แม่บ้านหลายคนไม่เคยรู้ 10ประโยชน์น้ำมันพืชกับสบู่แก้ปัญหาร้อยแปดในบ้านได้

แม่บ้านหลายคนไม่เคยรู้ 10ประโยชน์น้ำมันพืชกับสบู่แก้ปัญหาร้อยแปดในบ้านได้

เศษสบู่ก้อนเล็ กๆที่เหลือจากในห้องน้ำหรือแม้แต่น้ำมั นพืชที่เหลืออยู่ในครัว บางคนอาจมองข้ามเก็บของเหล่านี้ทิ้ งลงถั งขย ะหมด เนื่องจากไม่รู้ว่าจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้ าง แต่วันนี้เราได้รวบรวมประโยชน์ดีๆ ที่จะนำเอาของเหลือใช้เหล่านี้กลับมาใช้ประโยชน์ ซึ่งจะช่วยแ ก้ปั ญห าได้ร้อ ยแปดเลยล่ะ

เช็ดรอยขูดขีดบนเฟอร์นิเจอร์ไม้ในบ้ าน

บ้ านใครที่มีเครื่ องเรือนที่ทำจากไม้หรือที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ แล้วมีรอยขูดขีดเกิดขึ้นก็ไม่ต้องกังวลใจไป เพี ยงนำน้ำมั นพืชที่เหลื อใช้มาผสมกับน้ำส้มสายชูปริมาณเท่าๆกัน จากนั้นนำไปขัดถูบริเวณเฟอร์นิเจอร์ไม้ แค่นี้ก็ช่วยลบรอยและฟื้ นฟูไม้ให้เง าง ามขึ้นได้แล้วล่ะ

ใช้น้ำมั นปรุงอ าห ารแทนน้ำมั นหล่ อลื่ น

บานพับประตู หน้าต่างที่มีเสี ยงเอี๊ย ดอ๊ าดสามารถใช้น้ำมั นพืชปรุงอ าหา รแทนน้ำมั นหล่ อลื่ นได้ ไม่ต้องไปเสี ยเวลาซื้ อน้ำมั นหล่ อลื่ นเลย โดยนำน้ำมั นพืชที่เหลือใช้ไปเช็ดตรงบริเวณบานพับจะช่วยทำให้ไห ลลื่ นขึ้นไม่มีเสี ยงและยังช่วยป้ องกั นสนิมได้ด้วย

ป้ องกั นเฟอร์นิเจอร์หวายแ ตก

เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากหวายหรือสิ่งข องอื่นๆที่ทำจากหวายนั้นมักจะแ ตกหั กได้ง่ าย ฉะนั้นให้นำน้ำมั นปรุงอ าห ารที่เหลื อใช้มาทาลงบริเวณพื้นผิ วหวายให้ทั่ว แค่นี้ก็จะช่วยปรั บให้หวายนั้นเกิดรอยแ ตกได้ย ากขึ้นแล้วล่ะ

เคลือบอุ ปกร ณ์ทำสวนไม่ให้ส กปร ก

บ้ านไหนที่ชอบทำสวนปลูกต้นไม้อาจเคยเจอปั ญห าเศษดิน เศษหญ้าติดอุ ปก รณ์ทำสวนทำให้ดูส กปร ก ฉะนั้นก่อนนำอุ ปก รณ์เหล่านี้มาใช้ควรเคลือบด้วยน้ำมั นปรุงอ าห ารเหลือใ ช้ก่อน จากนั้นค่อยนำไปใช้ง าน จะช่วยป้ องกั นเศษดิน เศษหญ้าเกาะติดได้ รวมถึงสิ่งส กปร กอื่นๆด้วย

