แม่บ้านควรรู้ น้ำมันพืช กับซองกันชื้น ช่วยแก้ปัญหายากๆในบ้านได้

แม่บ้านควรรู้ น้ำมันพืช กับซองกันชื้น ช่วยแก้ปัญหายากๆในบ้านได้

น้ำมั นพืช กับซ องกันชื้ นนั้นบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามีประโยชน์ม ากกว่าการนำน้ำมั นพืชไปป ระก อบอ าห าร และนำซ องกันชื้ นไปดู ดความชื้ น แต่สามารถทำเรื่องย ากๆที่เรากั งว ลให้เป็นเรื่องง่ ายได้ เพียงนำ 2 อย่ างนี้มาใช้ง าน จะช่วยทำประโยชน์ให้คุณได้เย อะเลยล่ะ แต่จะทำประโยชน์อะไรให้กับคุณได้บ้าง เราจะพาคุณไปรู้กันค่ะ

1 น้ำมั นพืชะลอ กสติ๊กเกอร์ออ กจากเฟอร์นิเจอร์หรือของใช้ได้ง่ ายขึ้น

เมื่อคุณต้องการลอ กสติ๊กเกอร์ที่ติดมากับเฟอร์นิเจอร์หรือของใช้ออ ก มักจะลอ กออ กย ากแถ มยังทิ้งคราบไว้อีก ทำให้ดูส กปร กไม่น่าใช้ง านเลย ดังนั้นให้ใช้น้ำมั นพืชประมาณ 2 – 3 หยด มาถูขจัดคราบก าวสติ๊กเกอร์จะช่วยให้หลุดออ กง่ ายขึ้น

2 น้ำมั นพืชช่วยลดเสียงประตูที่ติดขัด

ประตูเมื่อใช้ไปนานๆมักจะฝืดจนเกิดเสียงเอี๊ ยดอ๊ าดเวลาเปิด – ปิดประตูซึ่งเป็นเสียงที่กวนใจคุณทุกครั้งเวลาใช้งานประตู ซึ่งสามารถแ ก้ไ ขได้ง่ ายๆโดยใช้น้ำมั นพืชหยดลงไปตรงบานพับประตู จะช่วยให้ประตูเปิดปิดลื่นขึ้น ไม่ฝืดแล้วค่ะ

3 น้ำมั นพืชช่วยให้เครื่ องครัวไม้เงาขึ้น

เครื่ องครัวไม้จำพ วกช้อนไม้ ตะหลิวไม้ หรือแม้แต่เขียงไม้ที่ใช้ง านไปสักระยะหนึ่งมักดูเก่า ไม่เง าง าม ทำให้ดูไม่น่าหยิบมาใช้ง าน หากจะทำให้เครื่ องครัวไม้ดูเง าและใหม่ขึ้นให้ใช้น้ำมันพืชทาลงไปบนเครื่ องครัวไม้ให้ทั่วทิ้งไว้ จะช่วยทำให้ดูเง าง าม และให ม่ขึ้นแล้วค่ะ

4 น้ำมั นพืชช่วยให้ซิปไหลลื่นขึ้น

หากคุณเจอปั ญห าซิปฝืด ติดขัดรูดขึ้นลงลำบ ากจนน่าหงุ ดหงิ ด ให้ใช้น้ำมั นพืชหยดลงไปบนซิปเล็กน้อยแล้วถูให้ทั่วซิป จากนั้นลองรูดซิปขึ้นลงคุณจะพบว่าซิปรูดได้สะดวก ไหลลื่นขึ้นแล้ว

นอกจากน้ำมันพืชที่มีดีมากมายแล้ว ของฟ รีๆดีๆที่เราได้มาจากถุงขนมต่างๆอย่าซองกันชื้นก็มีประโยชน์มากมายไม่แพ้กันเลย สามารถนำมาทำประโยชน์ได้มากมายคณานัป จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย

5 ซ องกันชื้ นช่วยป กป้ องเอกส ารของคุณจากความชื้ น

หากคุณมีเอกส ารสำคั ญที่ต้องเก็บรั กษ าไว้ จะให้เสี ยห ายไม่ได้ เวลาที่คุณเก็บเอกส ารจำพ วกนี้ในตู้ ลิ้ นชั กโต๊ะทำง าน หรือในกล่อง ให้ใส่ซ องกันชื้ นลงไปด้วย อาจจะใช้ 1 ถึง 2 ซอง ตามปริมาณความเหม าะสม เพื่อช่วยรั กษ าเอกส ารไว้ไม่ให้เกิดความชื้ น กลิ่นอับ หรือเชื้ อร าที่จะมาทำล ายเอ กส ารสำคั ญของคุณ

6 ซ องกันชื้ นช่วยเก็บรั กษ าภาพถ่ายไว้ได้น านขึ้น

ภาพถ่ายที่บันทึ กความท รงจำเก่าๆที่คุณอย ากจะเก็บรั กษ าเอาไว้ ไม่อย ากให้ภาพซีดจางลงไปไวต ามก าลเวลา ให้คุณเก็บภาพถ่ายนั้นเอาไว้ในกล่องที่ปิดมิดชิด พร้อมกับใส่ซ องกันชื้ นลงไปด้วย ส ารดู ดความชื้ นจะช่วยให้คุณเก็บรั กษ าภาพถ่ายความท รงจำเก่าๆที่สำคั ญของคุณไว้ได้น านขึ้น

7 ซ องกันชื้ นช่วยป้ องกั นฝ้าขึ้นเลนส์กล้อง

สำหรับใครที่มีกล้องถ่ายรูป และอยากจะป กป้ องเลนส์กล้องเอาไว้ให้ใช้ งานได้น าน ฝ้าไม่ขึ้น ให้นำซ องกันชื้ นใส่ไว้ในกระเป๋ากล้องติดไว้เสมอ ซ องกันชื้ นจะช่วยขจัดความชื้ นที่อยู่ในเลนส์กล้องออ ก ทำให้กล้องไม่เกิดฝ้าขึ้นนั้นเอง

8 ซ องกันชื้ นสามารถนำมาทำดอกไม้แห้งประดับบ้ านได้

ใครที่เป็นคนชอบตกแต่งบ้ าน แล้วอย ากได้ดอกไม้แห้งมาประดับตกแต่งภายในบ้ านให้ดูสวยเก๋ ให้นำดอกไม้กับซ องกันชื้ นมาใส่รวมไว้ในถุงเดียวกันทิ้งไว้ข้ามคืน ในตอนเช้าคุณก็จะได้ดอกไม้แห้งสวยๆมาตกแต่งบ้ านแล้วค่ะ

ของใกล้ตัวที่เราใช้ทุกวันมองเห็นทุกวัน ใครจะรู้มาสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้ดีหลากหลายอย่างเลย รู้แบบนี้แล้ว อย่าได้เผลอทิ้งซองกันชื้นเด็ดขาดเลย เพราะน่าเสียดายมาก เพราะเป็นของฟ รีดีๆที่เราได้มาตลอด