วิธีล้างไม่ให้มีกลิ่น เนื้อขาวอร่อยขึ้น แค่ 2 นาทีเก็บเอาไว้ทำเลย

วิธีล้างไม่ให้มีกลิ่น เนื้อขาวอร่อยขึ้น แค่ 2 นาทีเก็บเอาไว้ทำเลย

ปลาหมึกเป็นหนึ่งในวัตถุดิบทำอาหารที่เลิศรสและผู้คนทุกเพศทุกวัยโปรกปรายเป็นอย่างมาก เพราะนำเอาไปประกอบอาหารอะไรก็อร่อยไปซะทุกอย่าง แต่ก่อนจะเอาไปประกอบอาหารนี่สิ ใครเคยซื้อสดๆมาจะเข้าใจดี ว่ากลิ่นของมันนั้นสุดแสนจะฟุ้งและติดจมูกติดมือเป็นอย่างมาก เราเป็นคนหนึ่งที่เคยทำอ าห ารโดยใช้อ าห ารทะเลอย่ างปลาหมึก กุ้ง ปลามาปร ะก อบอ าห ารแล้วมีกลิ่นค าว ทำให้ต้องเททิ้ งทั้งหม้อ จะกินต่อก็ไม่ไ หวจริงๆหลังจากนั้นเราก็ไม่ค่อยก ล้ าใช้วั ตถุดิ บอ าห ารทะเลเลย จนกระทั่งเราได้มาเจอวิธีขจัดกลิ่นค าวอ าห ารทะเลแบบง่ ายๆแม่บ้ านแบบเราทำได้สบายเลย อาห ารทะเลไม่มีเห ม็ นค าว อีกทั้งเนื้ อยังข าวและก็อร่ อยขึ้นด้วย ซึ่งทำอย่ างไรบ้ างไปดูกันเลย

2 วิธีในการล้างปลา ปลาหมึก กุ้งไม่ให้มีกลิ่นค าว

1 ในขั้นตอนการล้างปลา ปลาหมึก กุ้งให้เราบีบน้ำมะนาวลงไปในน้ำที่ใช้ล้ างด้วย จากนั้นก็ล้างให้สะอาดแค่นี้กลิ่นค าวก็จะลดน้อยลง อีกทั้งยังทำให้เนื้ อของปลาหมึกข าวขึ้นน่ากินกว่าเดิมอีก

2 วิธีนี้ก็คล้ายกับวิธีแรกเลย แต่ว่าวิธีนี้จะใช้น้ำส้มสายชูแทน โดยนำน้ำส้มสายชู 2 ช้อนชาใส่ลงในน้ำที่ใช้ล้างปลา ปลาหมึก กุ้ง แช่ทิ้งเอาไว้ราวๆ 10 นาที ต่อจากนั้นเมื่อครบเวลาให้นำไปล้างด้วยน้ำที่สะอาดอีกรอบเพื่อดั บกลิ่นน้ำส้มสายชูแล้วก็กลิ่นคา วออ ก

เห็นมั้ยละคะว่าการล้างคาวอาหารทะเลนั้นไม่ใช่เรื่องยุ่ งย ากเลย เพี ยงมีเค ล็ดลั บเล็ กๆกับวั ต ถุดิ บที่เรามีในห้องครัวอย่างน้ำมะนาวกับน้ำส้มสายชู แค่นี้ก็สามารถกำจั ดกลิ่นค าวได้แล้ว แต่ว่าไม่หมดเพี ยงเท่ านี้ เรายังมีวิธีอื่นๆซึ่งสามารถกำจั ดกลิ่ นค าวได้ด้วยเหมือนกัน เพื่อนๆถนัดวิธีไหนก็สามารถเลือ กใช้กันได้เลย

