ดินลูกรัง ใครว่าปลูกผัก สร้างอาชีพไม่ได้

ดินลูกรัง ใครว่าปลูกผัก สร้างอาชีพไม่ได้

ดินลูกรังเป็นดินที่ไม่เหมาะกับการเกษตรเลย หลายๆคนคงรู้กันดีว่าดินประเภทนี้ปลูกอะไรไม่ขึ้น ด้วยความที่เนื้อดินลูกรังเป็นดินแ ข็ ง พืชไม่สามารถที่จะชอนไชรากลงไปหาแร่ธาตุในดินได้ อีกทั้งแร่ธาตุในดินก็แทบจะไม่มี เป็นดินคุณภ า พต่ำที่มีข้อจำกัดสำหรับการปลูกพืชเยอะมากๆ

โดยหลักเทคนิคการจะปลูกไม้ยืนต้นด้วยดินลูกรัง จำเป็นต้องทำการขุดหลุมดินให้กว้างกว่าปกติ แล้วก็ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอ กรองบริเวณก้ นหลุมไว้ ต่อจากนั้นทำการคลุมดินแล้วก็โคนต้นด้วยเศษหญ้าหรือฟางข้าวเพื่อเก็บรักษาความชื้นในดินไว้ให้มากที่สุด

วิธีการใช้ดินลูกรังสำหรับเพื่อการปลูกพืชทางการเกษตร

1 ในการปลูกพืชไร่ ดินลูกรังที่มีหน้าดินหนาราว 20 ซม. จะเป็นดินที่มีการระบายน้ำดีปานกลาง ในช่วงฤดูฝนน้ำจะไม่ท่วมขัง เหมาะกับการปลูกพืชไร่บางชนิด อาทิเช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ข้าวฟ่าง และก็พืชรากตื้นอื่นๆแต่ว่าจำเป็นต้องปูวัสดุคลุมดินไว้ด้วย

2 สำหรับการทำนา ดินลูกรังที่พบในบริเวณที่ราบหรือที่ราบต่ำหน้าดินลึกราว 15 ซม. ในช่วงหน้าฝนมีการระบายน้ำได้ไม่ค่อยดี มีน้ำขังแ ฉ ะเป็นระยะเวลานาน ควรใช้พื้นที่ตรงบริเวณนี้สำหรับการปลูกข้าว และมีการใส่ปุ๋ยเพิ่มเพื่อให้ออกดอ กออกผลง าม

3 ดินลูกรังที่พบได้ในดอน มีหน้าดินหนาเกิน 15 ซม.ขึ้นไป บริเวณนี้จะเหมาะกับการทำทุ่งหญ้าไว้สำหรับเลี้ยงสั ต ว์

4 ดินลูกรังที่ไม่จับเป็นชั้นแน่นมาก สามารถปลูกไม้ผมและไม้โ ตเร็วได้ เช่น มะม่วง มะม่วงหิมพานต์ มะขามน้อยหน่า สะเดา พุทรา ขี้เหล็กบ้าน กระถินต่างๆไผ่ และก็ยูคาลิปตัส ถ้าหากจะปลูกย างพาราด้วยดินลูกรังก็สามารถปลูกได้ แต่ว่าต้องเป็นบริเวณที่มีปริมาณฝนมากกว่า 1800 มล./ปี

แนวทางปรับปรุงบำรุงดินลูกรัง เพื่อปลูกพืช เพิ่มผลผ ลิ ต

1 บำรุงดินด้วยการใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอ กในอัตราส่วน 2-4 ตัน/ไร่ แล้วทำการคลุกเคล้าให้เข้ากับดินลูกรังในบริเวณที่เราจะปลูกพืช ส่วนบริเวณหลุมที่เราจะปลูกไม้ผลต่างๆให้ใช้ปุ๋ยประมาณ 25-50 กก./หลุมเพื่อปรับปรุงดินและก็บำรุงดินให้ได้ผลผ ลิ ตงอกง าม

2 ปลูกพืชปุ๋ยสดจะช่วยทำนุบำรุงดินได้ ดังเช่นการปลูก ถั่วพุ่ม ปอเทือง ถั่วพร้า แล้วทำการไถกลบลงดินในช่วงออกดอ ก เป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุและก็ยังส่งผลให้ดินร่วนซุย อากาศถ่ายเทดี ระบายน้ำได้ดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น เป็นการเตรียมดินให้เหมาะกับการปลูกพืชชนิดอื่นๆต่อ

3 ไถกลบฟางข้าวแล้วรดด้วยปุ๋ยอินทรีย์แบบน้ำหรือแบบฮ อ ร์โ ม นต่างๆซึ่งใช้ในอัตราส่วน 4 ลิตร/ไร่ แล้วก็ทำการหมักดินทิ้งเอาไว้ให้ฟางย่ อ ยสล า ยลงดิน เป็นการบำรุงดินลูกรัง เพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดิน

สำหรับที่ดินบ้านใครเป็นดินลูกรังก็ไม่ต้องหนักใจไป หากจะปลูกพืชผลไว้ทำมาหากินเป็นอ า ชี พก็สามารถทำได้ ล อ งเอาวิธีที่เราแนะนำไปใช้กันดู เลือกบริเวณให้เหมาะกับการทำการเกษตรเพาะปลูก หรือเลี้ยงสั ต ว์ และก็อย่าลืมที่จะบำรุงดินกันด้วย

ขอขอบคุณที่มา postnoname