ล้างเขียงไม้ สะอาดไม่เหลือกลิ่นคาวอาหาร แม่บ้านเก็บไว้ทำเลย

ล้างเขียงไม้ สะอาดไม่เหลือกลิ่นคาวอาหาร แม่บ้านเก็บไว้ทำเลย

เครื่ องครัวทำอ าห ารเป็นสิ่งที่แม่บ้ านขาดไม่ได้เลย ในการมาใช้ประก อบอ าห ารรับประทานในทุกๆวัน แต่เมื่อเราใช้เครื่ องครัวเหล่านี้ทุกวันให้ล องสังเกตดูว่าสะอาดดีจริงๆหรือไม่ แ น่น อนว่าการใช้ง านตลอดย่อ มมีคร าบส กป รกสะส มรวมถึงกลิ่ นไม่พึงประสงค์ตามมา หากทำความสะอาดได้ไม่ดี ฉะนั้นวันนี้เราเลยมาแ นะนำการทำความที่ช่วยให้เครื่ องครัวของคุณนั้นไร้คร าบ ไร้กลิ่ นอย่ างหมดจด

ขจัดกลิ่นได้หมดจดด้วยน้ำส้มสายชู

เขียงที่เราใช้หั่นวัต ถุดิ บอย่ างกระเทียมหรือหั วหอ ม มักจะมีกลิ่นติด จะขัดทำความสะอาดกลิ่นออ กก็ไม่ใช่เรื่องง่ าย ฉะนั้นเราควรใช้ตัวช่ วยอย่ างน้ำส้มสายชู โดยการนำผ้าชุบกับน้ำส้มสายชูแล้วไปเช็ดหน้ าเขียงให้ทั่วบริเวณ แต่ไม่ต้องเช็ดให้ชุ่ม ทิ้งไว้สักพักจากนั้นจึงค่อยนำเขียงไปขัดล้างด้วยน้ำย าล้างจานและเปิดน้ำสะอาดให้ไหลผ่านสักพัก

ขัดเขียงสะอาดด้วยเบกกิ้งโซดา

เขียงที่มีคร าบอ าห ารส กปร กสะส มอยู่ ให้ใช้เบกกิ้งโซดา เกลือ และน้ำอย่ างละ 1 ช้อนโต๊ะผสมเข้าด้วยกัน แล้วนำไปเทราดลงบนเขียง นำแปรงสีฟันเก่ามาขัดวนเบาๆให้ทั่วบริเวณเขียง เมื่อขัดจนสะอาดให้ล้างออ กด้วยน้ำร้ อน แค่นี้เขียงก็สะอาดไร้กลิ่ นแล้ว

ใช้น้ำส้มสายชูผสมกับน้ำมั นหอ มระเ หย

วิธีนี้เป็นเหมือนการทำสเปรย์ไว้ทำความสะอาดเขียง โดยใช้น้ำมั นหอ มระเ หยประมาณ 5 หยด ใส่ลงในน้ำส้มสายชู ½ ถ้วยตวง ผสมกับน้ำสะอาด 1 ถ้วยตวง คนส่ว นผส มทุกอย่ างให้เข้ากันแล้วเทใส่ขวดสเปรย์ จากนั้นนำไปฉี ดให้ทั่วบริเวณเขียงทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที เมื่อครบเวลาให้นำไปล้างออ กด้วยน้ำสะอาด และนำไปตากแดดให้แห้งสนิท จึงค่อยใช้ผ้าชุบน้ำมั นมะพร้าวมาเช็ดบริเวณหน้ าเขียงเบาๆ เพื่อรั กษ าเนื้อไม้ให้อยู่ได้น าน

ขจัดคร าบแน่นด้วยเกลือและเลมอนหรือมะนาว

คร าบฝังแน่ นที่สะส มอยู่บนเขียงมาเป็นเวลาน าน ทำให้เริ่มมีครา บดำเริ่มส่งกลิ่ นไม่พึงประสงค์ การจะขัดทำความสะอาดนั้นให้ใช้ตัวช่ว ยอย่ างเกลือและเลมอนหรือมะนาวก็ได้ โดยโรยเกลือให้ทั่วหน้าเขียง แล้วนำมะนาวหรือเลมอนมาผ่าครึ่ง ใช้ตรงส่วนเนื้ อในขัดถูวนๆบริเวณหน้าเขียง ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที จึงค่อยขูดคร าบส กปร กบนหน้ าเขียงออ ก จากนั้นใช้น้ำร้ อนราดทำความสะอาดและเช็ดถูด้วยฟองน้ำเปียก ก่อนจะนำเขียงไปใช้งา น

