แม่บ้านหล า ยคนยังไม่เคยรู้ วิธีล้างเขียงให้สะอาดป้อ งกั นการเกิดเ ชื้ อร าและคราบดำบนเขียง

แม่บ้านหล า ยคนยังไม่เคยรู้ วิธีล้างเขียงให้สะอาดป้อ งกั นการเกิดเ ชื้ อร าและคราบดำบนเขียง

เขียงเป็นอุ ปก รณ์ทำครัวสำคัญที่ทุกบ้ านจะขาดไม่ได้ในการป ระก อบอ าห าร ซึ่งเขียงที่คนส่วนใหญ่ใช้หลักๆเลยคือ เขียงไม้ กับเขียงพลาสติก จะใช้เป็นที่วางสำหรับหั่นวัตถุดิบต่างๆ เช่น เนื้ อสัต ว์ ผัก ผลไม้ เป็นต้น หลา ยๆบ้านมักเจอปั ญห าเขียงขึ้นร า มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ซึ่งเกิดจากการดูแลทำความสะอาดที่ไม่ดีพอ ทำให้มีคราบและกลิ่นติดอยู่ตามร่องเกิดการหมั กหมม จนเกิดเป็นเชื้ อร าหรือคราบดำขึ้น หากปล่อยทิ้งไว้ไม่ทำความสะอาดออ ก เชื้อโรคอาจปนเปื้อ นลงในอ าห าร เมื่อบริโภคเข้าไปอาจจะเกิดอั นตร ายต่อร่ างก ายได้ วันนี้เราจึงมีวิธีทำความสะอาดเขียง ป้ องกั นการเกิดเชื้ อร ามาฝากทุกคนกันค่ะ

วิธีดูแลทำความสะอาดเขียงป้ องกั นการเกิดเชื้ อร า คราบดำ และกลิ่นไม่พึงประสงค์

1 นำมะกรูด หรือมะนาวมาขัดเขียง

นำมะกรูด หรือมะนาวมาผ่าครึ่ง แล้วถูวนบนคราบส กป รก ความเป็นกร ดจะช่วยทำให้คราบส กปร กหลุดออ ก แต่หากคราบฝังแน่นหลุดออ กไม่หมดให้ใช้มี ดปลายแหลมขูดคราบออ กเบาๆ เมื่อขูดจนสะอาดแล้วให้ใช้ผ้าสะอาดเช็ดออ ก แล้วนำไปล้างทำความสะอาดด้วยน้ำย าล้างจานตามปกติ จากนั้นนำเขียงไปผึ่งแดด หรือตากในที่มีแดดและลมโกรกเพื่อให้เขียงแห้งสนิท

2 ใช้เลมอน หรือมะนาว และเกลือ

นำเกลือโรยให้ทั่วเขียง แล้วนำเลมอน หรือมะนาวมาผ่าครึ่งใช้เนื้อด้านในขัดถูวนให้ทั่วบริเวณเขียงที่โรยเกลือไว้ แล้วทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที จากนั้นค่อยขัด หรือขูดคราบส กปร กออ ก เมื่อขัดจนคราบหลุดออ กหมดแล้วให้นำน้ำร้อนมาเทราดลงบนเขียงเพื่อความสะอาดอีกครั้งหนึ่ง แล้วนำไปผึ่งแดดให้แห้งก่อนนำไปใช้งาน

3 ข องดีใกล้ตัวอย่างน้ำส้มสายชู

ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำส้มสายชูแล้วเช็ดทำความสะอาดให้ทั่วเขียง แล้วทิ้งไว้ให้ชุ่มสักครู่หนึ่ง จากนั้นใช้มี ดปล ายแห ลมมาขูดคราบที่เกาะอยู่ออ กเบาๆ แล้วใช้ฟองน้ำชุบน้ำย าล้างจานมาขัดล้างทำความสะอาดตามปกติ และนำไปผึ่งแดดให้เขียงแห้งสนิทป้อ งกั นการเกิดร า

