เทน้ำส้มสายชูทิ้งไว้ 2 ช้อน แช่เก็บไว้ทำเลย

เทน้ำส้มสายชูทิ้งไว้ 2 ช้อน แช่เก็บไว้ทำเลย

น้ำส้มสายชูเป็นของที่หลา ยๆบ้ านคงจะมีติดกันไว้อยู่แล้ว สามารถนำมาปรุงอ าห าร ขจัดคร าบและช่วยแ ก้ปั ญห าจุกจิกในบ้ านได้ เพี ยงมีน้ำส้มสายชู 1 ขวดก็สามารถทำประโยชน์ได้เยอะ วันนี้เราจะมาบอกประโยชน์ดีๆของน้ำส้มสายชูที่เทแช่ทิ้งเอาไว้แต่ได้ผลลั พ ธ์ที่ ดี

ขจัดกลิ่นแ มวไม่ให้ส่งกลิ่ นร บก วน

ปั สส าว ะแม วจะมีกลิ่ นที่ฉุ นแ รงมาก นั้นเกิดจากแ บ คที เ รี ย และการใช้น้ำส้มสายชูที่มีสภา พเป็นกร ดจะช่วยต่อต้ านกลิ่นให้บร รเท าลงได้ วิธีการใช้คือนำน้ำส้มสายชูข าวผสมแอปเปิ้ลไซเดอร์และน้ำ เทใส่ลงในขวดสเปรย์ในปริมาณเท่าๆกัน จากนั้นนำไปฉี ดตามจุดที่มีกลิ่ นแ มว ไม่ว่าจะเป็นพื้น หรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ หลังฉี ดก็ให้นำกระดาษหรือผ้ามาเช็ดออ ก ทำซ้ำไปแบบนี้จนกว่ากลิ่ นจะจางหายไปได้เลย

ล้างคร าบไห ม้บนเตาปิ้งหมูกระทะ

หลังจากที่เรากินหมูกระทะเสร็จ จะสังเกตได้ว่าเตาปิ้งหมูนั้นจะมีค ร าบดำไห ม้ติดแน่นอยู่ ซึ่งการขัดให้คร าบนั้นหลุดออ กหมดก็ไม่ใช่เรื่องง่า ยเลย ฉะนั้นแล้วให้ทำการล้างด้วยการนำเบกกิ้งโซดามาประมาณ 1 ถ้วยตวงผสมเข้ากับน้ำส้มสายชูจนเป็นเนื้ อครี มข้ น จากนั้นนำไปทาเคลือบทิ้งไว้บนเตาปิ้งหมูกระทะทิ้งไว้ประมาณ 1 วัน จึงค่อยมาขัดล้างจะสามารถขัดคร าบออ กได้ง่ ายขึ้น

ช่วยต้มเนื้ อปล าให้เนื้ อยังส วย ไม่เ ละ

เนื้ อปล าเป็นเนื้ อที่นิ่มสามารถเ ละได้ง่ าย ยิ่งเวลาที่เราทำอ าห ารในเมนูที่ใช้ปลาเป็นวัต ถุดิ บในการต้มอาจทำให้เนื้อปล าเละได้ ซึ่งการแ ก้ปั ญห าง่า ยๆเวลาต้มปลาคือให้ใส่น้ำส้มสายชูลงไป 1 ช้อนโต๊ะในน้ำต้มปลา แค่นี้ก็ช่วยทำให้เนื้ อปล าไม่เ ละ เนื้ อยังข าวสว ยน่ากินแล้ว

แ ก้ปั ญห าไข่ข าวติดเปลือ ก ปอ กไข่ได้ไม่ส วย

ใครที่ต้มไข่บ่อยๆมักจะเจอปั ญห านี้กันประจำ เมื่อเรานำไข่ลงไปต้มจนสุกแล้วนำมาปอ กเปลือ ก มักจะปอ กได้ย าก เนื้ อไข่ข าวติดกับตัวเปลือ กทำให้ไข่ไม่ส วยเป็นเนื้ อข รุขร ะ ไม่น่ากิน วิธีแ ก้ง่ ายๆเพียงใส่น้ำส้มสายชูลงไปในน้ำก่อนการต้มไข่ประมาณครึ่งช้อนชา น้ำส้มสายชูจะทำให้เปลือ กไข่หลุดร่ อนได้ง่ าย ปอ กไข่ง่า ยขึ้น เนื้อไข่เนี ย นส วยแล้วล่ะ

หมักเนื้ อสั ต ว์ให้เนื้ อนุ่ ม อร่ อยเคี้ยวง่ าย

เนื้ อสั ต ว์ก่อนที่จะนำไปประกอ บอ าหา ร หากอย ากให้เนื้ อนั้นนุ่ มอร่ อ ยควรต้องไปหมักกับซอ สก่อนพร้อมกับเติมน้ำส้มสายชูลงไปด้วย 1 ส่วน4 ของถ้วย ต่อเนื้ อ 1 กิโลกรัม หมักทิ้งไว้ประมาณ 20 นาทีหรือมากกว่านั้นจนข้ามวันเลยก็ได้หากมีเวลา แค่นี้เนื้ อก็นุ่มได้ที่พร้อมนำไปทำอ าห ารแล้ว

