วิธีเปลื่ยนร่องยาแนวดำ ให้ขาวเหมือนปูพื้นใหม่

วิธีเปลื่ยนร่องยาแนวดำ ให้ขาวเหมือนปูพื้นใหม่

ร่ องพื้นกระเบื้องหรือร่ องย าแนวกระเบื้องเรามักจะสังเกตได้ว่ามีคร าบดำเกิ ดขึ้น ยิ่งหากปล่อยทิ้งเอาไว้น าน ไม่ได้รับการทำความสะอาด คร าบดำเหล่านั้นก็จะแ ผ่กว้ างไปตามร่องพื้นเรื่อยๆ ทำให้กระเบื้องที่บ้ านดูไม่สะอาดเอาเสี ยเลย ยิ่งถ้าหากวันไหนมีแ ขกมาบ้ าน คงจะไม่ใช่เรื่องดีที่เราจะปล่อยคร าบดำนี้ไว้ให้แ ขกที่มาเยี่ ยมบ้ านเห็น เพราะฉะนั้นเมื่อมีคร าบดำเกิดขึ้นควรจะรีบทำความสะอาดจะดีกว่า โดยสามารถทำได้ตามนี้เลย

น้ำย าซักผ้าผสมกับเบกกิ้งโซดา ขัดคร าบดำหายหม ดจด

ของที่มีติดบ้ านอย่างเบกกิ้งโซดาและน้ำย าซักผ้า สามารถเอามาผ สมกันเพื่อกำจั ดคร าบดำได้หายห มดจด เพี ยงแค่นำเบกกิ้งโซดา ¾ ถ้วยตวง และก็น้ำย าซักผ้า ¼ ถ้วยตวง มาผสมเข้ากันและจากนั้นจึงนำไปป้ ายตามร่ องย าแ นวที่มีคร าบดำ ทิ้งเอาไว้ราวๆ 5-10 นาที แล้วนำแปรงสีฟันเก่ าที่ไม่ได้ใช้แล้วมาขัดคร าบดำนั้นออ ก แล้วทิ้งเอาไว้อีก 5-10 นาที เมื่อครบเวลาให้นำผ้าผืนหน ามาเช็ดคร าบเปื้อนบนร่องย าแนวออ ก แค่นี้ร่องพื้นย าแนวกระเบื้องก็กลับมามีความข าวและก็สะอาดแล้ว แต่ว่าอย่ างไรก็ตามตอนทำความสะอาดก็ควรจะใส่ถุ งมือ แว่นต า แล้วก็ควรเปิดประตู หน้าต่างให้อาก าศระบ ายอยู่ตลอดด้วยนะ

เบกกิ้งโซดาและก็น้ำส้มสายชู ที่สุดในการกำจั ดคร าบดำ

หลา ยคนอาจรู้กันดีอยู่แล้วว่าน้ำส้มสายชูแล้วก็เบกกิ้งโซดาเป็นสุ ดย อดวั ตถุดิ บในการจัดกา รกับรอยคร าบต่างๆซึ่งแ น่น อนว่าสามารถนำมาใช้สำหรับการกำจั ดคร าบดำตามร่องพื้นกระเบื้ องได้ด้วยเหมือนกัน โดยเริ่มแรกให้โรยเบกกิ้งโซดาลงไปตามร่องพื้นย าแนวให้ทั่วก่อน ต่อจากนั้นเทน้ำส้มสายชูทับลงไป และเราจะสังเกตได้ว่าของ 2 สิ่งนี้จะเกิดป ฏิกิริย าก่อให้เกิดฟ องฟู่ขึ้นมา หลังจากนั้นใช้แปรงขัดรอยเปื้อนดำตามร่องย าแนวออกให้สะอาด เมื่อคร าบหลุดออกดีแล้วให้ใช้ผ้าชุบน้ำมาเช็ดถูทำความสะอาดอีกรอบ เพี ยงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะ

ขัดคร าบดำตามร่ องกระเบื้ องด้วยสบู่

สบู่ก้อนที่เรามีในห้องน้ำ เราสามารถนำมาใช้ขจัดคร าบดำได้ ซึ่งวิธีนี้อ่ อนโย นต่อพื้นกระเบื้องดีด้วย โดยนำก้อนสบู่ทีเป็นสู ตรธร รมช าติหรือสู ตรอ่อ นโ ยนมาขูดเป็นฝ อยให้ได้ราว ½ ถ้วยตวง แล้วก็นำเบกกิ้งโซดา 1 ถ้วงตวย กับน้ำมั นหอ มระเหย 15 -20 หยด มาผสมให้ทุกอย่างเข้ากัน แล้วก็ค่อยนำไปปั่ นให้ละเอียดเป็นเนื้ อเดี ยวกัน แล้วต่อจากนั้นเทใส่ไว้ในขวดเพื่อนำไปเทตามร่ องพื้นย าแนวอีกที เมื่อเทจนทั่วแล้วก็ใช้ฟ องน้ำชุบน้ำบิดหมาดๆมาขัดตามร่องพื้นกระเบื้อง ให้คร าบดำหลุดออ กหมด ก่อนจะฉี ดน้ำล้างให้สะอาดเท่ านี้ก็เรี ยบร้ อย

