น้ำยาถูพื้นทำเอง สูตรไร้ฝุ่น บ้านสะอาด หอมกลิ่นเปลือกส้ม

น้ำยาถูพื้นทำเอง สูตรไร้ฝุ่น บ้านสะอาด หอมกลิ่นเปลือกส้ม

บ้านที่ขาดการดูแลทำความสะอาด ยิ่งในช่วงที่ฝุ่นผงเยอะแบบนี้ ยิ่งบ้านใคร คอนโดใครใกล้ถนน ยิ่งมีฝุ่นลอยเข้าบ้านมากกว่าเดิม การขาดการถูพื้นทำความสะอาด เดินเข้าบ้านแต่ละทีนี่ ยกฝ่าเท้าขึ้นมาดูจะเห็นเลยว่าเท้าดำไปหมด เพราะบ้ านเป็นที่ที่เราต้องอยู่อาศัยทุกวัน ฉะนั้นเราจำเป็นต้องทำความสะอาดให้บ้ านไม่มีฝุ่น ไม่มีสิ่งส กป ร ก คอยดูแ ลให้บ้ านสะอาดอยู่เสมอ ซึ่งการทำความสะอาดบ้ านเบื้ อ งต้นคงหนีไม่พ้นการกวาดถูบ้ าน แต่ทีนี้การจะถูบ้ านด้วยน้ำสะอาดอย่ างเดียวคงจะไม่สะอาดพอ และถ้าใช้น้ำย าทำความสะอาดบางทีก็มักจะมีส า รเ คมีผ ส มมาด้วย โดยเหตุนี้เราเลยอย ากชวนทุกคนมาทำย าถูพื้นไว้ใช้เอง ด้วยสูตรเปลื อ กส้มจากธ ร รมช า ติได้ก ลิ่ นหอ มแล้วการถูบ้านนั้น ก็จะทำให้พื้นบ้านของเรานั้น ไร้ฝุ่นไปด้วย น่านั่งน่านอน และก็บ้ านสะอาดด้วย

ทำย าถูพื้นจากเปลื อ กส้ ม กลิ่นห อ มปล อ ดภั ยจากส า รเ ค มี

ขั้นตอนที่ 1 ผสมเบกกิ้งโซดา 1 ส่ วนเข้ากับน้ำที่สะอาด 3 ส่ วน นำมาล้างเปลื อ กส้มให้สะอาดและตามด้วยล้างด้วยน้ำเปล่าอีกรอบ เมื่อล้างจนเปลื อ กส้มสะอาดดีแล้วให้ป อ กเปลื อ กส้มมาเตรียมไว้ เพื่อใช้ในขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 เปลื อ กส้มทั้งหมดที่เราเตรียมไว้นำมาใส่ลงในขวดโหล เทน้ำส้มสายชูตามลงไปจนเต็มขวดปิดฝาให้แ น่ นแล้วนำไปหมักไว้ในที่ร่มอย่ าให้โดนแ ส งแ ด ดเป็นเวลา 1 เดือน

ขั้นตอนที่ 3 หลังจากหมักมาเป็นเวลา 1 เดือนให้เราทำการเข ย่ าขวดโหลแ ร งๆครู่หนึ่ง เพื่อให้น้ำหมักในขวดโหลเข้ากันดี และก็ทำการกรองกับกระชอนเพื่อเอาแต่น้ำหมัก แล้วผ ส มน้ำเปล่าลงไปด้วยในอั ต ร าส่ วน50:50

ขั้นตอนสุ ดท้ าย เมื่อเราผสมน้ำหมักกับน้ำเปล่าเข้ากันแล้วให้เข ย่ าอีกทีให้เข้ากัน แล้วเทใส่ลงในขวดสเ ป รย์เพื่อนำไปทำความสะอาดตามจุดต่างๆของบ้ านได้สะด วกขึ้น ไม่ว่าจะบนพื้นบ้ านหรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆจะช่วยทำให้บ้ านสะอาดไม่มีฝุ่นอีกทั้งยังได้กลิ่ นห อ มจากเปลื อ กส้ มด้วย

