Tag: หางาน

คนเหล่านี้ ไม่กี่ปีข้างหน้า อาจไม่มีงานให้ทำแล้ว

คนเหล่านี้ ไม่กี่ปีข้างหน้า อาจไม่มีงานให้ทำแล้ว สมัยนี้โลกเรามันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว จนบางทีเราก็ไม่ทันได้ตั้งตัว อย่าลืมว่าเวลามันมีแต่เดินหน้า ไม่มีหยุด หรือถอยหลัง โดยเหตุนี้มนุษย์อย่างเราก็จำเป็นต้องปรับตัวตามให้ทัน ถ้าหากไม่อย ากตกงานในอนาคต ซึ่งนิสัยคน 5 ประเภทที่อาจตกงานในอนาคตมีดังนี้ 1 คนที่มองอะไรแค่ร ะ ย ะสั้น ไม่มองอนาคตย าวๆ ยกตัวอย่าง พนักงานฝึกงาน 2 คน นายดำ และนายแดง ได้เข้าไปทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งหลังเรียนจบ โดยทางบริษัทได้เสนอให้ทั้ง 2… Read more »