ประโยชน์จากเศษสบู่เหลือใช้ 10 ข้อ อย่าทิ้งนำมาทำประโยชน์

ประโยชน์จากเศษสบู่เหลือใช้ 10 ข้อ อย่าทิ้งนำมาทำประโยชน์

สบู่ก้อนที่เราไว้ทำความสะอาดมือหรือร่า งก ายนั้น เมื่อเราใช้จนมันเหลือก้อนเล็ ก เราก็มักจะโยนทิ้ง เนื่องจากสบู่ก้อนเล็กนั้นใช้ง านได้ไม่ค่อยสะดวก จับไม่ถนัดมือจึงเปลี่ยนใช้ก้อนให ม่จะง่ ายกว่า แต่คุณล องคิดดูว่าหากทิ้งสบู่ก้อนเล็กๆนี้ไปหลายๆก้อน มันจะเย อะจนน่าเสี ยด ายสักแค่ไหน หากเรานำมาใช้ประโยชน์คงคุ้ มค่ าน่าดูเลย

เศษสบู่ช่วยลอ กวอลเปเปอร์เ ก่าทิ้งได้อย่ างง่ ายด าย

เมื่ออย ากเปลี่ยนวอลเปเปอร์ใ หม่ แล้วต้องลอ กของเก่าทิ้งนั้นอาจเป็นเรื่องที่น่าเห นื่ อย เพราะวอลเปเปอร์เก่ านั้นอาจอยู่มานา นจนติดแ น่นกับผนัง ฉะนั้นต้องใช้ตัวช่วยอย่ างเศษสบู่ โดยนำเศษสบู่ที่เหลือๆมาล ะล ายในน้ำร้อน จากนั้นนำไปทาลงบนผนังให้ทั่วแล้วจึงค่อยๆดึงวอลเปเปอร์ออ ก วิธีนี้จะช่วยให้ดึงหลุดออ กได้ง่ าย ไม่ต้องใช้แ รงเย อะให้เห นื่ อยเลย

เศษสบู่ช่วยเก็บเศษแก้วได้อย่ างหมดจด

หากเราเผลอทำแก้วตกแ ตกลงบนพื้น เราสามารถนำเศษสบู่เหลื อใช้มาช่วยเก็บเศษแก้วนั้นได้ โดยนำมาถูๆกดๆลงบนพื้นให้ทั่ว เศษแก้วที่แ ตกกระจายเป็นชิ้นเล็กๆก็จะเข้าไปอยู่ในเนื้ อสบู่ วิธีนี้จะทำให้เราสามารถเก็บเศษแก้วที่เรามองไม่เห็นได้อย่ างหมดจด

เศษสบู่ช่วยเคลือบตะปูกันเนื้ อไม้แ ตก

หากอย ากซ่ อมแ ซมบ้ าน หรือจะตอ กตะปูเพื่อแขวนสิ่งข องแล้วไม่อย ากให้เนื้ อไม้นั้นแ ตก ควรนำเศษสบู่มาถูเคลือบตัวตะปูไว้ก่อน แล้วจึงค่อยตอกลงบนเนื้ อไม้ วิธีนี้จะช่วยทำให้ตอ กตะปูได้ง่ ายขึ้นและป้ องกั นเนื้ อไม้แ ตกด้วย

เศษสบู่หยอดบานพับประตูช่วยล ดแ รงเสี ยดทาน

บ้านพับประตูหน้าต่างเมื่อมันฝืดจะทำให้เกิดเสียงเอี๊ ยดอ๊ าดเวลาใช้ง าน ฉะนั้นให้นำสบู่ก้อนแช่น้ำมาถูให้ทั่วบานพับ หรือจะเอาเศษสบู่ก้อนผสมกับน้ำเปล่าเล็กน้อย แล้วนำมาหยอดตรงบานพับประตูก็จะสามารถช่วยล ดแ รงเสี ยดทา นได้เหมือนกัน แค่นี้เวลาใช้งา นประตูก็จะไม่มีเสี ยงดังก วนใจแล้วล่ะ