รวมวิธีการทำความสะอาดบ้ าน ด้วยของที่เรามี

1 ทำน้ำย าไว้ล้างคร า บแ น่ นบนกระทะ

นำน้ำส้มสายชูผสมเข้ากับเกลือให้เป็นเนื้ อสค รั บเ ข้ มข้ น แล้วก็ใช้ฟองน้ำมาจุ่ มส่ ว นผ ส มเพื่อนำไปขัดบริเวณก้ นหม้อที่มีคร า บดำ คร า บส กป ร กฝั งแ น่ นต่างๆจากนั้นค่อยล้างด้วยน้ำที่สะอาด เ ท่ านี้คร า บเ ปื้ อนก็จะหลุดออ กได้ง่ ายขึ้นอีกทั้งช่วยจั ดก ารกับรอยคร า บน้ำมั นได้ดีด้วย

2 สล า ยท่ ออุ ดตัน ช่วยให้น้ำร ะบ ายได้ดีไม่มีก ลิ่ นเห ม็ น

ใช้เบกกิ้งโซดาครึ่งถ้วยตวงเทลงไปในท่อที่อุ ดตั น แล้วราดน้ำร้ อ นตามลงไปในท่อเ ท่ านี้ก็ช่วยสล า ยคร า บสิ่งส กป ร กที่อุ ดตั นในท่อได้แล้ว แต่หากบ้ านไหนที่ท่ออุ ดตั นหนักมาก ให้ใช้น้ำส้มสายชูเพิ่มเข้าไปด้วย โดยหลังจากเทเบกกิ้งโซดาครึ่งถ้วยตวงลงในท่อไปแล้วให้ราดน้ำส้มสายชูตามลงไปด้วยสักประมาณครึ่งถ้วยตวง จะเกิดฟ อ งฟู่ขึ้นมาให้เรารอจนกระทั่งฟ อ งหมดก่อนแล้วค่อยเทน้ำร้ อนราดตามลงไป เ ท่ านี้สิ่งส กป ร กรวมทั้งค ร าบเปื้ อ นต่างๆก็จะสล า ยไปหมดแล้วล่ะ

3 ขัดทำความสะอาดพื้นกระเบื้อง

ทำค รี มทำความสะอาดกระเบื้ อ งด้วยการนำเบกกิ้งโซดามาผ ส มกับน้ำ 2-3 หยดให้เป็นเนื้ อค รี มเหนี ย วข้ น นำผ้ามาจุ่ มส่ ว นผ ส มไปขั ดตามพื้นกระเบื้องเพื่อกำ จั ดคร า บต่างๆช่วยทำให้กระเ บื้ องเ ง าง ามไม่ดูส กป ร ก เมื่อขัดสิ่งส กป ร กออ กหมดแล้วให้ฉี ดสเป ร ย์สำหรับทำความสะอาดซ้ำอีกครั้งเพื่อเช็ดสิ่งต กค้ างต่างๆออ ก

4 ทำน้ำย าถูพื้นฉบับง่ ายๆ

เพี ย งแค่เราใส่น้ำอุ่ นลงในถังสำหรับถูพื้น เติมน้ำส้มสายชูลงไปด้วยครึ่งถ้วยตวง และก็ตามด้วยรับบิ้งแอ ลก อฮ อ ล์หรือก็คือแอ ล ก อฮ อ ล์ล้างแ ผ ลครึ่งถ้วยตวง รวมทั้งใส่น้ำย าล้างจานลงไปด้วยสัก 2 ช้อนโต๊ะ ผสมให้เข้ากันแล้วนำไม้ถูพื้นมาชุบเพื่อนำไปถูตามพื้นบ้ านให้สะอาดได้เลย เ ท่ านี้พื้นบ้านก็สะอาด ไม่มีฝุ่ น รวมทั้งยังกำจั ดเ ชื้ อโ ร คได้ด้วย

