ไม่ต้องซื้ อบ่อ ยเคล็ ดลับ ยืดอ ายุมะนาว เก็บได้นานหลายเดือน ไม่เน่ าเสีย ทำเองได้ง่ ายๆ

ไม่ต้องซื้ อบ่อ ยเคล็ ดลับ ยืดอ ายุมะนาว เก็บได้นานหลายเดือน ไม่เน่ าเสีย ทำเองได้ง่ ายๆ

มะนาวเป็นวัต ถุดิ บอย่ างหนึ่งที่หลายบ้ านคงจะมีติดกันไว้อยู่แล้ว เนื่องจากเป็นวัต ถุดิ บที่จัดว่าสำคั ญสำหรับเพื่อการปร ะกอ บอ าห ารในหลายๆเมนูให้มีความอร่ อย กลมกล่อ มขึ้น รวมทั้งการใช้น้ำมะนาวที่บีบสดก็อาจจะดีมากกว่ามะนาวขวดหรือผ งมะนาว เพราะได้ร สช าติความเป็นมะนาวที่ดีมากยิ่งกว่า มีความเปรี้ยวธร รมช าติไม่ผ่ านการปรุ งแต่งใดๆ แต่ว่าอ ายุของมะนาวนั้นอยู่ได้ไม่นานก็เริ่มเน่ าเสี ย วันนี้พวกเราก็เลยมีแนวทางดีๆมาแนะนำสำหรับการเก็ บรั กษ ามะนาวให้มีอ ายุนานขึ้น ซึ่งจะทำอย่ างไรบ้ างนั้น ตามไปดูกันเลยค่ะ

วิธีการเก็บรั กษ ามะนาวให้อยู่ได้นานขึ้น

1 นำฟิล์มถนอ มอาห ารแบบใส ที่เอาไว้ใช้ซีลเก็บอาห ารที่เราเห็นกันทั่วๆไปนั่นแหละจ้ะ ใช้ขนาดแล้วแต่จำนวนมะนาวที่เราต้ องกา รเก็บไว้เพื่อยืดอ ายุให้เ น่าเสี ยช้า

2 นำมะนาวที่เราเตรียมไว้มาเรียงกันเป็นแถวแล้วใช้ฟิล์มใสมาห่อหุ้มแล้วหมุนผูกมะนาวแน่นๆ ค่อยๆหมุนผูกไปทีละลูกจนครบหมด ตรงส่วนที่รัดไม่แน่นให้ใช้ฟิล์มใสห่อหุ้มซ้ำทับกันไป พยายามอย่าให้อากาศเข้าไปได้เพราะอาจทำให้มะนาวเสี ย

3 เมื่อนำมะนาวห่อฟิล์มใสเสร็จเรียบร้อย ให้นำมะนาวเข้าแช่ลงในช่องแช่ผักของตู้เย็น เมื่อต้องการจะนำมาใช้ ให้ทยอยนำออ กมาใช้ในปริมาณที่ต้ องก ารในแต่ละครั้ง

ประโยชน์ของมะนาวที่สามารถนำไปใช้กับเรื่องในบ้ านได้

1 มีดหรือกรรไกรที่เป็นสนิม สามารถนำไปแช่ในน้ำเปล่าที่ผสมกับน้ำมะนาว หรือนำมะนาวมาเช็ดบริเวณที่มีคร าบสนิม สนิมก็จะค่อยๆหลุดออ ก มีดและกรรไกรของคุณก็จะสะอาดแล้วจ้ะ

2 มะนาวช่วยในการทำความสะอาดไมโครเวฟ โดยนำมะนาวมาฝานแล้วใส่ลงในภาชนะที่สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้ จากนั้นเติมน้ำเปล่าสะอาดลงไป แล้วนำเข้าไมโครเวฟกำหนดเวลาให้เครื่ องทำงา นราว 10 นาที เมื่อครบเวลาให้นำภาชนะออ ก นำผ้ามาขัดถูทำความสะอาดในไมโครเวฟ เท่านี้รอยเปื้อนต่างๆก็จะหลุดออ ก รวมทั้งกลิ่นอ าห ารในไมโครเวฟด้วย

3 แอปเปิ้ลที่หั่นเอาไว้พร้อมทานแล้ว แต่ทานไม่หมด การจะเก็บเอาไว้ทานต่อก็อาจทำให้แอปเปิ้ลดำดูไม่น่าทานต่อได้ เพราะฉะนั้นการจะเก็บแอปเปิ้ลไว้ทานต่อให้แช่ลงในน้ำที่ใส่น้ำมะนาวไว้เพื่อเป็นการป้ องกั นและไม่ให้แอปเปิ้ลมีสีดำ

4 ขจัดกลิ่ นคาวติดมือ การเข้าครัวบางครั้งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการหยิบจับวั ตถุดิ บอ าห ารที่มีกลิ่ นคาว เช่น เนื้ อสั ตว์ ผักที่มีกลิ่ นแ รง หลังการปร ะก อบอาห ารเสร็จมักจะมีกลิ่ นคาวติดมือเสมอ ไม่ว่าจะล้างยังไงก็ไม่หายสักที ให้ใช้น้ำมะนาวมาเป็นตัวช่วยในการล้างมือ เท่านี้มือคุณก็จะสะอาดไร้กลิ่นแล้วจ้ะ

5 กร ดของมะนาวมีวิต ามินซี ซึ่งมีส่วนช่วยในการบำรุ งผิ วพร รณ สามารถช่วยป้ องกั นการเกิดสิ วและก็ป้ องกั นการอุ ดตันในรูขุ มขน ซึ่งบางทีอาจเป็นต้นเหตุทำให้เกิดสิ วตามมาได้จ้ะ

6 ช่วยในการกำจัดกลิ่ นเหงื่อ ถ้าเหงื่อออ กแล้วมีกลิ่นอับไม่พึงประสงค์ลอยมาให้ใช้มะนาวถูบริเวณรอบๆที่เหงื่อออ ก ต่อจากนั้นนำทิชชู่มาเช็ดน้ำมะนาวออ กให้หมด เพี ยงแค่นี้ก็ช่วยดับกลิ่ นเหงื่อได้แล้วจ้ะ

เมื่อรู้วิธีการเก็บมะนาวให้อยู่ได้นานขึ้นอย่ างงี้แล้ว ก็หมดกังวลไปได้เลยกับการซื้ อมะนาวเยอะๆมาตุนไว้ เพื่อไว้ใช้ในการปรุงอ าห ารทานกันในครอบครัว ถ้าหากเรารู้วิธีเก็บมะนาวที่ถูกต้อง มะนาวก็สามารถอยู่ได้นานขึ้น ไม่เน่ าเสี ยไวแล้วจ้ะ