วิธีชาร์จแบตมือถือในรถ แบบถูกต้อง ชาร์จเต็มเร็ว

โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องพกติดตัวตลอด แทบข า ดไม่ได้เลย เพื่อใช้สำหรับติด ต่ อสื่ อ ส า ร ประสานงาน ติดต่อลู ก ค้ า หรืออื่นๆฉะนั้นหากอยู่ในสถานการณ์ที่แบตโทรศัพท์จะหมดจะทำอย่างไรดีล่ะ

ในเมื่อต้องเดินทาง ไม่ได้พกแบตสำรองหรือ Power Bank มาด้วย การชาร์จแบตในรถยนต์ก็ตัวเลือกอย่างหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ถึงอย่างนั้นก็มีหลายคนที่เคยล อ งชาร์จแบตในรถยนต์แล้วแบตไม่เข้า ชาร์จช้าจนน่าหงุดหงิด ทีนี้ต้องมาดูว่าจริงๆแล้ว คุณชาร์จได้ถูกวิธีแล้วรึยัง ที่ชาร์จรองรับไฟในรถของคุณได้หรือไม่ซึ่งจะดูอย่างไรไปดูกัน

อุปกรณ์ชาร์จส่วนใหญ่จะรองรับไฟฟ้าอยู่ที่ 120 โวลล์ หรือ 5 โวลล์เท่านั้น ซึ่งเราสามารถดูได้จากป้ายที่บอกไว้ชัดเจนก่อนที่จะตัดสินใจซื้ อ แต่ถึงอย่างนั้นเราก็ควรจะดูข้อมูลจากบริเวณที่จุดบุ ห รี่ของรถยนต์ หรือคู่มือรถยนต์ประกอบกันไปด้วย อย่างงี้จะมั่ นใจกว่า เวลาที่ซื้ อมาจะได้ใช้กับรถเราได้แ น่น อ น

การชาร์จแบตในรถยนต์ผ่านช่องเสียบ USB กระแสไฟแทบจะไม่เข้าไปเลี้ ย งแบเตอรี่มือถือเลย ซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าเปอร์เซ็นต์แบตในมือถือขึ้นน้อยมากหรือแทบจะไม่ขึ้นเลย นั้นก็เพราะช่องเสียบ USB ในรถยนต์ถูกออกแบบมาให้จ่ า ยกระแสไฟฟ้าต่ำ อยู่ที่ประมาณ 0.5 A

ซึ่งจุดประสงค์ของการใช้ง านช่องเสียบ USB นั้นมีไว้เพื่อเสียบ USB Drive อ่านข้ อ มู ลไฟล์เพลง MP.3 ไม่ได้มีไว้เพื่อเสียบชา ร์ จไฟมือถือ

ดังนั้นถ้าหากต้องการชาร์จแบตในรถยนต์ แ น ะนำให้เสียบชาร์จผ่านตัวเสียบ USB จากบริเวณที่จุดบุหรี่ ซึ่งตรงนี้จะสามารถจ่ายไฟได้ถึง 1A หรือ 2.1A กระแสไฟประมาณนี้พอที่จะเข้าไปเลี้ยงแบตเตอรี่มือถือของคุณได้ แต่ถึงถ้าอย่างงั้นก็ควรที่จะเลือกใช้ตัวเสียบ USB ที่ดีมีคุณภาพด้วยนะ โดยวิธีดูง่ายๆคือ

1 ใช้พล า ส ติ กเกรด A บริเวณรอยต่อเมื่อเอามือลูปแล้วไม่สะดุด

2 ตัวแจ็คที่ไว้เสียบบุ ห รี่ ต้องเป็นท อ งเหลืองชุบ

3 ส ายไฟต้องมีความนิ่ม แจ๊คที่เสียบโทรศัพท์จะต้องแ น่ น

4 ต้องมีวงจรป้องกันภายในหลายชั้น รวมทั้งมีวงจรตัดไฟเมื่อชาร์จแบตเต็ม

5 ควรสตาร์ทรถยนต์ให้เรียบร้อยก่อน แล้วค่อยเสียบที่ชาร์จ เพราะว่าขณะที่สตาร์ทรถยนต์จะมีกำลังไฟฟ้าเข้ามาในรถยนต์เป็นจำนวนมาก อุปกรณ์เหล่านี้บางทีอาจรองรับกระแสไฟไม่ไหวและชำรุ ดเ สี ยห ายได้

6 ดึงที่เสียบชาร์จโทรศัพท์ออกก่อนดั บเค รื่ อ ง ซึ่งเหตุผลก็เหมือนๆกับข้อบนเลย ขณะที่ดั บเครื่อง กระแสไฟฟ้าจะหายไปโดยทันที อุปกรณ์อาจรับไม่ไหวและชำรุดได้เมื่อใช้ไปนานๆ

ข้อมูลความรู้เล็กๆเพื่อไว้เวลาเดินทางแล้วแบตมือถือจะหมด ไม่ได้พกแบตสำรองมา เราจะได้สามารถชาร์จแบตในรถได้อย่างถูกวิธี

ขอขอบคุณที่มาจาก MThai , tookjingjing , parinyacheewit