5 ทำสบู่ล้างมือไว้ใช้เอง

แค่ใช้น้ำมั นมะกอกเทลงในขวดสำหรับใส่สบู่ล้างมือประมาณ 1 ใน 5 ส่วนและเติมน้ำสะอาดตามลงไปจนเกือบเต็ม จากนั้นใช้น้ำมั นหอ มร ะเ ห ยกลิ่ นที่ช อ บห ย ดลงไปผ ส มด้วย 1-2 หยดเพื่อให้มีก ลิ่ นหอ ม คนให้เข้ากันแล้วค่อยปิดฝาให้สนิท เ ท่ านี้ก็พร้ อ มนำไปใช้ล้างมือได้แล้ว มือสะอาดและก็ได้รับการบำรุ งจากน้ำมั นมะกอ กด้วย

6 ทำสเป ร ย์ปรับอ าก าศได้กลิ่นหอ มตามที่ชอบ

เป็นการทำสเป ร ย์ปรับอ าก าศใช้เองที่เราสามารถเลื อ กกลิ่ นได้ด้วย แค่นำน้ำที่สะอาดปริมาณ ¾ ถ้วยตวงมาใส่ลงในขวดสเป ร ย์ที่มีขน า ด 8 ออนซ์ และใส่น้ำมั นหอ มร ะเ ห ยกลิ่นที่ชอบลงไปพอประมาณ อาจจะเป็นกลิ่นดอ กไม้ ผลไม้หรือขนมหวานก็ได้แล้วแต่ชอบเลย และก็ตามด้วยว อ ดก้ า 2 ช้อนโต๊ะแต่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะ แกว่งส่ ว นผ ส มทุกอย่ างให้เข้ากันเบาๆแล้วนำไปใช้ฉี ดเพื่อป รั บอาก าศให้ห้องห อ มส ดชื่ นได้เลย

7 ทำความสะอาดคร า บส กป ร กบนกระทะเหล็ กห ล่ อ

กระทะเห ล็ กห ล่ อที่มีร อ ยเปื้ อ นดำหรือคร า บส กป ร กติดอยู่ให้เราทำความสะอาดด้วยการ นำกระทะมาอุ่ นให้พอร้ อ นก่อน แล้วต่อจากนั้นให้เราส ว มถุ งมื อมาจับด้ ามกระทะไว้แล้วทำการขัดกระทะให้สะอาดด้วยน้ำและก็ฟ อ งน้ำ เอาคร า บดำออ กแล้วล้างอีกรอบปล่อยให้แ ห้ งเ ท่ านี้ก็เรี ย บร้ อย แต่ว่าถ้าคร า บเปื้ อ นแ น่ นขั ดออ กย าก ให้เราผสมน้ำมั นมะกอ กกับเกลือทะเลอย่ างละครึ่ง นำไปขัดกระทะเห ล็ กห ล่ อ เมื่อคร า บหลุ ดออ กให้ล้างด้วยน้ำร้ อ น เส ร็ จแล้วปล่อยให้แ ห้ งเ ท่ านี้กระทะก็สะอาดไ ร้คร า บเปื้ อ นแล้วล่ะ

บ้านที่สะอาดนั้น น่าอยู่ น่านอน กว่าบ้านที่ขาดการทำความสะอาด บางบ้านพื้นนี่ไม่กล้านอนเลย เพราะฝุ่นผงติดเสื้อมาเลย ยิ่งเสื้อขาวนี่ เสื้อสกปรกหมดเลย บางบ้านทำความสะอาดประจำ พื้นบ้านนี่นอนกลิ้งสบายเลย เสื้อไม่เปื้อน และอีกอย่างหนึ่งก็คือ การทำความสะอาดบ้านแต่ละที เรื่องสารเคมีในผลิตภันณ์นั้น จะมองข้ามไปไม่ได้เลย ส า รเ คมีมักจะแ ฝ งมากับน้ำย าที่เราใช้ทำความสะอาดบ้ านนี่แหละ ส่ งผ ลให้เราเกิดการร ะค ายเคื อ งหรือแ พ้ได้ยิ่งกับเ ด็ กอ่ อ นหรือสั ต ว์เลี้ ย งแล้วยิ่ งเป็นอั นตร า ยเลย ดังนั้นหากเลื อ กได้ควรจะหลีกเ ลี่ ยงสา รเ ค มี จะช่วยทำให้คนในบ้ านปล อ ดภั ยได้มากเลย