เทคนิคง่ายๆ ล้างถังเครื่องซักผ้า อย่าปล่อยให้เป็นแหล่งสะสมสิ่งสปsก เป็นขุยคัน ทำได้ด้วยตัวเอง

เทคนิคง่ายๆ ล้างถังเครื่องซักผ้า อย่าปล่อยให้เป็นแหล่งสะสมสิ่งสปsก เป็นขุยคัน ทำได้ด้วยตัวเอง

เสื้อผ้าที่เราใส่ทุกวันเป็นประจำ เมื่อใส่ออ กไปข้างนอ กแล้วก็ต้องเปลี่ยนชุดใหม่หลังจากอาบน้ำทำความสะอาดร่ างก าย คนส่วนใหญ่จะใช้ประมาณ 2 ชุดต่อวัน นั้นคือชุดที่ใส่ออ กไปข้างนอ กและชุดนอน ในทุกๆสัปดาห์อาจซักผ้า 2 – 3 ครั้ง ส่วนบางบ้ านที่อยู่กันหลายคนอาจต้องซักผ้าทุกวัน

ดังนั้นเมื่อเราซักผ้าบ่อยๆเครื่องซักผ้าก็จะเริ่มสะส มสิ่งสกป รก หากไม่ทำความสะอาดเลย อาจทำให้การซักผ้าครั้งต่อๆไปไม่สะอาดเท่าที่ควร อีกทั้งอาจทำเกิดอาก ารคั นเมื่อนำผ้ามาสวมใส่ ทางที่ดีควรล้างถังซักทุก 1 – 2 เดือนสำหรับเครื่ องซักผ้าฝาหน้า และทุก 2 อาทิตย์สำหรับเครื่ องซักผ้าฝาบน ซึ่งการจะทำความสะอาดถังซักผ้านั้นก็ง่า ยๆด้วยของใกล้ตัว

การทำความสะอาดเครื่ องซักผ้าฝาหน้าและฝาบนด้วยน้ำส้มสายชู

การล้างเครื่ องซักผ้า น้ำส้มสายชูถือเป็นตัวช่วยที่ดีในการทำความสะอาด โดยเปิดโปรแก รมซักด้วยน้ำร้อนอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส แล้วเทน้ำส้มสายชู 230 มิลลิลิตร ลงไปในช่องใส่ผ งซักฟอ ก เปิดเครื่ องปั่นให้ทำง านประมาณ 3 นาที เพื่อให้น้ำส้มสายชูผส มไปกับน้ำในเครื่ องซักผ้าปั่นทำความสะอาดคร าบสกป รกต่างๆ เมื่อปั่นเสร็จให้แช่ทิ้งไว้ประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง จากนั้นค่อยกดให้เครื่ องเริ่มทำง านตามปกติและกดล้างเครื่ องซักผ้าซ้ำ 1 – 2 ครั้ง เพื่อขจัดกลิ่นน้ำส้มสายชู แค่นี้เครื่ องซักผ้าก็สะอาดเพี ยงใช้น้ำส้มสายชูอย่ างเดียว

ล้างเครื่ องซักผ้าลดกลิ่ นอับด้วยน้ำส้มสายชูและเบกกิ้งโซดา

การขจัดกลิ่นอั บในเครื่ องซักผ้านั้นใช้เพี ยงเบกกิ้งโซดา 3 ช้อนโต๊ะผสมเข้ากับน้ำเปล่า 1 – 2 ช้อนชาให้เป็นเนื้ อข้นเหนี ยว แล้วเทใส่ในช่องใส่ผ งซักฟอ ก ตามด้วยน้ำส้มสายชู 250 มิลลิลิตร จากนั้นตั้งค่าเครื่ องซักผ้าให้ปั่นด้วยน้ำอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส แค่นี้เครื่ องซักผ้าคุณก็สะอาดไร้กลิ่ นอับแล้วค่ะ

วิธีก ารซักผ้าให้ไม่เป็นขุยและไม่มีครา บข าวติด

การซักผ้าหลายครั้งอาจพบปั ญหาผ้าเป็นขุยหรือมีครา บข าวติดตามเสื้อผ้า ซึ่งอาจเกิดจากการใส่ผ งซักฟอ กมาเกินไปหรือผ งซักฟอ กละล ายได้ไม่ดี ทำให้ล้างออ กได้ไม่หมด ดังนั้นควรใส่ผ งซักฟอ กในปริมาณที่พอดี หรือเปลี่ยนไปใช้น้ำย าซักผ้าแบบน้ำแทน และปั ญหาผ้าเป็นขุยจากการที่เส้นใยของผ้าสีเข้มไปเกาะบนผ้าสีอ่อนทำให้ผ้าดูหม อง แ ก้ได้โดยแยกผ้าสีเข้มและผ้าสีอ่อนทุกครั้งในการซักผ้าครั้งต่อๆไป

รูดซิปเสื้อผ้าทุกครั้งเพื่อไม่ให้ผ้าตัวอื่นๆเกิดความเสี ยหาย

จุดเล็กๆที่เราอาจมองข้ามในการซักผ้าอย่ างการรูดซิปนั้นอาจทำให้ผ้าตัวอื่นๆที่ปั่นรวมกันเกิดความเสี ยหายได้ เนื่องจากฟันซิปอาจไปขูดกับผ้าตัวอื่น ยิ่งเป็นผ้าเนื้อบางยิ่งขาดได้ง่ าย ดังนั้นควรรูดซิปทุกครั้งก่อนนำผ้าเข้าเครื่ องซักผ้า

ขจัดคร าบเหลืองบนปกคอเสื้อให้กลับมาสะอาดเหมือนใหม่

ปกคอเสื้อเหลืองอาจเกิดจากคร าบเหงื่ อไคล ให้ใช้น้ำย าล้างจานเทใส่บนปกคอเสื้อแล้วเกลี่ยให้ทั่วบริเวณที่มีคร าบเหลืองอยู่ ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที ค่อยล้างออ กด้วยน้ำอุ่น จากนั้นนำผ งซักฟอ กมาขยี้ซ้ำอีกทีแค่นี้คร าบก็หลุดออ กหมดแล้ว หรือจะใช้น้ำส้มสายชู 2 ช้อนโต๊ะกับน้ำเปล่า 1 ถ้วยตวง เทใส่บริเวณคร าบเหลืองบนปกเสื้อทิ้งไว้ 30 นาที ค่อยล้างออ กแล้วนำไปซักตามป กติ วิธีนี้ก็ใช้ได้เช่นกัน

การทำความสะอาดเครื่ องซักผ้าถือเป็นเรื่องสำคั ญที่ใครหลา ยคนอาจมองข้าม หากคิดว่าถังซักผ้าที่บ้ านใช้ง านมานาน ไม่ได้รับการทำความสะอาดเลย ก็ล องนำวิธีดีๆที่เราแนะนำไป ลอ งไปใช้กันดูนะคะ และก็หมั่นดูแลเครื่ องซักผ้าเพื่อที่จะได้ซักผ้าได้อย่ างสะอาด ไร้กลิ่ นอับกันนะคะ