จัดการครา บหมากฝรั่งหรือคร าบสติ๊กเกอร์ให้หลุดได้ง่ ายขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นคร าบหมากฝรั่งหรือคร าบสติ๊กเกอร์ที่เกาะอยู่ตามพื้นผนังหรือเฟอร์นิเจอร์ มักจะทิ้งคราบดำดูส กป รก จะขัดออ กก็ไม่ใช่เรื่องง่ าย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากคุณใช้น้ำส้มสายชูช่วยจะสามารถขจัดคราบได้สะอาดง่ ายขึ้นเลยล่ะ โดยนำผ้าชุบน้ำส้มสายชูไปขัดถูวนตามเข็มนาฬิกาในการขจัดคร าบหม ากฝรั่ง ส่วนการขจัดคร าบสติ๊กเกอร์ให้คุณทาน้ำส้มสายชูลงบนคราบทิ้งไว้ประมาณ 10 นาทีก่อน จากนั้นค่อยขัดออ กด้วยวิธีเดียวกัน แค่นี้คร าบก็จะหลุดออ กได้ง่ าย

ขจัดครา บส กปร กในตู้เย็นให้หายเกลี้ยง

ตู้เย็นเมื่อใช้แช่อ าห ารไปนานๆ มักจะเกิดคร าบไค ลทำให้ดูส กปร ก หากจะทำความสะอาดให้เราใช้น้ำส้มสายชูผสมกับน้ำสะอาดอย่ างละครึ่งถ้วย จากนั้นนำผ้ามาชุบไปเช็ดตามบริเวณคร าบได้เลย ไม่ว่าจะเป็นชั้นวาง ลิ้ นชั ก ผนังตู้ที่อยู้ภ ายในตู้เย็น แค่นี้ตู้เย็นก็จะสะอาดไร้คร าบ

หมดปั ญห าชั กโคร กส กป รก

ชั กโค ร กที่เราต้องใช้ทุกวันเป็นประจำอาจไม่ได้สะอาดอย่ างที่คิด หากคุณอย ากทำให้แน่ใจว่าชั กโคร กนั้นสะอาดจริง ควรจะทำความสะอาดด้วยน้ำส้มสายชูกลั่ น โดยราดลงไปให้ทั่วบริเวณชั กโคร ก ทิ้งเอาไว้ประมาณ 5-6 ชั่วโมง หรือจะทิ้งไว้ 1 คืนเลยก็ได้ จากนั้นให้นำแปรงมาขัดคร าบต่างๆออ ก แล้วค่อยล้างด้วยน้ำสะอาดซ้ำอีกครั้ง

ซักผ้าม่านแบบง่า ยๆแต่สะอาดไร้คร าบ

ผ้าม่านที่ไว้กันแสงแดดหากเริ่มมีครา บส กปร กหรือคร าบฝุ่นมาเกาะให้ทำความสะอาดด้วยการนำน้ำส้มสายชู 2 ช้อนโต๊ะ ผสมเข้ากับเกลือหรือเบกกิ้งโซดา 1 ส่วน 4 ช้อนโต๊ะ จากนั้นนำส่วนผสมที่ได้ไปขัดลงบนครา บส กปร กที่อยู่บนผ้าม่าน เมื่อขัดเสร็จให้ปล่อยทิ้งไว้จนแห้งสนิทแล้วค่อยนำเครื่ องดู ดฝุ่นมาดูดสิ่งส กปร กออกซ้ำอีกครั้ง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นควรดูวัสดุของผ้าม่านด้วยว่าสามารถใช้กับเครื่ อ งดู ดฝุ่ นได้หรือไม่

ขจัดครา บตะไค ร่หายเกลี้ยง

บริเวณที่มีความเปียกชื้นอย่างก๊อ กน้ำในห้องน้ำ ห้องครัวหรือบริเวณโร งรถ หากไม่ได้รับการดูแลทำความสะอาดที่ดีจะเริ่มมีคร าบตะไค ร่สีเขียวๆหรือคราบตะไค ร่น้ำมาเกาะ ฉะนั้นเราควรป้อ งกั นไว้ด้วยการใช้น้ำส้มสายชู 1 ช้อนชาผสมกับเกลือ 2 ช้อนโต๊ะมาทาไว้บนหั วก๊อ กน้ำไว้ให้ทั่ว จากนั้นขัดออ กด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาดอย่ างเบามือ แค่นี้คร าบตะไ คร่ก็ไม่ขึ้นมาเกาะแล้ว

ขจัดคร าบส กปร กและกลิ่ นในไมโครเวฟ

ไมโครเวฟที่ใช้เวฟอ าห ารนั้นมักจะมีกลิ่นและคราบเศษอ าหา รเกาะอยู่ ฉะนั้นหากจะทำความสะอาดคร าบและกลิ่ นให้หลุดออ กหมด สามารถทำได้โดยนำน้ำส้มสายชูและน้ำร้อนในปริมาณเท่าๆกันเทใส่ลงในถ้วยที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้ จากนั้นตั้งความร้ อนสู งสุดแล้วนำถ้วยเข้าไปอุ่นประมาณ 5 นาที จึงค่อยใช้ผ้าหรือฟอ งน้ำค่อยๆเช็ดครา บออ ก วิธีนี้จะทำให้คร าบในไมโครเวฟสามารถหลุดออ กได้ง่ ายขึ้น อีกทั้งยังช่วยขจัดกลิ่ นอ าหา รด้วย

น้ำส้มสายชูนอ กจากจะสามารถนำไปปร ะกอ บอ าห ารได้แล้วยังสามารถนำมาขจัดคร าบต่างๆได้ และทำประโยชน์ได้อีกม าก ถ้ามีไว้ติดบ้านสักขวดก็ดีไม่น้อย เพราะสามารถนำมาประยุกต์ใช้แ ก้ปั ญห าจุกจิกเฉพาะหน้าในบ้ านได้ดีเลยทีเดียว