แม่บ้านรู้ไว้ วิธีแก้ปัญหาตู้เย็นกินไฟแก้กลิ่นเหม็นในตู้เย็น

แม่บ้านรู้ไว้ วิธีแก้ปัญหาตู้เย็นกินไฟแก้กลิ่นเหม็นในตู้เย็น

ตู้เย็นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่เราใช้บ่อยที่สุด ปิดๆเปิดๆใช้งานทั้งวัน แต่ตู้เย็นกลับเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ที่เราทำความสะอาดน้อยที่สุด มันช่างเป็นอะไรที่ย้อนแย้งมากมาก และบางคนมักมีความเชื่อว่าตู้เย็นนั้นไม่มีวันเสีย เพราะบางคนก็ใช้มาเป็น 10 ปีไม่มีปัญหา แต่รู้มั้ยว่าบางทีค่าไฟของคุณที่แพงขึ้น อาจจะเกิดจากตู้เย็นก็เป็นได้ วันนี้เราเลยมีเคล็ดลับดีๆมาบอกกัน

ตรวจเช็คขอบย างตู้เย็นว่ายังดีอยู่หรือ ปิดตู้เย็นได้สนิทดีหรือเปล่า

1 เตรียมกระดาษ A4 ที่มีในบ้านมา 1 แผ่น เปิดตู้เย็นและเสียบกระดาษไว้ตรงประตู เพื่อให้ประตูหนีบกระดาษไว้ครึ่งแผ่น

2 เมื่อเราปิดประตูตู้เย็นสนิทแล้วให้ล อ งดึงกระดาษ A4 ออก หากต้องใช้แ ร งมากในการดึงกระดาษออกอย่างงี้แสดงว่าตู้เย็นยังปิดสนิทดีอยู่

3 แต่หากเราดึงกระดาษออกมาได้ง่ายมาก แทบไม่ต้องใช้แ ร งดึงเลย อย่างนี้แสดงว่าขอบยางตู้เย็นเสื่ อ มสภาพแล้ว ควรต้องเปลี่ยนย างใหม่ เพื่อให้ความเย็นในตู้เย็นไม่ไหลออก

หากเราคอยตรวจเ ช็ คแบบนี้ก็จะทำให้เราแก้ไขได้ทันท่วงที ตู้เย็นไม่กินไฟ ช่วยประห ยั ดค่ าไฟไปได้มากเลยต่อเดือน อีกทั้งยังมีผลให้ตู้เย็นทำความเย็นได้เต็มประสิ ท ธิภ าพด้วย

วิธีเปลี่ยนขอบย างตู้เย็นใหม่เอง ทำได้ดังต่อไปนี้

ก่อนจะเปลี่ยนขอบย างตู้เย็น อย่าลืมถอดปลั๊กตู้เย็นทุกครั้งด้วยนะคะ จากนั้นค่อยใช้ไขควงมาคลายสกรูตรงขอบย างทุกจุด แล้วค่อยๆดึงขอบย างออกมาทีละนิด เมื่อย างหลุดออกจากขอบตู้เย็นหมด จึงค่อยนำย างเส้นใหม่ไปแช่น้ำอุ่นทิ้งเอาไว้ราวๆ 2-3 นาที จะมีผลให้ย างอ่ อ นตัวลง มีความยืดหยุ่นขึ้น เวลาที่เรานำไปใส่ตรงขอบตู้เย็นจะทำได้ง่ายขึ้น และแนบสนิทกับบานประตูตู้เย็นได้ดี หลังจากเราใส่ขอบย างใหม่เสร็จแล้ว ให้ล อ งเปิด-ปิดประตูตู้เย็นดูว่าใช้ง านได้ปกติมั้ย มีส่วนไหนที่ขอบย า งไม่แนบสนิทหรือเปล่า ตรวจเ ช็ คให้เรียบร้อยแล้วค่อยเสียบปลั๊กตู้เย็น

หากขอบย างตู้เย็นยังไม่เสื่ อ มสภาพจนต้องเปลี่ยนอันใหม่ ให้ล อ งทำตามนี้ดู

ขอบย างตู้เย็นที่เริ่มเสื่ อ มสภาพจะมีความแ ข็ งขึ้น ด้วยเหตุนี้เราสามารถแก้ไขเบื้องต้นได้ โดยยังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนย างเส้นใหม่ แค่นำย างมาทำให้อ่อนและยืดหยุ่น โดยถอดปลั๊กตู้เย็นก่อนแล้วเทน้ำร้อนราดตรงบริเวณขอบย างทั้ง 4 ด้าน ทิ้งเอาไว้ครู่หนึ่งจะสังเกตได้ว่าย างเริ่มขย า ยตัวแล้วก็นุ่มขึ้น ทำง านได้เต็มป ร ะสิ ท ธิภาพมากกว่าเดิม ปิดตู้เย็นได้สนิท ความเย็นไม่ไหลออกแล้วล่ะ แต่ถ้าหากขอบย างนั้นเสื่ อ มสภาพจริงๆไม่นุ่มขึ้นเลย ก็ควรต้องเปลี่ยนย างเส้นใหม่แล้วค่ะ

