สติ๊กเกอร์หลุดออกง่าย ไม่ทิ้งคราบเหนียว แม่บ้านเก็บไว้ทำเลย

สติ๊กเกอร์หลุดออกง่าย ไม่ทิ้งคราบเหนียว แม่บ้านเก็บไว้ทำเลย

การลอ กสติ๊กเกอร์ออ กจากสิ นค้ าที่ซื้ อมาเพื่อให้ดูดี ไม่อย ากให้ป้ายสติ๊กเกอร์มาเกะกะให้ดูส กป รก บดบังความส วยง ามของสิ นค้ าที่ซื้ อมา แต่เมื่อลอ กออ กมักจะเกิดคราบเหนียวที่ทิ้งเอาไว้ทำให้ดูส กปร กหนักกว่าเดิม การจะเอาคราบเหนียวนั้นออ กก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ ายเลย แต่วันนี้เรามีเคล็ ดลั บวิธีการลอ กสติ๊กเกอร์ออ กโดยไม่ทิ้งคราบเหนียวมาฝ ากทุกคนกันค่ะ

ใช้โลชั่ นหรือครี มทาผิ วในการช่วยลอ กสติ๊กเกอร์

สิ นค้ าที่ซื้ อมาหากลอ กสติ๊กเกอร์ออ กแล้วมักทิ้งคราบเหนียวไว้ ให้ใช้โลชั่ นหรือครี มทาผิ วมาทาให้ทั่วบริเวณคราบเหนียวนั้นแล้วใช้บรรทัดค่อยๆขูดออ ก คราบเหนียวก็จะค่อยๆหลุดออ กมาจนหมด

ใช้น้ำส้มสายชูช่วยขัดถูคราบเหนียวสติ๊กเกอร์

น้ำส้มสายชูสามารถนำมาเป็นตัวช่ วยในการลอ กคราบเหนียวสติ๊กเกอร์ออ กได้ เพี ยงทาน้ำส้มสายชูให้ทั่วสติ๊กเกอร์ทิ้งไว้สักครู่ แล้วค่อยขัดถูสติ๊กเกอร์นั้นออ กคราบเหนียวก็จะหลุดออ กไปด้วย จากนั้นเช็ดออ กด้วยผ้าชุบน้ำสะอาดอีกรอบค่ะ

ใช้น้ำมั นพืชในการถูคราบเหนียวสติ๊กเกอร์

น้ำมั นที่มีความมั นลื่นนั้นสามารถนำมาขัดถูคราบเหนียวสติ๊กเกอร์ออ กได้ เพียงหยดน้ำมั นลงบนผ้าแล้วนำไปขัดถูคราบเหนียวนั้นก็จะค่อยๆหลุดออ ก จากนั้นนำน้ำย าล้างจานมาเช็ดถูคราบซ้ำอีกครั้งเพื่อให้คราบเหนียวและคราบมั นจากน้ำมันหลุดออ กจนสะอาด

ใช้ความร้ อนหรือไอน้ำในการลอ กสติ๊กเกอร์

ใช้ความร้ อนหรือไอน้ำ วิธีนี้จะใช้ได้ผ ลดีกับโลหะ กระจกหรือพล าสติกแ ข็ง โดยใช้ไดร์ในการเป่าให้ร้ อนก่อนแล้วค่อยลอ กสติ๊กเกอร์ออ ก หรือต้มน้ำในหม้อให้เดือดจนเป็นไอน้ำแล้วนำภาชนะไปอังให้ร้อนประมาณ 2 นาที แล้วใช้ไม้บรรทัดค่อยๆขูดสติ๊กเกอร์ออ ก

ใช้แอ ลก อฮ อล์ถูคราบเหนียวสติ๊กเกอร์

คร าบเหนี ยวที่เหลือจากการลอ กสติ๊กเกอร์ให้ใช้สำลีหรือทิชชู่ชุบแอ ลก อฮ อล์มาเช็ดถูบริเวณคร าบเหนี ยวนั้น แล้วใช้นิ้วถูคร าบเหนี ยวนั้นออ ก คราบจะค่อยๆหลุดออ กมาจนหมด จากนั้นใช้ผ้ามาเช็ดทำความสะอาดซ้ำอีกรอบหนึ่ง

ใช้นิ้วมือหรือย างลบในการถูคร าบเหนียวสติ๊กเกอร์

คร าบเหนียวสติ๊กเกอร์ที่ไม่ได้เหนี ยวหรือแน่ นมากจนเกินไปสามารถใช้วิธีง่า ยๆ โดยการใช้นิ้วมือหรือย างลบมาถูออ กได้เลย คร าบเหนี ยวที่ติดอยู่ก็จะค่อยๆหลุดออ กโดยไม่ต้องใช้อุ ปก รณ์อะไรม ากเลย

การลอ กคร าบเหนี ยวสติ๊กเกอร์ออ กนั้นไม่ย ากเลย หากคุณรู้เคล็ ดลับเล็กๆน้อยๆในการลอ กสติ๊กเกอร์ออ กก็จะเป็นเรื่องง่ ายขึ้นมาเลย เมื่อคุณได้รู้เค ล็ดลับที่เรานำมาฝากแล้วก็ลอ งนำไปทำตามกันดูนะคะ