เnคนิคซักผ้านวม ให้หอมนาน ไม่อั บ ถึงแม้วันที่แดดน้อย

เnคนิคซักผ้านวม ให้หอมนาน ไม่อั บ ถึงแม้วันที่แดดน้อย

ที่นอนเป็นที่ที่เราใช้นอนหลับพักผ่อนทุกๆวัน วันละหลายชั่ วโมง ด้วยเหตุนี้ควรจะให้ความใส่ใจและการดูแลที่ดี ยิ่งวันไหนกลับมาจากทำงานเห นื่ อ ยๆเราก็คงจะอย ากนอนหลับบนที่นอนที่สะอาด หลับสบาย มีผ้าห่มนวมห่มแบบหอมๆวันนี้เราเลยอย ากมาแ ช ร์เคล็ดลั บดีๆสำหรับการดูแลผ้านวม ทำเช่นไรให้หอมนาน ไม่มีกลิ่นเหม็นอับ

1 มะนาว
กลิ่นอับบนผ้านวมไม่ต้องกังวลใจไป น้ำมะนาวนี่จะช่วยดั บกลิ่นได้ดีเลย เพียงแค่คั้นน้ำมะนาวมาผสมกับน้ำที่สะอาด ใส่ลงในขวกสเปรย์ แล้วก็ค่อยนำไปฉี ด พ่ นให้ทั่วผ้าห่มนวมทั้งผืน จากนั้นนำผ้าไปตากในที่ร่ม มีอากาศถ่ายเทสะดวก และจะต้องมีลมโกรก ตากทิ้งเอาไว้ข้ามคืนผ้านวมก็จะหายเหม็นอับแล้วล่ะ

2 สบู่และซองดูดความชื้น
ผ้าห่มที่เป็นผ้าฝ้ายทั่วๆไป สามารถใช้ซองดูดความชื้นมาช่วยลดกลิ่นเหม็นอับได้ โดยนำซองดูดความชื้นมาใส่ไว้ในผ้าห่มตอนพับไว้ แล้วใส่สบู่ก้อนเข้าไปด้วยราว 3 ก้อน จะช่วยดูดกลิ่นอับบนผ้าออก แล้วแทนที่ด้วยกลิ่นหอมจากสบู่ ใครที่ชอบพับผ้าเก็บใส่ตู้ก็ล อ งใช้วิธีแบบนี้กันดู เวลาหยิบผ้าออกมาใช้จะได้ไม่เหม็นอับ

ข้อสังเกตที่นอน ที่เสื่ อ มสภาพแล้ว ควรจะเปลี่ยนที่นอนใหม่

1 มีการแอ่นตัว หรือยุบตัวบริเวณกึ่งกลางที่นอน
หลายคนเมื่อมีความรู้สึกว่าที่นอนเริ่มยุบก็จะกลับด้านที่นอน แต่ว่าตามความเป็นจริงแล้ววิธีแบบนี้ก็มิได้ใช้ได้ผลเสมอไป เนื่องจากเมื่อที่นอนยุบ เริ่มเสื่ อ มสภาพแล้วก็จะไม่มีการคืนตัว ถ้าเราฝืนใช้ต่อไปที่นอนก็จะยุบลงเรื่อยๆทำให้เราเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเวลานอน นอกจากนั้นการใช้ที่นอนนานๆหลายปีไม่เคยเปลี่ยนหรือทำความสะอาดเลย อาจกลายเป็นแหล่งสะสมเ ชื้ อโ ร ค สิ่งสกปรกต่างๆซึ่งส่งผลเสียต่อสุ ขภ าพและผู้ที่เป็นโ ร คภูมิแ พ้ได้

2 ที่นอนเก่า เป็นแหล่งสะส มเ ชื้ อโ ร คชั้นดี
คุณทราบมั้ยว่าฝุ่นในบ้านแค่ 1 กรัม สามารถมีไรฝุ่นได้มากถึง 500 ตัว หากเรามานั่งคำนวณน้ำห นั กของหมอน และที่นอนที่ใช้งานมาเป็นระยะเวลานานไม่เคยทำความสะอาดเลย ลองคิดดูว่าจะมีไรฝุ่นและสิ่งสกปรกสะส มมากขน า ดไหน ยิ่งที่นอนขน า ดใหญ่ ไรฝุ่นและเ ชื้ อโ ร คก็ยิ่งมากตาม ด้วยเหตุนี้อย่าลืมที่จะทำความสะอาดอยู่เสมอ และก็ควรพิจารณาถึงอ ายุการใช้งานด้วย หากใช้มานานเกิน 7-10 ปี ก็ควรจะเปลี่ยนอันใหม่ได้แล้ว จะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

3 ที่นอนไม่ควรจะนุ่มมากจนเกินไป
ที่นอนควรจะมีการคืนสภาพ รวมทั้งมีความนุ่ม ความหนาแ น่ นที่เท่ากันทั้งหมด ไม่ควรมีบริเวณไหนที่นุ่มเกินไป อาทิเช่น เมื่อเรานั่งบนที่นอน ที่นอนจะต้องไปนุ่มยวบลงไปมากเกิน เพราะหากที่นอนเรานุ่มมากอาจจะทำให้นอนปวดหลังได้ นอกจากนั้นเวลาที่เรานอน ให้ลองสอดมือเข้าไปในช่วงแผ่นหลังและสะโพกดู ถ้าสอดมือเข้าไปได้ง่าย มีช่องว่างระหว่างหลังเรากับที่นอน อย่างนี้แสดงว่าที่นอนเรานุ่มไป อาจจะส่งผลให้เราปวดเมื่อยตัว นอนไม่สบาย

ที่นอนและชุดเครื่องนอนต่างๆอย่างผ้านวม เป็นสิ่งที่เราควรจะดูแลทำความสะอาดอย่างดี เพื่อที่เราจะได้พักผ่อนได้อย่างมีคุณภาพ ปราศจากเ ชื้ อโ ร ครวมทั้งสิ่งสกปรก ป้องกันอ าก า รเ จ็ บป่ ว ย หรือปัญหาปวดเมื่อยต่างๆที่จะตามมา