โปรยเกลือตรงเสาบ้าน ป ล ว กหายเกลี้ยง ไม่กลับมาอีก

โปรยเกลือตรงเสาบ้าน ป ล ว กหายเกลี้ยง ไม่กลับมาอีก

กว่าจะซื้อบ้านได้สักหลัง มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ จะปล่อยให้ปลวกมากินบ้านทั้งหลังของเราไปได้ยังไง สำหรับบ้านไหนที่กำลังประสบปั ญห าปลวกขึ้นบ้าน หรือมาทำรังในบริเวณใกล้บ้าน แล้วกลัวมันจะมาแทะเสาบ้าน เฟอร์นิเจอร์ในบ้านจนพัง ก็ควรจะรีบกำจัดก่อนที่จะไม่ทันการ โดยเราสามารถใช้วัตถุดิบจากธร ร มช าติมาช่วยกำจั ดปลวกได้ ไม่ต้องพึ่งส า รเ คมีให้เป็นอั นต ร ายต่อคนในครอบครัวเลย ซึ่งทำได้ดังนี้

1 กำจัดนางพญาด้วยไม้ย างอ่อน

ปลวกที่ขึ้นบ้านไม้ส่วนใหญ่แล้ว มักจะมีรังอยู่บนดิน ซึ่งวิธีที่จะกำจั ดรังปลวกได้อย่างอยู่หมัดเลย คือเราจะต้องล่อตัวนางพ ญ าออกมากำจั ดด้วย โดยนำเศษไม้ย างอ่อนมาทำให้ชื้น สังเกตดูทิศทางของรูที่มันขุดว่าไปทางไหน แล้วเราก็วางไม้ยางไว้รอบๆเมื่อนางพญาขึ้นมาจากรัง เราก็ควรจะรีบกำจั ด

2 กำจัดปลวกด้วยใบขี้เหล็ก

นำใบขี้เหล็กมาราวๆ 1 ช้อนโต๊ะตำให้ละเอียด แล้วผสมกับน้ำโดยประมาณ 1 ลิตร เมื่อผสมเข้ากันให้กรองเอาแต่น้ำใส่ลงในขวดสเ ป รย์ แล้วหลังจากนั้นนำไปฉี ดตรงบริเวณเนื้อไม้ที่มีปลวกเพียงเ ท่ านี้ก็เรียบร้อย หรือถ้าไม่อย่างนั้นก็อาจจะนำน้ำใบขี้เหล็กมาผสมกับดินสอพองแล้วปั้นเป็นก้อนไปอุดตามรู หรือนำไปตากแ ห้ งบดเป็นผ งแล้วโรยตามรังปลวก อย่างนี้ก็ทำได้ด้วยเหมือนกัน แต่ปลวกจะแค่ออกอาการเ ม าๆเราจะต้องมากวาดทิ้งใส่ถุงมัดปากมิดชิดและนำไปทิ้งนอกบ้ าน

3 ผ งซักฟอ กช่วยกำจั ดปลวกได้

ผ งซักฟอ กที่เรามีในบ้านให้หยิบมาสักกำมือ แล้วโรยไปให้ทั่วดินบริเวณที่มีรังปลวกอยู่ หลังโรยเสร็จให้รดน้ำตามลงบนผ งซักฟอกจนเกิดฟองฟู่ขึ้นมา เท่านี้ปลวกก็สิ้ นใจยกรังแล้วล่ะ แต่ว่าหากยังเห็นว่ามีหลงเหลืออยู่ก็สามารถทำซ้ำได้ ป้องกันปลวกมาขึ้นบ้านด้วย

4 เกลือตัวช่วยดีๆสำหรับการกำจัดปลวก

เกลือแกงหรือเกลือที่ยังไม่ป่น ให้นำมาโรยตรงบริเวณเสาบ้านที่มีปลวกมาทำรัง แล้วรดน้ำตามให้ชุ่มๆหมั่นทำเป็นประจำ จะช่วยปรับให้ดินที่ปลวกทำรังมีความเค็ ม เมื่อปลวกมันรู้สึกว่าสภาพแวดล้อมรอบตัวมันแปลกไป เดี๋ยวมันก็หนีไปเอง

5 ฉีดพ่นไส้เดือนฝอยกำจัดปลวก

ไส้เดือนฝอยมักจะมีข ายตามร้ า นอุ ปก ร ณ์เกษตร ให้เรานำมาละล ายน้ำแล้วฉี ดพ่ นเข้าไปในรังที่มีปลวกอยู่โดยแน ะนำให้ฉี ดพ่ นในตอนกลางคืนที่ไม่มีแดดเพื่อป้ องกันไส้เดือนต าย เมื่อไส้เดือนฝอยเข้าไปในรังมันจะไปเจ า ะตัวแมลงอย่างปลวกให้สิ้ นใจ แต่ไม่เป็นผลอั นต ร ายกับคนหรือสั ต ว์เลี้ยงในบ้ าน เนื่องจากว่ามันจะไม่ทำร้ ายสั ต ว์เลื อ ดอุ่ น

มีหลากหลายวิธีสำหรับการกำจัดปลวกที่ไม่ต้องพึ่งส า รเ คมี เราสามารถทำเองได้ ผ ลลั พธ์ที่ได้ของแต่ละวิธีก็ใกล้เคียงกัน แล้วยังปลอ ดภั ยต่อคนในบ้านและสั ต ว์เ ลี้ ยง ฉะนั้นเราสังเกตได้ว่าปลวกเริ่มมาทำรังให้รีบกำจัดทิ้งเ สี ยก่อน ด้วยวิธีธ ร รมช าติอย่ างนี้รังเล็กๆจะกำจั ดได้ง่ ายกว่า