คนที่กำลังสร้างตัว คิดแบบนี้ได้มีเงินเร็ว บอกต่อคนรักของคุณ

คนกำลังสร้างตัว สร้างฐานะ คิดแบบนี้จะมีเงินเร็ว
หลายคนที่เพิ่งเรียนจบใหม่ ได้ออกมาหาเ งิ นเพื่อรับผิดชอบชีวิตของตัวเองโดยไม่พึ่งพาพ่อแม่ นี่เป็นวัยที่เริ่มสร้างตัว สร้างฐานะที่มั่นคงให้กับตนเองในอนาคต

แต่ซึ่งแน่น อ นว่าการลงมือทำจริง มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย กว่าจะสร้างรากฐานชีวิตให้มั่นคงได้ มันจำเป็นต้องใช้ทั้งเวลา ความอดทน และความพ ย า ย ามอย่างหนัก ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆหรือมีทางลัดให้เราหรอกนะ

จงจำไว้เสมอว่า ยิ่งเริ่มเร็ว ยิ่งได้เปรียบ อย่ามัวรอให้เสียเวลา รีบลงมือทำตั้งแต่ที่ยังเป็นหนุ่มสาว เพราะวัยนี้กำลังมีแ ร ง มีไฟที่มุ่งมั่น และถึงอย่างนั้นก็ควรจะรู้ข้อแนะนำเหล่านี้ไว้ เพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดในชีวิต

1 มีการวางแผนการใช้เงินที่ดี

เป็นเรื่องพื้นฐานเบื้องต้นที่สำคัญ ควรเรียงลำดับเป้าหมายให้ดี ว่าอ า ยุเท่านี้จะมีอะไรก่อน เช่น วางเป้าหมายไว้ว่า อายุ 25 ปี จะมีรถยนต์สักคันเป็นของตนเอง เริ่มด า วน์รถในร า ค า 1 แสน เป็นต้น

การมีเป้าหมายเป็นเรื่องที่ดี แต่ไม่ควรกดดันตัวเองมากเกินไป เพราะเป้าหมายของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปด้วยปัจจัยต่างๆบางคนอาจจะอย า กมีบ้าน คอนโด หรือรถก่อน แต่ถึงอย่างนั้นก็ควรมีเ งิ นเก็บจำนวนหนึ่งอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งควรจะมีเ งิ นสำรองไว้โดยประมาณ 15-20% การจะเลือกผ่ อ นอะไร ไม่ควรเกินกำลังของตน ไม่เช่นนั้นอาจลำบากได้ในอนาคต

2 มีลิสต์รายจ่ายจำเป็นในแต่ละวัน แต่ละเดือน

เราควรจะเขียนลิสต์ค่ าใช้จ่ า ยจำเป็นเหล่านี้ไว้ เพื่อจะได้แบ่งหมวดหมู่ แล้วมาสรุปดูว่าในแต่ละเดือนเรามีค่ าใช้จ่ า ยจำเป็นอยู่เท่าใด จะได้มีจำนวนที่ชัดเจน อันไหนไม่จำเป็นจะได้ตัดออกได้ ช่วยลดค่ าใ ช้ จ่ าย อีกทั้งยังส่งผลให้เราระวังเรื่องการใช้เ งิ นอีกด้วย

3 หารายได้ทางอื่นเพิ่ม ไม่พึ่งแค่งานประจำอย่างเดียว

เดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรที่แน่น อ น ฉะนั้นการมีช่องทางหารายได้เสริม ย่อมดีกว่าการมีงานประจำเพียงอย่างเดียว ถ้าวันหนึ่งเกิดปัญหาอะไรขึ้น อย่างน้อยเราก็ยังมีอีกงานที่เป็นช่องทางรายได้ให้กับเรา หาสิ่งที่ตัวเองสนใจแล้วเริ่มล อ งทำดู ไม่ว่าจะงานค้ า ข า ยออนไลน์ หรือฟรีแลนซ์ต่างๆบางทีคุณอาจทำได้ดีจนกลายเป็นช่องทางหารายได้หลักของคุณไปเลยก็ได้

4 มีเ งิ นเก็บออมทุกเดือน

การมีเงินเก็บออมไว้ทุกเดือน จะช่วยสร้างวินัยการออมให้กับเรา รู้จักคิดก่อนใช้จ่ายทุกครั้ง ลดปัญหาการเ งิ นต่างๆโดยควรมีการแบ่งสันปันส่วนให้ชัดเจน อาทิเช่น ก้อนนี้ไว้ใช้จ่าย ก้อนนี้ไว้จ่ายค่าใช้จ่ายจำเป็น ก้อนนี้เก็บไว้เป็นเ งิ นออมฉุกเฉิน ส่วนก้อนนี้เก็บไว้เป็นเ งิ นฝากประจำ เป็นต้น

5 ออมเ งิ นไว้ใช้จ่ายในย ามฉุกเฉิน

เงินก้อนนี้สำหรับในกรณีฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด อาทิเช่น มีเหตุให้ต้องเข้าโรงพ ย าบาล หรือวิก ฤ ตเศรษฐกิจ โดยควรแบ่งเก็บไว้ทุกเดือนประมาณ 5-10% จากรายได้ ไม่ควรไปยุ่งกับเ งิ นก้อนนี้หากไม่ฉุกเฉินจริงๆเพราะอนาคตไม่มีใครรู้ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น การมีเงินทุนฉุกเฉินไว้ย่อมเป็นหลักประกั นที่ดี

6 การทำรายรับ-รายจ่าย

เรื่องพื้นฐานของการวางแผนการใช้เ งิ นคือ การทำรายรับ-รายจ่าย ดูว่าเรามีรายรับเท่าใด แล้วจะต้องใช้จ่ ายเท่าใดในแต่ละเดือน ถ้าเกิดค่ าใช้จ่ ายไหนไม่จำเป็นหรือมากไป เราจะได้ตัดออกหรือปรับลดลงได้ และอย่าลืมแบ่งเ งิ นไว้เก็บทุกเดือนด้วยนะคะ

7 เก็บเงินสำหรับการสร้างครอบครัว

ถึงวันหนึ่งที่เราจะต้องสร้างครอบครัว จะมีค่ าใ ช้ จ่ ายตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานแต่งงาน ค่าสินสอด บางคนต้องซื้ อบ้านเป็นเรือนหอ และบางคนถ้ากำลังจะมีลูก ก็อย่าลืมนึกถึงค่ าโรงพ ย าบ าล และค่าใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงดูลู กด้วยนะคะ ด้วยเหตุนั้นรีบวางแผนการใช้เงินไว้ตั้งแต่เนิ่นๆถึงเวลาจะได้มีเงินพร้อมไม่ต้องหายื มใครให้ลำบาก

การวางแผนทางด้านการเ งิ นเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนควรจะทำ ยิ่งเป็นช่วงวัยรุ่นที่กำลังสร้างตัว สร้างฐานะการวางแผนเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพื่อให้มีระเบียบวินัยในการใช้จ่าย ไม่ใช้เ งิ นเกินตัวจนเป็นปัญหาทางการเ งิ นในอนาคต จำไว้เสมอคนที่หาเ งิ นก่อน เก็บเ งิ นก่อน ก็มักจะสร้างฐานะที่มั่นคงได้ก่อนเสมอ

ขอขอบคุณที่มาจาก e-yhangwa.com