ดับกลิ่นเห ม็ นอับในรองเท้ า

เมื่อเราส วมใส่รองเท้ าบ่อยๆก็อาจเกิดกลิ่นเหม็ นอั บขึ้นได้ ซึ่งมักจะเกิดจากเหงื่ อไ คลจากเท้ าหรือความเปียกชื้ นเวลาที่เราใส่รองเท้ าตากฝนหรือใส่ไปเหยี ยบน้ำ เมื่อเรานำมาถอ ดเก็บไว้ในตู้ก็จะเกิดกลิ่ นอับขึ้น ฉะนั้นให้นำเศษสบู่ก้อนเล็ กๆมาใส่ทิ้งไว้ในรองเท้ าข้ามคืน แค่นี้กลิ่นอับก็จะจางลงแล้วล่ะ

ปรับรองเท้ าหนังให้นุ่ มใส่สบ ายขึ้น

รองเท้ าหนังแม้เวลาจะใส่แล้วจะดูดี แต่รองเท้ าหนังนั้นมักจะแ ข็งทำให้สว มใส่ไม่สบ าย ฉะนั้นให้ใช้เศษสบู่ก้อนมาเช็ดบริเวณด้านในของรองเท้าจะช่วยปรับให้หนังของรองเท้ านั้นนุ่ มขึ้น สว มใส่ได้สบ ายเท้ าม ากยิ่งขึ้น

ช่วยถอดแหวนที่ติดแน่นที่นิ้วออ กได้

หากเผลอสวมแหวนที่มีขน าดเล็ กกว่านิ้วเข้าไปแล้วอาจเจอกับปั ญห าถอดไม่ออ ก จะดึงแ รงๆก็เจ็ บนิ้วไปหมด ถ้าเป็นอย่ างนั้นให้ใช้เศษสบู่ช่วยได้ โดยนำเศษสบู่มาเช็ดๆบริเวณแหวนและนิ้ว แล้วค่อยๆขยับแหวนเบาๆ สักพักแหวนจะค่อยๆหลุดออ กมาจากนิ้วได้แบบง่า ยด าย

ช่วยให้ใช้เข็มเย็ บผ้าได้สะด วกขึ้น

ผ้าบางชนิดเมื่อใช้เข็มในการเย็ บผ้า อาจทำได้ไม่ค่อยไห ลลื่ นนั้นทำให้ย ากสำหรับการเย็ บผ้าให้ส วย ฉะนั้นก่อนการเย็ บให้ปักเข็ มลงในสบู่ก้อนก่อน แล้วค่อยนำไปเย็ บผ้าจะช่วยให้เย็ บได้ไห ลลื่ น ใช้ง านง่ ายสะด วกยิ่ งขึ้น

ช่วยเก็บเศ ษแ ก้วที่แ ตกบนพื้นได้อย่ างหมดจด

แก้วที่หล่นแ ตกบนพื้นจะทำให้เศษแก้วนั้นกระจัดกระจาย ย ากต่อการเก็บได้หมด ฉะนั้นให้ใช้สบู่ก้อนในการช่วยได้ง่ ายๆ โดยนำสบู่ก้อนเช็ดๆกดๆลงบนพื้น เศษแ ก้วที่แ ตกจะเข้าไปอยู่ในก้อนสบู่ ทำให้เก็บได้หมดจดขึ้น

เคลือบตะปูป้ องกั นไม้เกิดรอยแ ตก

ตะปูที่ตอ กลงบนพื้นผิ วที่ทำจากไม้ อาจทำให้ไม้เกิดร อยแ ตกได้ ฉะนั้นก่อนอื่นต้องเคลือบตะปูด้วยสบู่ก่อน โดยการนำเศษสบู่มาเช็ดๆถูๆตะปูแล้วค่อยนำไปตอ ก จะช่วยป้ องกั นไม่ให้ไม้แ ตกขณะที่ตอ กตะปูได้

คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนเลยใช่มั้ยคะ ว่าเศษสบู่ก้อนเล็ กๆในห้องน้ำหรือน้ำมั นที่เหลือใช้ในครัวจะสามารถทำประโยชน์ได้เย อะขน าดนี้ มันสามารถช่วยแก้ปัญหาเฉพาะด้านเรื่องจุกจิกในครัวเรือนเราได้เป็นอย่า งดีเลยแหละ จากของใกล้ตัวนี้