แม่บ้านควรรู้ นึ่งปลายังไงไม่ให้คาว เคล็ดลับง่ายมาก

แม่บ้านควรรู้ นึ่งปลายังไงไม่ให้คาว เคล็ดลับง่ายมาก

เมนนูปลานึ่งเป็นเมนูที่หลายๆคนเวลาอยากล ดน้ำ ห นักนิยมรับประทานกัน แต่จะสั่งกินบ่อยๆก็เสียตังเยอะทั้งค่าเดลิเวอรี่ค่าอาหารที่แพง หลายคนเลยซื้อปลามานึ่งกินเอง แต่ปัญหาก็คือ พอเรานึ่งเองรสชาติกลับไม่เหมือนที่ร้าน ที่เราสั่งมากิน รสชาติไม่อร่อยและมีกลิ่นคาวมากๆ บางคนแทบทิ้งปลาทั้งตัว เพราะกลืนไม่ลงวันนี้เราจะมาแนะนำเคล็ดลับ ซึ่งเคล็ ดลั บที่เราจะมาแ นะนำให้ในวันนี้สามารถใช้ได้กับปลาทุกชนิด ไม่ว่าจะนึ่งปลาอะไรก็อร่อยไม่มีกลิ่นค าวหลงเหลือ

เนื้อปลานั้นดีต่อสุ ขภ าพร่ างก าย ให้คุ ณค่ าทางโป รตี นสู ง ซึ่งโป รตี นที่ได้นั้นเป็นโ ปรตี นที่สามารถย่ อยได้ง่ ายเหมาะกับช่วงการเจ ริ ญเติ บโ ตของเ ด็ก ผู้สู งอ า ยุรวมทั้งคนที่เจ็ บป่ วยเกี่ยวกับระบบย่ อยอ าห ารทำง านไม่ดี แล้วก็การกินเนื้ อปลาที่ดีกับร่า งก ายที่สุดคงจะห นีไม่พ้น ปลานึ่ง เนื่องด้วยการปรุงปลาด้วยวิธีการนึ่งนั้นจะได้เนื้อปลาเน้ นๆ ไม่มีน้ำมั นหรือส ารอื่นๆที่ทำให้เกิดผลเสี ยและไม่ดีต่ อร่ างก าย แม้กระนั้นการจะนึ่งปลาให้อร่ อ ย ไม่ให้มีกลิ่นค าวนั้นไม่ใช่ง่ าย แต่วันนี้เรามีเคล็ ดลั บการนึ่งปลาที่อร่ อ ย ไม่มีกลิ่นค าวมาฝากทุกคนกัน

เคล็ ดลั บดีๆสำหรับการเลือ กปลาให้ไม่ค าว เนื้อปลายังคงความสดให ม่ดูยังไง

เริ่มแรกเราควรที่จะทำการเลือ กปลาที่สดใ หม่ และก่อนนำมาทำอ าห ารควรจะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย ส่วนการจะดูว่าปลาส ดหรือไม่นั้นให้ดูที่ต าปลา ตาจะต้องโ ตใส ไม่ขุ่ นหรือลึกโ บ๋ เกล็ดจะต้องมันเง า สีส ดใ สแบนราบเสมอกัน ไม่หลุดลอ กหรือแ ห้ง เหงือ กจะต้องมีสีแ ดงส ด ครีบปิดสนิท ต้องไม่มีสีเขียวค ล้ำ หนังควรมีเมือ กปกคลุมทั่วตัว แล้วก็ยังชุ่มชื้ นอยู่ สุดท้ายเนื้อปลา เมื่อใช้นิ้วกดต้องยืดหยุ่น มีสปริงเ ด้งกลับ ไม่บุ๋มตามรอยนิ้วที่กด แล้วก็เนื้อต้องไม่แ ข็งทื่ อ

ใช้น้ำมะนาวและเกลือทาบนตัวปลาก่อนนำปลาไปนึ่ง

ก่อนที่จะนำปลาไปนึ่งให้นำน้ำมะนาวและก็เกลือมาทาให้ทั่วตัวปลาก่อน วิธีการแบบนี้จะช่วยกำจั ดกลิ่นค าวปลาออ กได้ดี แม้กระนั้นหากไม่มีน้ำมะนาวจะใช้น้ำส้มสายชูแทนก็ได้เหมือนกัน ซึ่งการใช้น้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูร่วมกับเกลือ จะช่วยทำให้เนื้อปลาไม่เ ละในขณะที่นำไปนึ่ง อีกทั้งยังมีผลให้เนื้อปลาดูน่ารับประทานขึ้นอีกด้วย

