ไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่ วิธีล้างสนิม มี ด แม่กุญแจ และของขึ้นสนิมทุกชนิด ทำเองง่ายมาก

ไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่ วิธีล้างสนิม มี ด แม่กุญแจ และของขึ้นสนิมทุกชนิด ทำเองง่ายมาก คร า บสนิมที่เราพบบ่อยบนอุ ปก รณ์หรือเ ค รื่ องไม้เครื่ อ งมือต่างๆที่ทำจากเหล็ก มีเหตุมาจากป ฏิกิ ริย าไฟฟ้าเ ค มีของเหล็ก เมื่อสั มผั สโดนกับน้ำหรือความชื้นบ่อยๆก็จะเกิดสนิมขึ้น แล้วก็จะค่อยๆแผ่ขย า ยวงกว้ า… Read more »

ร่องดำกระเบื้องห้องน้ำขัดไม่ออก สะอาดเหมือนใหม่ในงบไม่ถึง 10 บาทเอาของในครัวที่มีอยู่แล้ว มาใช้ให้เกิดประโยชน์

ร่องดำกระเบื้องห้องน้ำขัดไม่ออก สะอาดเหมือนใหม่ในงบไม่ถึง 10 บาทเอาของในครัวที่มีอยู่แล้ว มาใช้ให้เกิดประโยชน์ การกำ จั ดคร า บห นั ก คร า บส กป ร กในบ้ าน เราไม่จำเป็นต้องไปซื้oวั สดุอุ ปก รณ์ทำความสะอาดแ พ งๆหรือน้ำย าทำความสะอาดที่มีส่ ว นปร ะก อ… Read more »

วิธีประหยัดไฟช่วงหน้าร้อน แบบใช้ได้จริง หลายคนไม่เคยรู้

วิธีประหยัดไฟช่วงหน้าร้อน แบบใช้ได้จริง หลายคนไม่เคยรู้ ทุกสิ้ นเดือนเรามักจะจะต้องมานั่งป ว ดหั วกับย อ ดบิ ลที่เราได้รับทั้งค่ าไ ฟฟ้ า ค่ าน้ำปร ะป า ค่ าโทรศั พท์แล้วก็ค่ าใช้จ่ ายอื่นๆอีก ฉะนั้นหากเราลดย อ ดบิ ลค่ าไฟไปได้บ้ างก็จะช่วยให้เราปร ะห… Read more »

สูตรกำจัดแมลงทุกชนิดในบ้าน แม่บ้านเก็บเอาไว้ทำเลย

สูตรกำจัดแมลงทุกชนิดในบ้าน แม่บ้านเก็บเอาไว้ทำเลย สา รพั ดแม ล งก วนใจในบ้านจะหมดไป หากเรารู้วิธีกำ จั ดมั นอย่ างถูกวิธี ไม่ต้องพึ่งส ารเ คมี เพียงแค่มีวั ตถุดิ บในห้องครัวนิดๆหน่อยๆก็สามารถเอามาปร ะยุ ก ต์ใช้กับการไล่แม ลง ได้แล้ว โดยสู ต รกำ จั ดแ ม… Read more »

ดีงาม แค่เอาน้ำมะนาว 2 ช้อน กับน้ำซาวข้าว

ดีงาม แค่เอาน้ำมะนาว 2 ช้อน กับน้ำซาวข้าว หล า ยคนที่หุงข้าวทานเองที่บ้ าน มักจะใช้วิธีการหุงแบบเ ก่ าๆที่เราหุงกันมาตั้งแต่เ ด็ ก คือนำข้าวมาซาวแล้วหุงเลยอย่ างงี้ก็ทำให้ข้าวสุกทานได้เหมือนกัน แต่ว่าวิธีที่เราจะมาแ น ะนำในวันนี้จะช่วยทำให้ข้าวฟูขึ้นหม้อเม็ดข าว ห อ มนุ่ มอร่ อ ยกว่าการหุงแบบเดิมๆเย อ ะเลยล่ะ วิธีหุงข้าวให้นุ่ มห… Read more »

5 ความรักของพ่อแม่ ที่ทำร้ายลูกแบบไม่รู้ตัว

5 ความรักของพ่อแม่ ที่ทำร้ายลูกแบบไม่รู้ตัว พ่อแม่ให้ความรั ก ความดูแ ลและห วั งดีกับลู กๆเสมอ แต่จะมีอยู่ 5 อย่ างที่พ่อแม่ทำให้ลูก แล้วเป็นการทำร้ ายลูกโดยที่ตัวพ่อแม่เองก็ไม่รู้ตัว ซึ่งจะมีเรื่องอะไรบ้ างที่พ่อแม่ควรปรับเปลี่ยน จะได้แสดงความรักได้ถู กทาง ลูกเ ติ บโ ตไปไม่ลำบ าก การจะเลี้ ย งลูกให้เ ติ บโ… Read more »

