ลองทำดู ขจัดปัญหาคราบดำฝังแน่นห้องน้ำให้เงาวับ ในงบไม่กี่บาท

ลองทำดู ขจัดปัญหาคราบดำฝังแน่นห้องน้ำให้เงาวับ ในงบไม่กี่บาท

ห้องน้ำนับได้ว่าเป็นแหล่งรวมเชื้ อโร คสำคัญๆในบ้ านเลยก็ว่าได้ หากไม่ได้รับการทำความสะอาดเลย มีทั้งคร าบดำส กปร กและกลิ่ นเหม็ น ซึ่งกระเบื้องในห้องน้ำเป็นสิ่งที่พวกเราจำต้องเหยียบทุกๆวัน เพื่อเข้าไปอาบน้ำหรือทำธุระส่วนตัวในนั้น หากพื้นกระเบื้องมีแต่คร าบส กป รกที่ฝังแน่นอยู่ตามร่อง คุณก็คงจะไม่อย ากใช้ห้องน้ำกันหรอกใช่มั้ยคะ

วันนี้พวกเราเลยมาแนะนำวิธีการทำความสะอาดกระเบื้องในห้องน้ำและห้องครัวมาฝากทุกคนกัน กระเบื้องนับว่าเป็นแหล่งส ะสมเชื้ อโร คเลยก็ว่าได้ เท้าเราที่เหยียบลงไปก็อาจจะเป็นผลให้เชื้ อโร คติดเท้าเราไปด้วย เมื่อเราเดินไปตามห้องต่างๆในบ้ าน เชื้ อโร คก็คงจะกระจายไปตามที่ที่เราเดิน

ฉะนั้นกระเบื้องเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่ างนึงเลย ที่ควรจะหมั่นทำความสะอาดเป็นประจำ และการทำความสะอาดที่เราจะแนะนำแก่คุณนั้น ไม่ว่าจะเป็นคราบฝังแน่นส กปร กตามร่องกระเบื้อง ก็สามารถขจัดออ กได้ โดยไม่ต้องเสี ยค่าใ ช้จ่ ายอะไรมากมาย ห้องน้ำคุณก็จะสะอาดเหมือนใหม่แล้วจ้ะ

ขั้นตอนการขจัดคราบกระเบื้อง

1 หลายๆบ้ านคงจะมีขวดน้ำติดตู้เย็นกันอยู่แล้วใช่มั้ยละคะ ให้นำขวดน้ำดื่มขนาด 500 cc. 1 ขวด มาเทน้ำออ กให้ในขวดเหลือน้ำเพี ยงแค่ครึ่งเดียว หรือก็คือ 250 cc.

2 เมื่อน้ำเหลือครึ่งขวดแล้วให้เติมน้ำส้มสายชูหรือจิ๊กโฉ่วลงไป 2 ฝา แล้วก็เติมผงสบู่ลงไป 1 ฝา จากนั้นนำแอ ลก อฮ อล์ที่สำหรับไว้ล้างแผ ลมาเพิ่มลงไปอีก 3 ฝา

3 ส่ วนผ สมสุดท้าย เติมแป้งทำอ าห ารลงไปครึ่งฝา ต่อจากนั้นปิดฝาขวดแล้วเขย่าส่วนปร ะก อบทั้งหมดให้ล ะล ายเข้ากันเท่านี้พวกเราก็ได้น้ำยาที่เอาไว้ใช้สำหรับจัดการกับรอยค ราบบนกระเบื้องแล้ว

4 เมื่อได้น้ำย าแล้ว ให้นำไปฉี ดพ่นตามจุดที่มีคร าบส กปร กแล้วก็ใช้แปรงหรือผ้าไปขัดถูคร าบส กปร กเปรอะเปื้อนเหล่านั้นออ ก การทำความสะอาดพื้นกระเบื้องนั้นไม่ย ากเลยใช่มั้ยคะ อีกทั้งยังไม่ต้องเสี ยตังค์ไปกับค่าอุ ปก รณ์แ พงๆหรือจ้างคนทำความสะอาดเลย เพี ยงแค่ทราบส่ วนผ สมนิดหน่อยก็สามารถกำจั ดคร าบได้แล้ว

และก็หากน้ำย าเหลือจากการขจัดคร าบกระเบื้องก็สามารถนำน้ำย าไปพ่นตามจุดอื่นๆของห้องน้ำเพื่อทำความสะอาดได้ด้วย ครา บมัน คร าบดำเปื้อนเลอะเทอะ ก็จะหลุดหายไป ห้องน้ำก็กลับมาสะอาดเหมือนใหม่แล้วจ้ะ