ต้องใช้น้ำเดื อดจัดสำหรับการนึ่งปลาทุกครั้ง

ก่อนนำปลาลงไปนึ่ง ควรจะตั้งหม้อให้น้ำเดื อดจัดซะก่อน แล้วก็ค่อยนำปลาไปใส่ลงไปในหม้อนึ่งรวมทั้งขณะที่ทำการนึ่งก็ควรจะใช้ไฟแ รงให้น้ำเดื อดจัดอยู่เสมอด้วย เนื่องจากไอน้ำร้อนจากน้ำที่เดื อดนั้นจะช่วยกำจั ดกลิ่นค าวในเนื้อปลาออ กไปได้ อีกทั้งในระหว่างการนึ่งปลาก็ควรจะเปิดฝาหม้อนึ่งบ่อยๆเพื่อให้ไอน้ำพากลิ่นค าวปลาออ กไป

ใช้สมุ นไ พรไ ทยสำหรับเพื่อการดั บกลิ่นค าวปลา

สมุ นไ พรไ ทยในบ้ านเรามีบางชนิดที่สามารถขจัดกลิ่นค าวปลาได้อย่ างหมดจด อย่ างเช่น ตะไคร้ หอ มแดงโดยนำสมุ นไ พรสองอย่ างนี้ใส่ลงไปในหม้อขณะที่นึ่งปลา จะเป็นการดั บกลิ่นค าวได้อย่ างดีเยี่ ยมเลยล่ะ

วิธีการทำปลากะพงนึ่งซีอิ๊ว ทำกินเองที่บ้ านได้อย่ างง่ ายๆอร่ อยและไม่มีกลิ่นค าว

ส่วนปร ะกอ บในการทำปลากระพงนึ่งซีอิ๊ว

ปลากะพง 1 ตัว เห ล้ าจีน น้ำตาลทรายและน้ำมั นงา อย่ างละ 1 ช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วขาว 3 ช้อนโต๊ะ และก็ขิงซ อย100 กรัม ต้นหอมหั่ นท่ อน 3 ต้น อย่ างสุดท้ายพริกชี้ฟ้าแดงหั่ นเฉี ยง 1 เม็ด

ขั้นต อนการทำปลากะพงนึ่งซีอิ๊ว

1 นำปลากะพงที่เตรียมไว้มาล้างและขอ ดเกล็ดให้เรียบร้อย และบั้งทั้ง 2 ด้านของตัวปลา จากนั้นนำตั้งสะเด็ ดน้ำทิ้งไว้ หลังจากนั้น นำซีอิ๊วขาว น้ำมั นง า น้ำตาลทรายแล้วก็เห ล้ าจี นมาผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นนำส่ วนผ สมที่ได้ไปราดบนตัวปลาและก็คลุกให้ทั่ว

2 นำต้นหอ มที่เราหั่นไว้แล้ว รวมทั้งขิงซ อย และก็ตามด้วยพริกชี้ฟ้าหั่ นเฉี ยงมาโรยบนตัวปลาให้ส วยง ามก่อนนำปลาลงไปนึ่ง จากนั้นตั้งหม้อและก็ตั้งไฟให้น้ำเดื อ ดจัด หลังจากนั้นก็นำปลาที่เราเตรียมไว้ลงไปนึ่ง แต่แน ะนำให้ทุ บตะไคร้และก็หอ มแดงใส่ลงไปในหม้อด้วยนะคะ ใช้ไฟแ รงสำหรับการนึ่งปลาราว 30 นาที หรือจนกระทั่งเนื้อปลาจะสุ กดี

ไม่ว่าจะเป็นปลากะพง ปลาทับทิมหรือปลาชนิดอื่นๆก็สามารถทำได้ด้วยเหมือนกัน และล องนำวิธีที่เราแ นะนำไปใช้กันดู จะทำให้ได้เนื้อปลาที่อร่ อ ย ไม่มีกลิ่นค าวกว นใจตอนรับประทานเลย ปลานึ่งอร่อยและได้ลดหุ่นได้ลดน้ำหนักสมใจแล้วคราวนี้