Tag: ผ่อน

เงินยิ่งห า ย าก 5 สิ่งถ้าไม่จำเป็น อย่าเพิ่งซื้อ

เงินยิ่งห า ย าก 5 สิ่งถ้าไม่จำเป็น อย่าเพิ่งซื้อ เดี๋ยวนี้ข้าวของเครื่องใช้แ พ งขึ้นแทบทุกวัน แต่เงินทองกลับหาย ากขึ้น ใครที่ยังคงใช้จ่ ายเ งิ นฟุ่มเฟือยอยู่ควรคิดให้ดี เพราะถ้าวันหนึ่งเกิดวิก ฤ ตขึ้นกับชีวิตมาจะลำบ าก ในตอนนี้ที่ยังมีกำลัง มีอาชี พ ให้รีบเก็บออม อะไรที่สิ้นเปลือง ฟุ่มเฟือยให้ตัดทิ้งไป โดยเฉพาะ 5 อย่างนี้ 1… Read more »