เศษสบู่ช่วยแ ก้ปั ญห ารองเท้ ากั ด

รองเท้ าหนั งที่ซื้ อมาให ม่อาจจะยังแ ข็งอยู่ ทำให้ใส่ได้ไม่สบ ายจนกั ดเท้ า ให้นำเศษสบู่ที่เหลือใช้มาถูด้านในของรองเท้ า สบู่นั้นจะช่วยปรับให้หนั งของรองเท้านุ่ มขึ้น ทำให้สว มใ ส่ได้สบ าย ไม่เ จ็ บเท้ า

เศษสบู่ช่วยให้กุญแจฝืดปลดล็อคได้ง่ ายขึ้น

บางครั้งเรามักจะเจอปั ญห ากับการไขกุญแจ ที่ไขอยู่น านมันก็ไม่ปลดล็อคให้สักที นั้นอาจเกิดจากกลอนด้านในมันฝืด ฉะนั้นให้นำเศษสบู่มาถูกุญแจก่อนไข แค่นี้ก็ช่วยให้การไขกุญแจเพื่อปลดล็อคกลอนทำได้ง่ ายขึ้นแล้ว

เศษสบู่ช่วยแ ก้ปั ญห าซิปฝืดให้ไห ลลื่ นขึ้น

ซิปฝื ดรูดย ากจนบางทีเผลอรูดแ รงๆซิปก็แ ตกอีก ฉะนั้นหากซิปฝืดรูดได้ไม่ไห ลลื่ นให้นำเศษสบู่มาถูบริเวณรางซิปขึ้นลง จากนั้นก็ค่อยๆรูดซิปเบาๆ แค่นี้ซิปที่เคยฝืดก็จะรูดได้ง่ ายไห ลลื่ นขึ้นแล้ว

เศษสบู่ช่วยดั บกลิ่ นอับในกระเป๋าหรือตู้เสื้อผ้า

เศษสบู่ก้อนที่เหลือๆนำมารวบรวมใส่ในถุงต าข่ ายถี่ๆ แล้วนำไปวางใส่ไว้ในกระเป๋า ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือก็ช่วยดั บกลิ่ นอั บได้ รวมถึงจะนำไปแขวนไว้ในตู้เสื้อผ้าก็ช่วยดั บกลิ่ นอั บได้เช่นกัน

เศษสบู่ช่วยเช็ดกระจกเพื่อลดความมัวจากไอน้ำได้

กระจกในห้องน้ำมักจะมีครา บมัวจากไอน้ำที่มาเกาะ ซึ่งเราสามารถทำความสะอาดและป้ องกั นไอน้ำมาเกาะได้ด้วยการใช้เศษสบู่ก้อนเล็ กๆ มาถูลงบนกระจกให้ทั่ว จากนั้นใช้ผ้าขนนุ่มเช็ดออ ก แค่นี้กระจกก็กลับมาเง าใ สดังเดิม และจะไม่มีค ราบไอน้ำมาเกาะได้ง่า ยๆแล้วล่ะ

เศษสบู่ช่วยป้ องกั นเศษดินติดซอ กเล็ บ

หากใครชอบทำสวน ปลูกผัก แน ะนำว่าควรนำเศษสบู่มาถูตามซอ กเล็ บไว้ก่อนโดยไม่ต้องล้างออ ก แล้วค่อยไปทำสวน ถอนหญ้าเพราะจะช่วยป้ องกั นเศษดิน เศษหินเข้าไปติดต ามซอ กเล็ บ รวมถึงสิ่งส กปร กต่างๆด้วย

เศษสบู่ก้อนเ ล็กๆเมื่อนำมารวมกันห ลายๆก้อน มันก็จะเป็นจำน วนที่เย อะพอสมคว รเลยที่เดียว หากจะนำไปทิ้ งก็น่าเสี ยด าย หากเราได้รู้วิธีดีๆเราก็จะสามารถนำเศษสบู่นั้นกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่ างคุ้ มค่ าเลยล่ะ