Tag: ของที่ไม่ควรซื้อ

5 สิ่งไม่จำเป็น อ ย่ าพึ่งซื้ อ เงินยิ่งห ายาก

5 สิ่งไม่จำเป็น อ ย่ าพึ่งซื้ อ เงินยิ่งห ายาก เดี๋ยวนี้ข้าวของแ พ งขึ้นแทบทุกวัน แต่เงินทองกลับหาย ากขึ้น ใครที่ยังใช้จ่ ายเ งิ นฟุ่มเฟือยอยู่ควรคิดให้ดี เพราะหากวันหนึ่งเกิดวิก ฤ ตขึ้นกับชีวิตจะลำบ าก ตอนนี้ที่ยังมีกำลัง มีอาชี พ ให้รีบเก็บออม อะไรที่สิ้นเปลือง ฟุ่มเฟือยให้ตัดทิ้งไป โดยเฉพาะ 5 อย่างนี้… Read more »