4 เบกกิ้งโซดา และเกลือ

ผสมเบกกิ้งโซดา เกลือ และน้ำสะอาดอย่างละ 1 ช้อนโต๊ะ ผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วเทราดลงบนเขียง แล้วใช้แปรงสีฟันเก่าที่ไม่ใช้แล้วมาขัดทำความสะอาด เมื่อขัดจนสะอาดแล้วให้ใช้น้ำร้อนมาเทราดล้างคราบส กปร กออ กจนเขียงกลับมาสะอาดอีกครั้ง

5 น้ำส้มสายชู และน้ำมั นหอ มร ะเ หย

ใช้น้ำส้มสายชูครึ่งถ้วยตวง ผสมกับน้ำสะอาด 1 ถ้วยตวง แล้วหยดน้ำมั นหอ มร ะเห ยลงไปประมาณ 5 หยด ผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วเทใส่ขวดสเ ป รย์ เพื่อนำไปฉี ดพ่นลงบนเขียงให้ทั่วทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที เมื่อครบเวลาให้นำไปขัดล้างทำความสะอาดตามปกติ แล้วผึ่งแดดให้แห้ง จากนั้นนำผ้าชุบน้ำมั นมะพร้าวเช็ดบริเวณหน้าเขียงเบาๆเพื่อรั กษ าเนื้อไม้ของเขียง

วิธีขจัดคราบเขียงไม้และเขียงพลาสติกที่ขึ้นร า

1 ขจัดคราบเชื้ อร าบนเขียงไม้

ให้ใช้กระดาษทรายหยาบขัดคราบเชื้ อร าออ กก่อนในรอบแรก แล้วใช้กระดาษทรายละเอียดขัดซ้ำอีกครั้งในรอบสอง คราบเชื้ อร าที่ติดอยู่บนเขียงก็จะค่อยๆหลุดออ กแล้วค่ะ แต่หากคราบฝังแน่นไม่ยอ มหลุด ให้ใช้น้ำร้อนผสมน้ำส้มสายชู และเกลืออีกหนึ่งหยิบมือมาขัดล้างทำความสะอาด หรืออาจจะใช้เกลือป่นผสมน้ำมะนาวเทราดลงบนเขียงแล้วใช้ฟองน้ำล้างจานมาขัดล้างทำความสะอาดก็ได้ คราบที่ฝังแน่นอยู่ก็จะหลุดออ กเช่นกัน เมื่อขัดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วให้นำไปผึ่งแดดจัดๆให้เขียงแห้งสนิท เพียงแค่นี้ก็ขจัดเชื้ อร าและกลิ่นไม่พึงประสงค์บนเขียงออ กได้แล้วค่ะ

2 ขจัดคราบเชื้ อร าบนเขียงพลาสติก

หากเขียงพลาสติกของคุณนั้นมีคราบเชื้ อร าดำติดอยู่ ให้คุณนำเบคกิ้งโซดาและน้ำย าล้างจานผสมลงในน้ำอุ่น แล้วนำเขียงที่มีคราบเชื้ อร าลงไปแช่ทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาให้นำขึ้นมาแล้วใช้แปรงขัดคราบออ ก จากนั้นล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด แล้วนำไปผึ่งแดดให้แห้งก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย พร้อมนำกลับมาใช้งาน

เคล็ดลับการเลือ กซื้ อเขียงไม้ให้ได้คุ ณภ าพ ให้เลือ กเขียงเป็นไม้มะขาม เนื้อแข็งและมีผิวละเอียด เพราะหากเป็นไม้เนื้ออ่อนเมื่อเราหั่ นหรือสั บวัตถุดิบเนื้อไม้อาจจะหลุดมาป นเปื้อ นกับอ าห ารได้ และการจะดูแลทำความสะอาดเขียงไม้ให้ใช้ได้นาน ให้ใช้วิธีแช่เขียงลงในน้ำสะอาดผสมเกลือเข้มข้น ทิ้งไว้ประมาณ 3 วัน เมื่อครบวันแล้วให้นำมาล้างทำความสะอาด เกลือนั้นจะช่วยรั กษ าผิวไม้ให้แข็ง ไม่เป็นรอยหรือขึ้นร าได้ง่ายๆนั้นเองค่ะ