช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะได้

5 ช่วยบรรเทาอาการปวดข้อ

นำวุ้นว่านหางจระเข้มาล้างให้สะอาด แล้วนำเข้าแช่ในตู้เย็น จากนั้นค่อยนำมารับประทานจะช่วยบรรเทาอาการปวดข้อต่างๆตามร่างกาย โดยเราสามารถใช้ได้ทั้งเนื้อวุ้นแล้วก็น้ำวุ้นเลย ถ้าอยากจะรับประทานให้ง่ายขึ้น ก็สามารถนำไปปั่นให้เป็นเครื่องดื่ม ช่วยบรรเทาอ า ก า รได้เหมือนกัน

6 ช่วยแก้ และช่วยป้องกันอาการเมารถ เมาเรือ

คนที่มีปัญหาในการเดินทาง อาการเมารถ เมาเรือ ให้ล อ งทานเนื้อวุ้นว่านจระเข้หรือน้ำว่านหางจระเข้ก่อนออกเดินทาง จะช่วยบรรเทาอ า ก ารให้เบาลง แต่หากเกิดอาการขึ้นก่อนแล้ว ให้ดื่มน้ำว่านหางจระเข้เย็นๆให้รู้สึกสดชื่น และนั่งพักสักประเดี๋ยว จะทำให้รู้สึกดีขึ้น

ประโยชน์จากว่านหางจระเข้ในเรื่องความสวยความงาม

1 ช่วยรักษาสิ วและรอยด่างดำ

ว่านหางจระเข้มีฤ ท ธิ์ช่วยยั บยั้ งการติดเ ชื้ อ มีก ร ดอ่อนๆช่วยลดความมันบนใบหน้า แนะนำให้นำเนื้อวุ้นว่านหางจระเข้ไปล้างให้สะอาด แล้วนำมาทาบริเวณใบหน้าวันละ 2 ครั้ง เป็นเวลาราวๆ 1-2 เดือน จะเริ่มสังเกตได้ว่ารอยต่างๆจะค่อยๆดูจางลง

2 บำรุ งเส้นผมให้เงาง า ม ช่วยขจัดรังแค

ตัดใบสดจากต้นว่านหางจระเข้มาทาลงบนเส้นผม หรือจะนำวุ้นว่านหางจระเข้ไปปั่นให้ละเอียด แล้วเอามาทาให้ทั่วเส้นผมอย่างงี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันช่วยทำให้ผมสล ว ย อีกทั้งให้นวดบริเวณรากผมจะช่วยทำให้รากผมเย็นลง บำรุ งห นั งศีรษะ รั ก ษ าแ ผ ล และขจัดรังแคได้ด้วย

3 ช่วยบำรุ งผิ วก า ย

นำว่านหางจระเข้สดมาปอกเปลือก แล้วล้างให้สะอาด หั่นเป็นชิ้นๆใส่ไว้ในถุงผ้าก๊อซขน า ดเล็ก และนำไปหย่อนเอาไว้ในอ่างอาบน้ำ หรือใครจะหั่นวุ้นว่างหางจระเข้ใส่ในอ่างอาบน้ำเลยก็ได้เช่นกัน ระหว่างที่อาบน้ำให้ใช้เนื้อวุ้นว่านหางจระเข้มาถูตามตัว เน้นบริเวณที่แ ห้ งกร้าน อย่างหัวเข่า ข้อศอก หรือส้ น เ ท้ า จะช่วยทำให้ผิวนุ่ ม เต่งตึงขึ้น

วิธีง่ายๆในการปลูกว่านหางจระเข้ในกระถาง

1 นำพรั่วพรวนดินไปขุดหน่อจากต้นใหญ่ ควรให้ดินยังคงติดรากมาด้วย เวลาที่นำมาลงกระถางว่านหางจระเข้จะได้ฟื้นตัวไว

2 กระถางที่ใช้ไม่ควรเกิน 8-10 นิ้ว เพื่อที่จะคุมให้ต้นว่านหางจระเข้ไม่แตกหน่อมากเกินไป และควรรองก้นกระถางด้วยหินหรืออิฐ จะได้ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ขัง

3 ใส่ดินผสมกับปุ๋ยคอกลงในกระถาง 2 ใน 3 ส่วน ขุดหลุมตรงกลางเพื่อนำว่านหางจระเข้ลงดิน ให้หน้าดินมีความเสมอกัน โดยในช่วงเดือนแรกให้คอยรดน้ำทุกวัน หลังจากที่ต้นติดดินแล้วค่อยให้น้ำน้อยลง

4 ในช่วง 4-6 เดือน ต้นจะมีการแตกแขนงออกมา ให้เราทำการดึงออกเพื่อนำไปทิ้ง หรือนำไปปลูกต่อก็ได้ และเติมดินให้เต็มกระถางเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นล้ม มีใบที่อวบอิ่ม สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่ า งเต็มที่