รายได้น้อย เก็บเงินไม่อยู่ ก็มีทองใส่เหมือนคนอื่นได้

รายได้น้อย เก็บเงินไม่อยู่ ก็มีทองใส่เหมือนคนอื่นได้

ทองเป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งที่คนส่วนใหญ่จะเลือกลงทุน ซื้ อ เก็บไว้เป็นทรัพย์สิน เนื่องจากว่าทองนั้นมีมูลค่าในตัวเอง ไม่ผันผวนไปตามเศรษฐกิจ คนมีฐานะเขาจึงกล้าที่จะซื้ อทองเก็บไว้ทีละมากๆ เนื่องจากทองมีแต่ร า ค าขึ้น และสามารถเก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานต่อได้ ซึ่งถ้าถามว่ามนุษย์เงินเดือนที่รายได้น้อยล่ะ จะสามารถซื้ อทองเก็บไว้เป็นทรัพย์สินได้มั้ย แ น่ นอนว่าทำได้อยู่แล้วค่ะ

คนที่ทำงานเริ่มมีอาชีพและตำแหน่งที่มั่นคง อยากจะมองหาทรัพย์สินสักอย่างมาลงทุน หรือมาเป็นหลักประกันในชีวิต ทองคำก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบทองคำแท่ง และทองรูปพรรณ

ซึ่งการซื้ อทองมาเก็บเป็นทรัพย์สิน ก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่ละคนเลย บางคนต้องการซื้ อทองมาเพื่อเก็งกำไร ก็คงเหมาะกับการซื้ อทองคำแท่งมากกว่า เพราะร า ค ารับซื้ อคืนนั้นจะถูกหักน้อยกว่าทองรูปพรรณ หากใครต้องการเก็บทองไว้เป็นทรัพย์สิน หรือไว้ใส่เป็นเครื่องประดับ ก็คงเหมาะกับทองรูปพรรณมากกว่า แต่อย่าลืมว่าทองรูปพรรณเมื่อเรานำไปข ายคืนจะถูกหัก 5% หากใครไม่ได้ต้องการจะข า ยเพื่อเก็งกำไ ร หรือไม่ได้ซีเรียสในเรื่องนี้ก็ไม่เป็นปัญหา แต่ถ้าไม่อยากถูกหักเยอะก็แนะนำเป็นทองคำแท่งจะได้ร า ค าดีกว่า

เมื่อเรารู้เป้าหมายของตัวเองว่าจะซื้ อทองไปเพื่อจุดประสงค์อะไร เก็งกำไรหรือใส่เป็นเครื่องประดับ ทีนี้ก็เลือกซื้ อ ทองได้ในแบบที่เหมาะกับเรา มาดูตัวอย่างกันดีกว่าว่ามนุษย์เ งิ นเดือนที่รายได้ไม่เยอะ เก็บทองกันแบบไหนได้บ้าง คุณสามารถนำมาปรับใช้กับตัวเองได้

1 ซื้ อทองคำแท่ง เพื่อเก็งกำไร

ทองคำแท่งคนมักจะซื้ อมาเพื่อเก็งกำไ ร เพราะเวลาที่เรานำทองไปข ายจะถูกกดร า ค าไม่มาก แต่ก่อนจะซื้ อทองคำแท่งมาเก็บควรคิดให้ดีก่อนว่า เรามีที่เก็บทองคำแบบปลอดภัยหรือไม่ นี่เป็นเรื่องสำคัญที่ควรตะหนัก ป้องกันการถูกป ล้ น แต่หากเรายังไม่มีที่เก็บที่ปลอดภัย และยังมีเงินไม่มาก ก็สามารถซื้ อทองคำแท่งเก็บได้ โดยทางร้านทองมักจะทำออกมาในลักษณะเหลี่ยม หรือกลม พิมพ์ลวดลายส วยงาม เอาไว้ใส่กรอบห้อยคอติดตัวเราไว้ได้ โดยทองคำแท่งลักษณะนี้จะไม่เกิน 5 บาท

2 ซื้ อทองรูปพรรณ เพื่อใส่เป็นเครื่องประดับ

คนที่ชอบเครื่องประดับ ก็คงเหมาะกับทองรูปพรรณนี่แหละ แม้ว่าเงินเดือนน้อยก็สามารถซื้ อ ใส่ได้ โดยเราจะยกตัวอย่างพนักงานบริษัทคนหนึ่งที่อยากมีทองเก็บทุกเดือน เขาจะเก็บทองในรูปแบบทองรูปพรรณ เป็นแหวนเกลี้ยงหนัก 50 สตางค์ เขาตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะซื้ อแหวนเกลี้ยงมาใส่ที่นิ้วทุกเดือน เมื่อเขาทำเป็นประจำทุกเดือนแบบนี้ ทำให้เขามีทองสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ การที่เรามีวินัยและเป้าหมายจากทองก้อนเล็กๆแค่ 50 สตางค์ ก็เพิ่มเป็นหลายๆบาทได้

3 ซื้ อทองแบบออมทอง

นี่เป็นการซื้ อทองคำในอีกรูปแบบหนึ่ง วิธีนี้จะเป็นการกำหนดจำนวนเงินที่จะนำไปซื้ อทองต่อเดือน ไม่ใช่น้ำหนักของทองที่จะซื้ อ โดยเราจะระบุจำนวนเ งิ นแต่ละเดือนไว้ชัดเจนว่าเราจะไปซื้ อทอง แล้วนำเงินจำนวนนั้น มาเฉลี่ย ซื้ อทองคำในทุกวันทำการ หรือเราจะ ซื้ อ ครั้งเดียวตอนต้นเดือนเลยก็ได้ ซึ่งนั้นก็แล้วแต่นโยบายของแต่ละบริษัท การ ซื้ อทองในรูปแบบนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมาก แค่หลักพันก็สามารถซื้ อทองได้แล้ว ค่อยๆซื้ อ สะสมไป เหมาะสำหรับคนรายได้น้อย รายได้ไม่เยอะ ก็สามารถซื้อทองได้ ค่อยๆสะสมไป

นี่เป็นวิธีที่ปลอ ดภั ยจากการถูกชิงท รั พย์ด้วย เพราะคุณไม่จำเป็นต้องเอาทองมาเก็บไว้กับตัว การออมทองก็เหมือนการสะสมเ งิ นในบัญชี เมื่อมีเงินพอที่จะ ซื้ อทอง ก็สามารถนำมาซื้ อในช่วงที่ร า ค าเหมาะสมได้เลย และสามารถ ข า ยได้เมื่อคุณรู้สึกว่าอย ากทำกำไ ร

ทองคำเป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งที่น่าลงทุน มีมูลค่าในตัวเอง ไม่ผันผวนไปตามเศรษฐกิจ ถึงแม้จะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจหนักแค่ไหน ทองที่เราเก็บไว้ก็ยังมีมูลค่า สามารถแปรเปลี่ยนเป็นเงินได้เสมอ เป็นหลักประกันให้กับชีวิตเราในอนาคต คุณไม่จำเป็นต้องมีเงินเยอะมากมายก็สามารถมีทองคำเก็บเป็นของตัวเองได้ แค่คุณต้องมีวินัยและมีเป้าหมายในการเก็บออมที่ชัดเจน

ขอขอบคุณที่มา t o n k I t 3 6 0, j i n g j a I 9 9 9