ซองกันชื้นเล็กๆ จากถุงขนม ใครเคยทิ้งไป ต้องมีเสียดาย

ซองกันชื้นเล็กๆ จากถุงขนม ใครเคยทิ้งไป ต้องมีเสียดาย ซองกันความชื้น ซองเล็กๆ ที่หลายคนได้มันมาฟรีๆจำนวนมาก โดยไม่รู้ตัว ว่าเอ๊ะ เราได้มาฟรีๆตอนไหนหว่า ตั้งแต่เด็กจนโตหลายๆคนทิ้งไปเกิน 100 ซองซะด้วยซ้ำ เพราะเจ้าซองกันความชื้นนี้มักแถมมันในถุงขนมนี่แหละ ใครเป็นสายกินขนมบ่อยๆ คุณอาจเผลอทิ้งเจ้าซองนี้ไปหลายร้อยซองเสียด้วยซ้ำ ซึ่งเจ้าซองนี้มันมีประโยชน์มากๆ ใครไม่ทันสังเกตุและเผลอทิ้งไปน่าเสียดายแทน เพราะมันเอามาช่วยคุณได้ยามฉุกเฉิน ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ซิลิก้าเจล เป็นสารดูดซับความชื้นและขจัดกลิ่นอับ ลักษณะโดยทั่วไปที่เราเห็นเวลามันแถมมาในซองขนมหรือขวดยา มันจะเป็นเม็ดกลมขนาดเล็กคล้ายเม็ดพลาสติก โดยทั่วไปซิลิก้าเจลมักจะถูกนำมาใช้เพื่อช่วยรักษาคุณภาพของยา เครื่องสำอาง เมล็ดพันธุ์พืช ดอกไม้แห้ง รองเท้า กระเป๋า… Read more »

เทน้ำอัดลมกับน้ำย าล้างจานเหลือใช้ แก้ปัญหาหนักใจในบ้าน หลายคนยังไม่เคยรู้

เทน้ำอัดลมกับน้ำย าล้างจานเหลือใช้ แก้ปัญหาหนักใจในบ้าน หลายคนยังไม่เคยรู้ ในน้ำอั ดล มมีทั้งโซดาและกร ดต่างๆ ซึ่งมีฤ ทธิ์ในการกั ดกร่ อนแบบที่หลายๆคนคงรู้กันดี ฉะนั้นเราจึงน้ำอั ดล มมาปร ะยุ กต์ใช้ในการขจัดคร าบได้ คร าบหายเกลี้ ยงไม่แ พ้น้ำย าทำความสะอาดเลยล่ะ ขจัดคร าบรอยสนิ มที่เกาะอยู่ตามอุ ปก รณ์ต่างๆได้ สนิมที่เกาะตามอุ ปก… Read more »

คนทำสวนควรรู้ วิธีปลูกผัก ให้มีเก็บได้ตลอดทั้งปี

คนทำสวนควรรู้ วิธีปลูกผัก ให้มีเก็บได้ตลอดทั้งปี สำหรับใครที่ชอ บทำสวนปลูกผักไว้เก็บกินเองหรือเก็บข ายควรจะต้องรู้ฤดูก าลของการปลูกผักชนิดนั้นๆ อย่ างบ างคนที่ประส บปั ญห าปลูกผักสวนครัวแล้วขึ้นไม่ง าม โ ตช้ า ดูแ ลย าก บางทีนั้นอาจเป็นเพราะการที่เราปลูกผักชนิดนั้นไม่ถู กฤดูกาล ดังนั้นการจะปลูกพืชผักให้เห็นผลผ ลิตดี โ ตไว ขึ้นง ามก็จำเป็นจะต้องรู้ปฏิทินของการปลูก ช่วงไหนควรจะปลูกอะไร สภ… Read more »