กระดาษทรายช่วยขจัดคร าบฝังลึ กและขัดหน้ าเขียงให้เรียบ

ใครที่กำลังเจอปั ญห าหน้ าเขียงไม่เรี ยบ ไม่เสมอกันอีกทั้งยังมีคร าบฝันแน่ น ให้ใช้กระดาษทรายน้ำเบอร์ 80 ก่อนในการขัดครั้งแรก แล้วใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดซ้ำและวางไว้ให้เขียงแห้ง จากนั้นใช้กระดาษทราบเบอร์ 120 มาขัดต่อและทำตามขั้นตอนเดิมแบบแรก ครั้งสุดท้ายขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 220 แล้วค่อยล้างออ กด้วยน้ำสะอาด เพี ยงแค่นี้หน้ าเขียงก็กลับมาเรี ยบ ไม่มีคร าบฝังแ น่นแล้วล่ะ

นอ กจากการล้างเขียงที่เป็นเครื่ องครัวทำอ าห ารให้สะอาดแล้ว เรายังนำวิธีการขัดเครื่ องทองเหลืองและเครื่องทองแดงให้เง าวับมาฝากเพื่อนๆอีกด้วย

ขัดเครื่ องท องเหลืองด้วยมะนาวและเกลือ

สำหรับเครื่ องท องเหลืองที่คร าบไม่ฝังแน่ นหรือส กปร กมาก แ นะนำให้ใช้วิธีนี้ โดยนำมะนาวมาหั่นออ กเป็นครึ่งซีกแล้วชุบกับเกลือหรือใช้เกลือหรือเบกกิ้งโซดาโรยก็ได้ จากนั้นนำไปขัดถูวนๆบนเครื่ องท องเหลือง ในขั้นตอนนี้เราสามารถโรยเกลือหรือเบกกิ้งโซดาเพิ่มได้ เมื่อขัดจนสะอาดให้ล้างออ กด้วยน้ำเปล่า จึงค่อยใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง จะสังเกตได้ว่าเครื่องทองเหลืองนั้นเงาขึ้นเยอะเลย

ใช้ส่ว นผ สมอย่างมะนาวและเบกกิ้งโซดาช่วยได้

เครื่ องท องเหลืองที่เริ่มหม องไม่เง าง ามเหมือนใ หม่นั้น สามารถขัดออ กได้ด้วยการบีบมะนาวครึ่งลูกใส่ในถ้วย ตามด้วยเบกกิ้งโซดา 1 ช้อนชา ขั้นตอนนี้อาจเกิดฟองฟู่ขึ้นมาเล็กน้อย รอให้ฟองยุบแล้วคนส่ วนผส มให้เข้ากัน จากนั้นนำผ้าขนนุ่มไปจุ่มน้ำที่ผสมไว้ แล้วนำไปเช็ดทำความสะอาดเครื่ องท องเหลืองโดยเช็ดไปในทางเดียวกัน หากเครื่ องทอ งเหลืองยังไม่เง าดีให้ล้างออ กด้วยน้ำสะอาดและสามารถทำซ้ำได้จนกว่าเครื่ องท องเหลืองจะเง าในแบบที่พอใจ

ขัดเง าเครื่ องครัวด้วยน้ำส้มสายชูและเบกกิ้งโซดา

เครื่ องครัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นหม้อหรือกระทะที่ทำจากเค รื่องท องเหลือง หากไม่เง าวับสามารถขัดได้ด้วยการใช้น้ำส้มสายชูและเบกกิ้งโซดาผสมกัน หากมีฟองฟู่ขึ้นมาให้รอฟองยุบก่อนแล้วค่อยนำแปรงสีฟันเก่ามาจุ่ม นำไปขัดบริเวณเครื่ องครัวที่เป็นทอ งเหลือง เมื่อขัดจนสะอาดให้ล้างออกด้วยน้ำเปล่าและเช็ดให้แห้งก็เป็นอันเสร็จ

แช่เครื่ องท องเหลืองลงในส่ว นผ สมของเกลือและน้ำส้มสายชู

เครื่ องท องเหลืองที่เป็นชิ้นเล็ กๆให้ใส่ลงในถ้วยเปล่า แล้วเทน้ำส้มสายชูลงไปให้ท่วม โรยเกลือตามลงไป ทิ้งไว้ประมาณ 30-60 นาที หากครา บฝังแน่นหลุดออ กย ากให้แช่ต่ออีกประมาณ 2-3 ชั่วโมง จากนั้นนำแป รงสีฟันเก่าไปขัดคร าบออ ก แล้วเช็ดซ้ำด้วยผ้าขนนุ่ม แค่นี้ก็สะอาดเง าวับแล้ว

การขัดล้างทำความสะอาดนั้นไม่ใช่เรื่องย ากเลย ไม่จำเป็นต้องไปซื้ อน้ำย าเ ค มีแ พ งๆก็สามารถขจัดคร าบเองได้ เพี ยงรู้วิธีดีๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจึงได้รวบร วมวิธีการทำความสะอาดดีๆมาฝากทุกคน ซึ่งเพื่อนสามารถนำไปเก็บไว้ใช้แก้ปัญหาในครัวเรือนได้