การล้างเมือ กปลาหมึก ช่วยกำจั ดกลิ่ นค าวได้หมดจด

ปลาหมึ กเป็นอ าห ารทะเลที่มีเมือ กแล้วก็มีกลิ่นค าวม ากกว่ากุ้ง ซึ่งจะสังเกตได้เลยว่าปลาหมึกเมื่อเก็บในตู้แช่เย็ นเพี ยงแค่วันเดียวก็เริ่มส่งกลิ่ นคา วคลุ้ งแล้ว ซึ่งการจะล้างกลิ่นค าวปลาหมึกได้นั้นต้องใช้แป้ งมั นมาช่วยโดยจะใช้แป้ งมั นสู ตรใดก็ได้ 2 ช้อนโต๊ะ แล้วก็เกลือ 1 ช้อนชา ใส่ลงในน้ำที่จะใช้ล้างปลาหมึกเพื่อกำจั ดเมือ กปลาหมึกออ กให้หมด ซึ่งวิธีนี้ส่งผลให้เมือ กปลาหมึกหลุดออ กได้ง่ าย แล้วก็ช่วยลดกลิ่นค าวได้ดีเลยล่ะ

วิธีล้างกุ้งและปลาหมึกเพื่อกำจั ดกลิ่ นค าว

โดยการจะล้างค าวกุ้งและปลาหมึกนั้นจะต้องนำอ าหา รทะเล 2 อย่างนี้ไปแช่น้ำให้สะอาดก่อน แล้วหลังจากนั้นก็นำส่ว นผสมดังนี้ลงไปล้ าง ซึ่งสามารถเลือกได้ตามวั ต ถุดิ บที่มีในบ้ านของคุณเลย

ล้างกุ้งและปลาหมึกวิธีที่ 1 ใส่เกลือลงไปผสมกับน้ำที่ใช้ล้างกุ้งและก็ปลาหมึก แค่นี้ก็สามารถช่วยในการดั บกลิ่นค าวได้แล้ว

ล้างกุ้งและปลาหมึกวิธีที่ 2 ใช้น้ำส้มสายชู 2 ช้อนชาใส่ลงในน้ำสะอาดเพื่อเป็นการแช่กุ้งแล้วก็ปลาหมึก ทิ้งเอาไว้ราวๆ 5-10 นาที แล้วก็ค่อยนำไปล้างด้วยน้ำที่สะอาดต่ออีกครั้ง แค่นี้กลิ่ นค าวก็หายแล้วล่ะ

ล้างกุ้งและปลาหมึกวิธีที่ 3 บีบน้ำมะนาวใส่น้ำที่ใช้ล้างกุ้งและก็ปลาหมึก วิธีแบบนี้นอ กจากจะช่วยลดกลิ่ นค าวแล้วยังส่งผลให้กุ้ง ปลาหมึกสะอาดขึ้น เนื้อปลาหมึกดูข าวและน่าอร่ อยขึ้นด้วย

เค ล็ดลั บที่จะทำให้กุ้งและปลาหมึกกรอบ เ ด้ง อร่ อยขึ้นกว่าเดิม

การจะทำให้เนื้ อกุ้งมีความเ ด้ง อ ร่อยขึ้นต้องนำกุ้งที่แกะเปลือ กแล้วไปคลุกกับเกลือให้ทั่ว แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยนำไปล้างน้ำให้สะอาด ก่อนจะนำกุ้งไปแช่น้ำที่ผส มเกลืออีกรอบ และนำก้ อนน้ำแ ข็งมาโปะไว้ข้างบนตัวกุ้งอีกที เมื่อน้ำแ ข็งนั้นละล ายหมดกุ้งก็พร้อมที่จะนำไปประกอ บอาห ารแล้ว เนื้อกุ้งที่ได้จะแ น่น เ ด้ง น่ารับประทานสุดๆเลย

ซึ่งสำหรับปลาหมึกนั้นการจะทำให้ปลาหมึกก รอบ แน่น แล้วก็เนื้อข าวน่าอร่ อย ก็ง่ายๆเลย เพียงนำปลาหมึกไปแช่ลงในน้ำเย็นจัดรวมทั้งโปะด้วยน้ำแข็ง ทิ้งเอาไว้โดยประมาณ 5 นาที หลังจากที่ล้างปลาหมึกสะอาดดีแล้วแค่นี้เราก็สามารถนำปลาหมึกไปทำกับข้าวพร้อมเสิร์ฟได้เลย