ล้างทองให้เงาวับ เหมือนใหม่อีกครั้ง ด้วยของใช้ในบ้าน

ล้างทองให้เงาวับ เหมือนใหม่อีกครั้ง ด้วยของใช้ในบ้าน สร้อยทองหรือเครื่ องประดั บต่างๆที่ทำมาจากทอง หล ายๆคนคงจะรู้ๆกันอยู่ว่าเมื่อเราเก็บน านๆหรือใส่เป็นระย ะเวลาน าน ทองจะเริ่มหม องขึ้น บางทีก็มีคร าบเปื้อนดำหรือสิ่งส กปร กติดอยู่ อย่ างเราก็เป็นคนนึงที่เมื่อทองหมองหรือเริ่มส กปร ก เราก็ไม่ค่อยอย ากหยิบมาใส่ เพราะมันไม่เงาส วยเหมือนวันแรกๆที่ซื้ อเราก็เลยได้ไปหาวิธีล้างทองมาแบบง่า ยๆ ที่คนขี้เกี ยจแบบเราก็ทำเองได้ ทองสะอาดเง… Read more »

อย่าปล่อยให้เศษสะสม วิธีล้างเครื่องซักผ้าด้วยตัวเอง เหมือนได้เครื่องใหม่

อย่าปล่อยให้เศษสะสม วิธีล้างเครื่องซักผ้าด้วยตัวเอง เหมือนได้เครื่องใหม่ เครื่ องซักผ้าเป็นเครื่ องใช้ไฟฟ้ าอย่างหนึ่งที่หลายๆบ้ านควรจะมี ด้วยเหตุว่าจะสามารถช่วยย่ นระย ะเวลาสำหรับการซักผ้าได้เยอะ อีกทั้งยังสะด วก ทุ่ นแ รงไปได้มาก เพราะหากจะให้มานั่งซักผ้าเองกองใ หญ่ๆคงเสี ยเวลาทั้งวัน แ ถ มเหนื่ อยจนหมดแ รง ไม่ไหวจะไปทำอย่ างอื่นต่อเลยล่ะ อีกทั้งคนปัจจุบันนี้มักจะทำง านนอกบ้ านกันเป็นหลั ก… Read more »

เคล็ดลับผ้าแห้งเร็ว ตากยังไง แล้วยังไม่มีกลิ่นอับด้วย

เคล็ดลับผ้าแห้งเร็ว ตากยังไง แล้วยังไม่มีกลิ่นอับด้วย เมื่อเข้าสู่ช่วงหน้าฝนหน้าหนาวปั ญห าหนั กใ จอย่ างหนึ่งที่แม่บ้านส่วนใ หญ่จะต้องเจอเลยคือ การตากผ้าไม่แ ห้ง เราก็เป็นคนหนึ่งที่เคยประส บพบเจอกับปั ญห านี้ บางครั้งตากไปแล้ว 2 วันผ้าก็ยังไม่แห้ งสักที ที่น่าเจ็ บใ จไปกว่านั้นเลยคือก่อนที่เราจะตากผ้าแ ดดก็ออกดีอยู่ แต่ว่าพอเราตากผ้าทิ้งเอาไว้ได้ไม่กี่ชั่ วโมงฝนก็รีบตกโดยทั นทีราวกับฟ้ากลั่ นแ กล้ งเรา… Read more »

วิธีเปลื่ยนร่องยาแนวดำ ให้ขาวเหมือนปูพื้นใหม่

วิธีเปลื่ยนร่องยาแนวดำ ให้ขาวเหมือนปูพื้นใหม่ ร่ องพื้นกระเบื้องหรือร่ องย าแนวกระเบื้องเรามักจะสังเกตได้ว่ามีคร าบดำเกิ ดขึ้น ยิ่งหากปล่อยทิ้งเอาไว้น าน ไม่ได้รับการทำความสะอาด คร าบดำเหล่านั้นก็จะแ ผ่กว้ างไปตามร่องพื้นเรื่อยๆ ทำให้กระเบื้องที่บ้ านดูไม่สะอาดเอาเสี ยเลย ยิ่งถ้าหากวันไหนมีแ ขกมาบ้ าน คงจะไม่ใช่เรื่องดีที่เราจะปล่อยคร าบดำนี้ไว้ให้แ ขกที่มาเยี่ ยมบ้ านเห็น เพราะฉะนั้นเมื่อมีคร าบดำเกิดขึ้นควรจะรีบทำความสะอาดจะดีกว่า โดยสามารถทำได้ตามนี้เลย น้ำย… Read more »