วิธีทำความสะอาดตู้เย็นให้สะอาดเหมือนใหม่ ไร้คราบสกปรก ไร้กลิ่นเหม็น

ตู้เย็นเป็นที่ที่เราใช้เก็บอ าห าร ถน อ มอ าห าร และแช่เครื่องดื่มต่างๆที่เราต้องบริโภคเข้าร่ า งก า ย โดยเหตุนี้เราควรต้องดูแลทำความสะอาดตู้เย็นให้สะอาดอยู่ตลอด ใน 1 เดือน อย่างน้อยควรต้องทำความสะอาดสักประมาณ 1-2 ครั้ง เพื่อขจัดเ ชื้ อโ ร ค สิ่งสกปรกและกลิ่นไม่พึงประสงค์ ซึ่งการทำความสะอาดตู้เย็นสามารถทำเองได้ง่ายๆดังนี้

1 ก่อนทำความสะอาดตู้เย็นควรจะถอดปลั๊กตู้เย็นออกให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นเคลียร์ของออกจากตู้เย็นให้หมด

2 ถอดลิ้นชั ก ชั้นวางของต่างๆออกมาล้างทำความสะอาดออกให้หมด โดยแ น ะนำให้ใช้น้ำอุ่นผสมน้ำย าล้างจาน ในการล้างทำความสะอาดจะช่วยให้คราบสิ่งส ก ป ร กหลุดออกได้ง่ายกว่า

3 เมื่อล้างทำความสะอาดเสร็จให้นำไปผึ่งให้แห้ง และใช้ผ้าแห้งเช็ดซ้ำอีกที

4 ล้างขอบย างตู้เย็นและผนังตู้เย็นด้านใน โดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆผสมกับเบกกิ้งโซดา มาไล่เช็ดเพื่อขจัดคราบสิ่งส กป ร กออก

5 หลังจากที่เราทำความสะอาดเสร็จแล้ว เช็ดทุกอย่างให้แห้งสนิทดี จึงค่อยนำชั้นวางของต่างๆมาประกอบเข้ากันเหมือนเดิม และนำอ า ห าร เครื่องดื่ม ใส่กลับเข้าไปในตู้เย็น โดยจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จะได้หาของเจอได้ง่ายๆและหยิบจับได้สะดวก

6 ตอนนี้ตู้เย็นเราก็สะอาด ไร้กลิ่นกวนใจแล้วล่ะ แต่หากจะป้องกันกลิ่นไปได้นานๆก็แ น ะนำให้ใส่วัตถุดิบที่ช่วยดูดซับกลิ่นไว้ในตู้เย็นด้วยก็ดี อย่างเช่น ผ งกาแฟสด ถ่าน หรือเบกกิ้งโซดา

ข้อดี จากการทำความสะอาดตู้เย็นเป็นประจำ

1 ช่วยถน อ มตู้เย็นให้มีอายุการใช้ง า นที่นานขึ้น ตู้เย็นไม่ทำง า นหนักมากเกินไป ด้วยเหตุว่าการที่ตู้เย็นสะอาดเป็นระเบียบจะทำให้ความเย็นกระจ า ยได้ทั่วถึงทุกจุด ช่วยล ดค่ า ไฟได้ด้วย

2 อ า ห ารไม่ค้ างจนเ น่ าเ สี ย การที่เราจัดตู้เย็นอยู่ตลอด จะทำให้เรามองเห็นอ า ห ารด้านในได้ทั่วว่ามีอะไรบ้ างสามาถหยิบออกมากินได้ทันก่อนที่จะหมดอ า ยุ อีกทั้งยังมีผลให้เราหาของง่ าย หยิบจับได้สะดวกขึ้นด้วย

3 ตู้เย็นสะอาดน่าใช้ง า น ช่วยลดกลิ่นเห ม็ นในตู้เย็นไปได้มาก อีกทั้งยังลดปั ญ ห าอ า ห า รเ น่ าเ สี ยค้างในตู้เย็นด้วย

ของทุกอย่างมันมีอายุการใช้งานของมันหากขาดการทำความสะอาดการดูแลการบำรุงรักษา สุดท้ายคุณก็ต้องไปเสียเงินให้ช่างบอกเลยว่าเสียน้อยเสียมาก บางทีไม่คุ้มเลยกับการไปแก้ปัญหาปลายเหตุ การเริ่มทำความสะอาดการบำรุงรักษาการเช็คขอบยาง การทำเช่นนี้ทำให้ตู้เย็นของคุณยังอยู่กับคุณไปอีกนานเป็น สิบๆปีโดยไม่ต้องเสียเงินให้ช่างสักบาทมหากคุณเริ่มต้นดูแลสังเกตและ ทำความสะอาด ตั้งแต่เริ่มต้น