เค ล็ดลั บง่า ยๆสำหรับการปอ กเปลื อกกุ้ง เร็วทั นใจ ไม่ยุ่งย าก

กว่าจะนำกุ้งไปทำอ าห ารได้อาจเสี ยเวลาพักใ หญ่กับการแ กะกุ้ง แม้กระนั้นถ้าหากมีเค ล็ดลั บดีๆก็สามารถที่จะช่วยให้การแก ะกุ้งนั้นไวขึ้นเย อะเลย โดยเค ล็ดลั บนั้นคือให้แกะหั วกุ้งก่อน ต่อจากนั้นใช้กร รไก รคมๆสอดเข้าไปบนหลังตัวกุ้ง ตั ดเปลือ กกุ้งให้ถึงปลาย เพี ยงนี้เปลือ กก็หลุดออ กได้อย่ างง่ ายดาย การแกะกุ้งก็กลายเป็นเรื่ องง่ ายแล้วก็รว ดเร็ วทันใจไปเลย

การดั บกลิ่นค าวปลาสามารถทำได้ง่า ยๆด้วย 4 วิธีนี้ เนื้อปล าอร่ อยน่ารับประทานและไม่มีกลิ่นค าว

1 ก่อนที่จะนำปลาไปทำอ าห ารควรต้องล้างปลาให้สะอาดก่อนทุกครั้ง โดยต้องล้างเมือ กบนตัวปลาออ กให้หมด เพราะนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความค าวเลย พย าย ามล้างตัวปลาด้วยน้ำที่สะอาดหล ายๆรอบ ล้างจนกว่าเมื่อเราสัมผั สตัวปลาแล้วไม่ลื่ น การล้างปลาให้สะอาดนอ กจากจะกำจัดกลิ่ นคา วได้แล้ว ยังกำจั ดฝุ่นรวมทั้งสิ่งส กปร กบนตัวปลาออ กด้วย

2 หากเราซื้ อปลามาแล้วยังไม่ได้ทำการขอ ดเก ร็ด ให้เราขอดเก ร็ดออ กก่อนให้เรียบร้ อย แล้วก็ค่อยนำไปทำอาห ารได้ ซึ่งการขอ ดเกร็ดเองก็ง่า ยดายมากสามารถทำเองได้ เนื้อปลาสะอาดไม่มีกลิ่ นค าวด้วย

วิธีที่ 1 ขอดเก ล็ดปลาด้วยน้ำส้มสายชู เพี ยงนำน้ำส้มสายชูมาทาให้ทั่วตัวปลา การขอดเกร็ดปลาก็จะเป็นเรื่องง่า ยแล้ว เนื่องจากเกล็ดปลาจะหลุดออกได้ง่ ายมากยิ่งขึ้น รวดเร็ วและก็ช่วยขจัดกลิ่นค าวได้ดีเลย

วิธีที่ 2 การขอดเกล็ดปลาด้วยน้ำร้อ นและน้ำเย็น โดยนำน้ำร้อนต้มเดื อดจัดมาเทร าดให้ทั่วตัวปลา แล้วหลังจากนั้นก็นำน้ำเย็ นมาเทราดซ้ำอีกที วิธีนี้จะช่วยทำให้เ นื้อปลาฟูขึ้นและก็ทำให้ขอดเก ร็ดออกได้ง่ ายดายมากยิ่งขึ้นด้วย

ซึ่งการขอดเกล็ดปลานั้นแน ะนำว่าให้เริ่มขอดเกร็ดจากหางมาหั ว หากปลายังมีค รีบอยู่ก็ให้ใช้สั นมี ดตั ดครีบออ กก่อน แล้วก็ค่อยขอดเกร็ดจะสะด วกกว่า เมื่อขอดเกร็ดหมดแล้วก็นำปลาไปล้างด้วยน้ำเย็น เพื่อกำจั ดเก ล็ดปลาที่ยังหลงเหลืออยู่ออ ก

3 ควั กไ ส้ปลาออ กให้หมดทุกครั้งก่อนนำปลาไปปรุงอ าห าร

การกรี ดท้ องปลาเพื่อควั กไ ส้ แ นะนำให้ใช้มี ดปล ายแ หล มแล้วก็จะต้องค ม เพราะว่าจะช่วยทำให้เนื้ อปลาไม่เล ะตอนกรี ด แล้วก็หากไม่อย ากที่จะให้เนื้ อปลาเ ละตอนควั กไ ส้ปลาออกควรจะต้องใช้มือ นอกจากนั้นก็ต้องร ะวั งต้องควั กไ ส้อย่ าให้ดีปลาแ ตก เพราะไม่อย่ างนั้นตอนนำปลาไปประกอ บอาหา รจะมีร สช าติข ม

