วิ ธีล้างมุ้งลวดแบบไม่ต้องถอด แม่บ้านหล า ยคนยังไม่เคยรู้

วิ ธีล้างมุ้งลวดแบบไม่ต้องถอด แม่บ้านหล า ยคนยังไม่เคยรู้

ปัจจุบันหลา ยบ้ านมักจะเลือกติดมุ้งลวดกัน เพื่อกันแ มล งไม่ให้เข้ามารบกวนภายในบ้ าน โดยมุ้งลวดนั้นจะติดบริเวณหน้าต่าง และประตูของบ้ าน หากบ้ านไหนมีประตู หน้าต่างเยอะ มุ้งลวดก็จะเยอะต ามไปด้วย หากจะถอดออ กมาล้างทำความสะอาดทีคงเสี ยเวลาทั้งวัน และเหนื่อยน่าดูเลยล่ะ แต่ในวันนี้เรามีเคล็ดลับมาบอกทุกคนกันกับการทำความสะอาดมุ้งลวดแบบง่ายๆ ไม่ต้องถอดออ กมาให้ยุ่งยาก ช่วยประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยล่ะค่ะ

3 วิธีทำความสะอาดคราบฝุ่นมุ้งลวดด้วยของใช้ภายในบ้ านแบบไม่ต้องถอด

1 กระดาษหนังสือพิมพ์แปะบนมุ้งลวด

กระดาษหนังสือพิมพ์ที่เราไว้อ่านข่าวส ารในตอนเช้านั้นเป็นตัวช่วยในการทำความสะอาดมุ้งลวดที่คุณอาจจะไม่เคยนึกถึงว่าจะสามารถทำความสะอาดคราบฝุ่นมุ้งลวดได้ แต่มั นสามารถทำความสะอาดได้จริง เพียงคุณนำกระดาษหนังสือพิมพ์ไปชุบน้ำจนเปียก แล้วนำไปแปะลงบนบริเวณด้านหลังมุ้งลวดทุกอันภายในบ้ าน ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที เมื่อครบเวลาก็ดึงกระดาษหนังสือพิมพ์ออ ก จะพบว่าคราบฝุ่นที่ติดอยู่บนมุ้งลวดหลุดออ กมากับกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วค่ะ

2 น้ำส้มสายชูขจัดคราบฝุ่นในมุ้งลวด

น้ำส้มสายชูที่อยู่ติดครัวไว้ประก อบอ าห าร ตัวช่วยขจัดคราบที่หล ายคนรู้จักดี ให้คุณนำน้ำส้มสายชูผสมกับน้ำสะอาดเทลงในขวดสเป รย์ จากนั้นนำไปฉี ดที่บริเวณมุ้งลวดประตู หน้าต่างให้ชุ่ม ทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที จากนั้นนำฟองน้ำ หรือผ้าผืนหนามาเช็ดคราบฝุ่นออ ก มุ้งลวดของคุณก็จะกลับมาสะอาดเหมือนใหม่

3 เบคกิ้งโซดา ผสมน้ำอุ่นช่วยทำความสะอาดมุ้งลวด

เบคกิ้งโซดาตัวช่วยสลายคราบที่ทุกบ้ านมักจะมีติดบ้ านเสมอ ให้คุณนำเบคกิ้งโซดาผสมน้ำอุ่น แล้วคนให้ส่วนผสมเข้ากันดี นำแ ป รงที่คุณต้องการใช้ขัดทำความสะอาดมาจุ่มส่วนผสมแล้วนำไปขัดบริเวณมุ้งลวดประตู หน้าต่างภายในบ้ าน คราบฝุ่นสกปรกที่ติดอยู่จะค่อยๆหลุดออ ก เมื่อขัดจนสะอาดแล้วให้นำฟองน้ำหรือผ้ามาเช็ดคราบฝุ่น หรือคราบน้ำส กป รกที่ไหลลงมาตามมุ้งลวดออ กให้สะอาด

2 วิธีขจัดคราบฝุ่นในมุ้งลวดในบ้ านแบบถอดมุ้งลวดออ กมา

1 น้ำย าล้างจานตัวช่วยขจัดคราบ

ขั้นแรกให้คุณถอดมุ้งลวดออ กมาจากประตู หน้าต่างก่อน แล้วใช้สา ยย างที่มีแรงดันสูงฉี ดน้ำไล่คราบฝุ่นที่ติดอยู่ออ ก จากนั้นนำน้ำย าล้างจานที่เราไว้ใช้ล้างจานในทุกๆวันนั้นแหละค่ะ มาราดลงบนมุ้งลวด แล้วนำฟองน้ำหรือแ ป รงมาขัดคราบออ กจนสะอาด เมื่อคราบหลุดออ กจนสะอาดแล้วให้ฉี ดน้ำล้างซ้ำอีกที แล้วตั้งผึ่งแดดทิ้งไว้จนแห้งสนิทค่อยนำกลับมาใช้งาน

2 ผ งซักฟอกขจัดคราบแน่น มุ้งลวดสะอาด

เมื่อคุณถอดมุ้งลวดออ กมาจากประตู หน้าต่างเสร็จแล้ว ให้ใช้ไม้ข นไก่ หรือเครื่องดูดฝุ่นขจัดฝุ่นที่ติดอยู่ออ กก่อน แล้วนำผ งซักฟอกผสมน้ำสะอาดเทราดลงบนมุ้งลวด ใช้แ ปร งหรือฟองน้ำมาขัดทำความสะอาดให้ทั่วทุกส่วนของบานมุ้งลวด เมื่อขัดจนสะอาดแล้วให้ใช้น้ำฉีดทำความสะอาด คราบที่ติดอยู่จะค่อยๆหลุดออ กไหลไปต ามน้ำ จากนั้นนำผ้ามาเช็ด หรือนำไปผึ่งแดดให้แห้งสนิท แล้วค่อยนำมุ้งลวดกลับไปประกอบใส่บานประตู หน้าต่างเหมือนเดิม

การจะล้างทำความสะอาดมุ้งลวดนั้นไม่ย ากอย่างที่คิด อีกทั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดก็หาได้ง่ายๆ ภายในบ้ านของคุณ เมื่อมุ้งลวดประตู หน้าต่างของคุณสะอาดแล้วบ้ านของคุณก็จะดูดีขึ้นเยอะเลยล่ะ อีกทั้งคนในบ้ านจะได้สูดอากาศภายในบ้ านได้อย่างไม่ต้องกังวลเรื่องฝุ่นบริเวณมุ้งลวดอีกต่อไปแล้ว