ทรงของหน้าผากบ่งบอกตัวตน ที่แท้จริงของคุณได้

วันนี้พวกเราจะพาคุณนั้นไปดูลักษณะหน้าผากของคุณว่ามีลักษณะแบบไหนแล้วก็คล้ายกับภาพจิ ต วิ ท ย าภาพใดจาก 7 ภาพนี้ รวมทั้งให้ท่านนั้นเลือ กภาพหน้าผาก 1 ภาพที่คล้ายกับหน้าผากของคุณ แล้วก็เมื่อเลือ กภาพได้แล้ว พวกเราไปอ่ า นคำพยากรณ์ตัวตนที่จริงจริงของคุรพร้อมๆกันจ้ะ

1 หน้าผากแคบ
ค นที่มีหน้าผากแคบ เป็นผู้ที่ชอบเก็บความรู้สึก คิดมาก อารมณ์เสียง่าย

2 หน้าผากโค้ง
ผู้ที่มีหน้าผากโค้ง มักเป็นคนเปิดเผยจริงใจ นิสัยตรงไ ปตรงมา ไม่มีลับลมคมใน ที่สำคัญผู้ที่มีหน้าผากโค้งได้รูปมักโกหกไม่ค่อยเนียน จับผิ ดง่ายเนื่องจากว่าถ้าหากรู้สึกอะไรชอบแสด งออ กมาอย่ างนั้น

3 หน้าผากกว้าง
ผู้ที่มีหน้าผากกว้าง มักเป็นผู้ที่เรียนรู้เร็ว ฉลาดหลักแหลมเป็นกรด มีความสามาร ถ มีเหตุมีผล รวมทั้งมักเป็นสุดที่รักของคนที่อยู่รอบข้าง

4 หน้าผากตรง
ผู้ที่มีห น้าผากตรง เป็นคนตรง ใจอารี ถ้วนถี่ จริงจังตั้งใ จทั้งยังเรื่องงานรวมทั้งเรื่องส่วนตัว เหมาะสมที่จะทำธุรกิจ เพราะว่าถ้าหากจุดหมายอะไรจะพย าย ามไปให้ถึงเป้าที่ตั้งเอ าไว้เสมอ

5 หน้าผากโค้งเป็นรูปตัว M
ผู้ที่มีหน้าผากโค้งเป็นรูปตัว M มักเป็นค นซื่อสั ต ว์ ชอบลงมือกระทำมากยิ่งกว่าพูด มีความรับผิ ดชอบ กับคนอื่นๆ ง่าย รวมทั้งเป็นผู้ที่มีจินตนาการที่ดี แล้วก็ที่สำคัญผู้ที่มีลักษณะหน้าผากโค้งหยักเป็ นรูปตัว M เป็นผู้ที่เชื่อถือได้

6 หน้าผากซิกแซก
ผู้ที่มีลักษณะหน้าผากเ ป็นคลื่นมักเป็นคนดื้อ มีความคิดเป็นของตั วเอง ถูกใจเก็บเนื้อเก็บตัว ไม่ถนัดเข้าพบผู้อื่น แถมยังปากแข็ง จนกระทั่งบางเวลาทำให้มองเป็นคนโลกแคบ

7 หน้าผากสูงเหมื อนเทือกเขา
ผู้ที่มีหน้าผากสูง เป็นคนจิตใจดี โรแมนติก มีเหตุมีผลแล้วก็มีความคิด ครีเอทสร้างสรรค์ มั่นใจในตัวเอง รักความก้าวหน้า นิสัยสุภาพ แล้วก็ทำใ นสิ่งที่รัก

เป็นอย่ างไรบ้าง ตรงกันหรือเปล่าเอ่ย ซึ่งลักษณะ หน้าผากที่บ่งบอ กตัวตนนี่เป็นแค่เพียงการคาดเดาเพียงแค่นั้น ถ้าเกิดอย ากรู้จะนิสัยตัว ตนของเขาหรือคุณจริงๆคุณก็จำเป็นต้องเข้าไปทำความรู้จักให้สนิทสนมกว่านี้แล้ วล่ะ

*เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน*

ที่มา stand-smiling
ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก : deesoulmuch.com