4 ขจัดกลิ่นค าวปลาง่า ยๆด้วยเกลือ

หลังจากที่เราทำความสะอาดตัวปลาและก็ค วั กไ ส้ปลาออ กเรี ยบร้ อยแล้ว ให้เรานำปลาไปล้างด้วยเกลืออีก 1 รอบ ซึ่งการทำแบบนี้จะมีผลให้กลิ่ นค าวปลาที่ยังหลงเหลืออยู่ถูกขจัดออ กไปหมด อีกทั้งยังทำให้ร สช าติของเนื้ อปลาดีขึ้นด้วย แต่ว่าถ้าหากเรายังสั มผั สได้ว่าบนตัวปลายังคงหลงเหลือเมื อกลื่ นๆอยู่ ให้กำจัดออกด้วยการนำเกลือป่นมาทาบริเวณตัวปลาให้ทั่ว แล้วตามด้วยแป้ งมันอีก 1 ช้อนชาเมื่อทาทั่วตัวปลาแล้วก็ทิ้งเอาไว้ราวๆ 1 นาที แ ป้งมั นจะช่วยดู ดเมือ กปลาออกจนหมด และจากนั้นจึงนำไปล้างด้วยน้ำที่สะอาดอีกครั้ง เพี ยงเท่ านี้ปลาก็ไม่มีกลิ่นค าวและไม่มีเมื อกเหลื อแล้วล่ะ

กำจั ดกลิ่นค าวบนมือหลังจากทำครัว

เมื่อเราเข้าครัวทำกับข้ าวมักจะเ ผชิญกับปั ญห ากลิ่ นค าวติดมือ ซึ่งบางครั้งล้างด้วยน้ำสบู่อย่ างเดียวไม่พอ หลังจากที่เราจับวั ต ถุดิ บอย่างเนื้ อสั ตว์หรืออ าห ารทะเลต่างๆให้ล้างมือด้วยวิธีดังต่อไปนี้
1 บี บย าสีฟันลงบนมือแล้วถูให้ทั่ว เพื่อให้กลิ่ นย าสีฟันที่หอ มเย็ นสดชื่ นกำจั ดกลิ่ นค าวปลา แล้วหลังจากนั้นก็ล้างออกโดยการใช้น้ำที่สะอาด
2 ใช้เกลือเทลงบนฝ่ามือนิดหน่ อยแล้วก็ถูให้ทั่ว จากนั้นก็ล้างด้วยน้ำที่สะอาดเพี ยงเท่ านี้มือก็ไม่มีกลิ่นคา วแล้ว
3 ล้างมือลงในน้ำที่มีเปลือ กของมะนาวหรือมะกรูดแช่อยู่
4 ใช้น้ำชาผสมกับน้ำมะนาวแล้วเอามาล้างมือก็สามารถช่วยสำหรับการดั บกลิ่ นค าวได้
5 ล้างมือด้วยน้ำปูนข าว น้ำปู นแ ดง หรือน้ำช า

กุ้ง หมึก คือหนึ่งในสุดยอดวัตถุดิบที่หลายคนชื่ชอบและเป็นของโปรดของผู้คนจำนวนมาก แต่การจะนำวั ตถุดิ บจากทะเลไปประก อบอ าห ารให้อร่อยๆนั้นไม่ใช่เรื่องย า ก แม้กระนั้นก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถป ระกอ บอาห ารได้โดยไม่มีกลิ่ นค าว ด้วยเหตุนั้นถ้าได้รู้เค ล็ดลั บนิดๆหน่อยๆที่เราได้แน ะนำไป บอกได้เลยว่าการทำอ าห ารด้วยวั ตถุดิ บจากทะเลจะกลายเป็นเรื่ องง่า ย ทั้งยังได้ร สช าติแล้วก็เนื้ อสั มผั สที่อร่ อ ย น่ากินกว่าเดิมเย อะเลยล่ะ