คราบหนาล้างขัดก็ไม่ออก แค่ใช้เบกกิ้งโซดาผสม 2 อย่างนี้

คราบหนาล้างขัดก็ไม่ออก แค่ใช้เบกกิ้งโซดาผสม 2 อย่างนี้ กระเบื้องห้องน้ำหากขาดการทำความสะอาดประจำ ร่องแนวกระเบื้องจะมีคราบสกปรกฝังเต็มไปหมด จนมองเห็นชัดว่าสกปรกไม่น่าดูมากๆ แต่หากที่บ้านคุณมี เบกกิ้งโซดา ทุกอย่างจะง่ายขึ้นมาก เบกกิ้งโซดาหล ายๆคนอาจจะรู้จักกันดีว่ามีป ระสิ ทธิภ าพสำหรับการสล ายครา บได้ดี และก็ยังมีประโยชน์อีกหล ายอย่ างที่จะสามารถช่วยจัดก ารปั ญห าเ ล็กๆน้อยๆในบ้ านได้ ไม่ว่าจะเป็นคร าบเปื้ อนดำ คร าบมั… Read more »

สอนทำกุ้งสดให้เด้งไม่คาว ใส กรอบ เหมือนร้านอาหารชื่อดัง

สอนทำกุ้งสดให้เด้งไม่คาว ใส กรอบ เหมือนร้านอาหารชื่อดัง ใครเคยไปร้านอาหารดีๆร้านอาหารดังๆแล้วสั่งเมนูกุ้งมากิน คงจะรู้สึกได้ว่า ทำไมเวลาเราซื้อกุ้งมาทำกินเอง ทำไมไม่เห็นอร่อยแบบนี้ มันมีเคล็ดลับอะไรหรอ โดยวันนี้เราจะพาทุกคนไปฝึ กทำกุ้งเด้ งหรือกุ้งแก้วกัน ซึ่งมีหลากหลายส่ว นผส มให้ทุกคนได้เลือ กทำ ตามความสะด วกและก็วั ตถุดิ บที่มีในบ้ านเลย หลักการทำกุ้งเ ด้งหรือกุ้งแก้วที่กรอบนั้น มีส่ วนสำคั ญตรงที่เราจำเป็นจะต้องทำให้เนื้ อกุ้งกักเก็ บน้ำแล้วก็ความชุ่ มฉ่ำให้ได้น านขึ้นกว่าเดิม… Read more »

วิธีล้างไม่ให้มีกลิ่น เนื้อขาวอร่อยขึ้น แค่ 2 นาทีเก็บเอาไว้ทำเลย

วิธีล้างไม่ให้มีกลิ่น เนื้อขาวอร่อยขึ้น แค่ 2 นาทีเก็บเอาไว้ทำเลย ปลาหมึกเป็นหนึ่งในวัตถุดิบทำอาหารที่เลิศรสและผู้คนทุกเพศทุกวัยโปรกปรายเป็นอย่างมาก เพราะนำเอาไปประกอบอาหารอะไรก็อร่อยไปซะทุกอย่าง แต่ก่อนจะเอาไปประกอบอาหารนี่สิ ใครเคยซื้อสดๆมาจะเข้าใจดี ว่ากลิ่นของมันนั้นสุดแสนจะฟุ้งและติดจมูกติดมือเป็นอย่างมาก เราเป็นคนหนึ่งที่เคยทำอ าห ารโดยใช้อ าห ารทะเลอย่ างปลาหมึก กุ้ง ปลามาปร ะก อบอ าห ารแล้วมีกลิ่นค าว ทำให้ต้องเททิ้ งทั้งหม้อ จะกินต่อก็ไม่ไ หวจริงๆหลังจากนั้นเราก็ไม่ค่อยก ล้ าใช้วั ตถุดิ… Read more »