น้ำยาถูพื้นทำเอง สูตรไร้ฝุ่น บ้านสะอาด หอมกลิ่นเปลือกส้ม

น้ำยาถูพื้นทำเอง สูตรไร้ฝุ่น บ้านสะอาด หอมกลิ่นเปลือกส้ม บ้านที่ขาดการดูแลทำความสะอาด ยิ่งในช่วงที่ฝุ่นผงเยอะแบบนี้ ยิ่งบ้านใคร คอนโดใครใกล้ถนน ยิ่งมีฝุ่นลอยเข้าบ้านมากกว่าเดิม การขาดการถูพื้นทำความสะอาด เดินเข้าบ้านแต่ละทีนี่ ยกฝ่าเท้าขึ้นมาดูจะเห็นเลยว่าเท้าดำไปหมด เพราะบ้ านเป็นที่ที่เราต้องอยู่อาศัยทุกวัน ฉะนั้นเราจำเป็นต้องทำความสะอาดให้บ้ านไม่มีฝุ่น ไม่มีสิ่งส กป ร ก คอยดูแ ลให้บ้ านสะอาดอยู่เสมอ ซึ่งการทำความสะอาดบ้ านเบื้ อ งต้นคงหนีไม่พ้นการกวาดถูบ้ าน แต่ทีนี้การจะถูบ้ านด้วยน้ำสะอาดอย่… Read more »

หากรถโดนชน รีบรู้ไว้ ว่าต้องทำแบบนี้

หากรถโดนชน รีบรู้ไว้ ว่าต้องทำแบบนี้ ทุกวันนี้บนท้องถนนเรามักจะเจออุ บั ติเ ห ตุอยู่ทุกวัน เราไม่ชนเขา เขาก็มาชนเราด้วยเหตุนี้เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าวันนี้ที่ขับรถไปข้างนอกจะเกิดอะไรขึ้นบ้ าง ควรจะ ศึกษ าเรื่องประกั นและการแ ก้ปั ญห าเอาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้โดนเอาเป รี ยบ หรือเจอสถ า นก า รณ์ที่เ ล วร้ ายเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะบางคนพอเกิดเหตุมาก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไง บางคนก็ลน… Read more »

เก็บตามนี้ กล้วยไม่เ น่ า ได้กินครบทั้งหวี เคล็ดลับจากชาวสวน

เก็บตามนี้ กล้วยไม่เ น่ า ได้กินครบทั้งหวี เคล็ดลับจากชาวสวน กล้วยนั บได้ว่าเป็นผลไม้ย อ ดนิย มเลยล่ะ ให้พลั งง านและประโยชน์กับร่ างก าย อีกทั้งยังสามารถนำไปแ ป รรูปได้หลากหลายเมนู ทั้งขนมไทย ขนมกรุบกรอบ รวมถึงเมนูอ าห ารค าวด้วย แต่เนื่องจากว่ากล้วยมีร าค า่ได้แพงมากนักตามตลาดแม่ค้าจึงมักข ายแบบเป็นหวี ซึ่งหวีนึงก็จะมีหล… Read more »

แม่บ้านยุคใหม่ ใช้แค่น้ำส้มสายชูกับหนังสือพิมพ์เก่า เ ท คนิ คที่ควรรู้ไว้

แม่บ้านยุคใหม่ ใช้แค่น้ำส้มสายชูกับหนังสือพิมพ์เก่า เ ท คนิ คที่ควรรู้ไว้ เบาแรงแม่บ้านในยุคสมัยนี้ไปได้มาก และยังช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้มาก ตัวช่วยในการเก็บความเรียบร้อนในบ้านที่อยู่ใกล้ตัวและเป็นของเหลือใช้ทั้งนั้น อย่างหนังสือพิมพ์เก่าที่เดี๋ยวนี้คงจะไม่ค่อยมีใครอ่านหนังสือพิมพ์กันแล้วแต่ที่บ้ านเรามักจะมีกองหนังสือพิมพ์เ ก่ าเก็บไว้อยู่ อย่ าเพิ่งเอาไปทิ้งกันนะทุกคนเราสามารถนำหนังสือพิมพ์เ ก่ าเหล่านี้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งน้ำส้มสายชูที่เรามีติดห้องครัวด้วย จะช่ วยง านบ้ านได้เย อ ะเลย บ้ านสะอาดเ บ าแ ร งเราไปได้มากเลยล่ะ… Read more »