เคยสงสั ยกันมั้ยคะ ว่าเพราะอะไรร่ องพื้นกระเบื้องถึงเกิดคร าบดำขึ้นบ่ อยๆบางครั้งเราเพิ่งจะขัดคร าบดำตามร่ องพื้นไปได้ไม่น าน คร าบเปื้อนดำนั้นก็กลับมาอีก สาเ หตุนั้นเกิดขึ้นจากอะไรกัน

พื้นกร ะเบื้องในบริเวณห้องน้ำ เป็นบริเวณที่มีความชื้ นสะส มอยู่ม าก หรือแทบตลอดเวลาเลยก็ว่าได้ เนื่องมาจากคนเรามักจะใช้ห้องน้ำเกือบจะตลอดเวลา ทั้งอาบน้ำ ถ่ ายหนั ก ถ่ ายเบ า ดังนั้นก็คงไม่แปลกที่ห้องน้ำจะเป็นบริเวณที่มีความชื้ นเย อะที่สุด และนอกจากความชื้ นแล้วห้องน้ำยังเป็นแหล่งรวมสิ่งส กปร กมากมาย ทั้งครา บเหงื่ อไ คล คร าบย าสร ะผม สบู่และอื่นๆซี่งสิ่งเหล่านี้จะสะส มและติดแ น่นขึ้นเรื่อยๆตามร่ องพื้นกระเบื้องหรือตามฝาผนั ง ทำให้ห้องน้ำดูเล อะเท อะส กปร กอยู่เป็นประจำนั้นก็เลยทำให้เราจำเป็นต้องหมั่นทำความสะอาดห้องน้ำอยู่เป็นประจำ อย่ าให้คร าบสะส มจนติดแ น่น ย ากที่จะทำความสะอาดออ ก

เคล็ ดลั บวิธีการทำความสะอาดคร าบดำ คร าบสิ่งสกปร กตามร่ องพื้นกระเบื้ อง และก็ผนั งห้องน้ำ

ร อยเปื้ อนดำที่เกิดขึ้นตามร่ องพื้ นกระเบื้ อง หรือร่องพื้นผนั ง บางทีการทำความสะอาดด้วยวิธีธรร มดาๆอาจกำจั ดคร าบดำนั้นออ กได้ไม่หมด ด้วยเหตุนี้เราก็เลยมีเคล็ ดลั บการทำความสะอาดคร าบดำนั้นออ กได้อย่ างง่ ายๆโดยไม่ต้องพึ่งน้ำย าเคมีให้เป็นอั นตร ายเลย

ใช้น้ำมะนาวที่มีในห้องครัว ช่วยจัดการกับรอยคร าบดำได้อย่ างง่ ายดา ย

น้ำมะนาวที่เรามีอยู่ในครัวสามารถเอามากำจั ดคร าบดำตามร่อ งย าแนวกระเบื้องได้ เพีย งแค่มีส่วนผส มเพิ่มเข้ามาอีกนิดหน่อย โดยมีน้ำมะนาว 1/3 ถ้วยตวง น้ำส้มสายชู ¼ ถ้วยตวง เบกกิ้งโซดา ½ ถ้วยตวง และก็น้ำเปล่าสะอาด 7 ถ้วยตวง ผสมทุกอย่ างให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วก็ใช้แป รงสีฟันเก่ าที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือแปรงขัดห้องน้ำ มาจุ่มส่ วนผ สมเพื่อนำไปขัดตามร่องพื้นกระเบื้องรวมทั้งผนัง เมื่อขัดจนรอยเปื้ อนดำหลุดออ กหมด ให้ทิ้งเอาไว้ครู่หนึ่ง และหลังจากนั้นก็ค่อยนำผ้าสะอาดมาเช็ดถูคร าบเปื้อนออ ก และก็ใช้ไม้ถูพื้นมาถูทำความสะอาดอีกครั้ง แค่นี้พื้นแล้วก็ผนังห้องน้ำก็สะอาด ไม่มีคร าบเปื้อนดำก วนใจแล้วล่ะ

ห้องน้ำเป็นแห ล่งที่มีสิ่งส กปร กสะส มอยู่ม าก เพราะฉะนั้นเราควรจะหมั่ นดูแลแล้วก็ทำความสะอาดอยู่เป็นประจำอย่ าปล่อยให้คร าบเปื้ อนเหล่านั้นส ะส มและติดแ น่นจนย ากที่จะกำจั ดออ ก การที่เรามีบ้ าน มีห้องน้ำที่สะอาดก็ช่วยทำให้เรารู้สึ กสบ ายใ จและสบ ายต าได้ในระดั บหนึ่ งเลยนะ