“อย่าเลี้ยงลูก”ให้เรียนอย่างเดียว ควรสอนให้รู้จักหน้าที่ด้วย

“อย่าเลี้ยงลูก”ให้เรียนอย่างเดียว ควรสอนให้รู้จักหน้าที่ด้วย

เด็กไม่จำเป็นต้องเรียนรู้จากในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ในโลกของชีวิตจริงที่วันหนึ่งเมื่อเขาโตขึ้นต้องมาอยู่ในสังคม มันมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกหลายอย่าง ฉะนั้นตั้งแต่ตอนลูกยังเด็ก ควรปูพื้นฐานให้ครบทั้งการศึกษา ประสบการณ์ชีวิตที่ได้จากนอกห้องเรียน โตมาลูกจะได้ปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างไม่มีปัญหา และเป็นผู้ใหญ่ที่เติบโตมาอย่างมีคุณภาพ

1 สอนลูกให้มีความรับผิดชอบ

เข้าใจว่าพ่อแม่ก็รักลูก อยากจะตามใจลูกทุกอย่าง แต่นั้นอาจทำให้ลูกเรากลายเป็นคนทำอะไรไม่เป็น ฉะนั้นตั้งแต่เด็กๆควรจะปลูกฝั งให้ลูกรู้จักหน้าที่ของตัวเอง อาจจะเริ่มจากการอ่านหนังสือ ทำการบ้าน พอมาถึงในวัยที่เหมาะสมก็มอบหมายงานให้ลูกได้รับผิดชอบ แบบนี้ลูกจะได้รู้จักเรียนรู้ในสิ่งที่สมควรทำ และตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ

2 ฝึกให้ลูกสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง

อย่าลืมว่าพ่อแม่อยู่ปกป้องลูกไม่ได้ตลอด ฉะนั้นควรจะฝึกให้ลูกรู้จักแก้ปัญหา มีความรับผิดชอบในตัวเอง โดยอาจเริ่มจากให้เขาได้ทำอะไรเอง ได้เรียนรู้ถึงความผิดพลาด การแก้ปัญหา และการหาทางออก คนเป็นพ่อแม่แค่คอยอยู่ข้างๆให้คำปรึกษาบ้ าง แต่ไม่ควรเข้าไปวุ่นวาย อาจจะมีช่วยลูกบ้ างหากเรื่องนั้นเป็นเรื่องใหญ่จริงๆและลูกมาขอความช่วยเหลือ

3 ควรสอนให้ลูกรู้จักเข้าสังคมเป็น

ตั้งแต่เด็กๆควรจะพาลูกเข้าหาเพื่อนในวัยเดียวกันบ้ าง อาจจะพาไปเล่นที่สนามเด็กเล่น ให้ได้เข้าสังคมกับคนอื่น จะได้รู้จักการปรับตัว เมื่อถึงวัยที่โตขึ้นต้องเข้าโรงเรียน ลูกจะได้ปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆในชั้นเรียนได้ ทำให้เขาอยู่โรงเรียนได้อย่างมีความสุข

4 สอนให้ลูกรู้จักการวางตัวให้เหมาะสม

พ่อแม่ควรสอนการวางตัวที่เหมาะสมให้กับลูกตั้งแต่เด็กๆ ควรมีเส้นแบ่งไว้ว่าจุดไหนที่ลูกไม่ควรเข้าไปยุ่งย่ามกับชีวิตของคนอื่น เวลาที่ลูกเข้าสังคมต้องพบปะผู้คนมากมาย ลูกจะได้วางตัวได้อย่างเหมาะสม เข้าใจชีวิตของคนอื่นและเคารพพื้นที่ส่วนตัว ที่ไม่ควรก้าวเข้าไปยุ่ง

5 สอนให้ลูกเป็นคนประหยัด อดออม

เมื่อลูกอย ากได้อะไร พ่อแม่ก็ซื้ อให้ได้ทุกอย่าง การทำแบบนี้จะส่งผลให้ลูกเรากลายเป็นเด็กที่ไม่รู้จักคุณค่ าของเงิน และเอาแต่ใจตัวเอง เข้าใจว่าคนเป็นพ่อแม่รักลูกและอยากทุ่มเทให้กับลูกทุกอย่าง แต่อย่าลืมว่าเมื่อเขาโตขึ้นต้องมีชีวิตของตัวเอง เลี้ยงดูตัวเองได้ พ่อแม่ไม่สามารถดูแลลูกไปได้ตลอด ฉะนั้นเมื่อลูกอยากได้อะไร เราควรสอนให้เขาเก็บเงินเอง จะช่วยให้เขารู้คุณค่าของเงิน ทุกบาททุกสตางค์ที่เขาหามา

การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ แต่การเรียนรู้ชีวิตจริงนอกห้องเรียนก็สำคัญมากเช่นกัน ฉะนั้นพ่อแม่ควรสอนลูกให้ครบทั้ง 2 ด้าน เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ เมื่อเขาเติบโตขึ้นมาจะได้ดูแลตัวเองได้ ปรับตัวเข้ากับผู้คนในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

ขอขอบคุณที่มา วิถีเกษตรพอเพียง