อย่าให้โดนหลอก โฉนดครุฑแดง ครุฑเขียว ครุฑดำ ต่างกันอย่างไร รู้ไว้จะได้ไม่โดนโกง

อย่าให้โดนหลอก โฉนดครุฑแดง ครุฑเขียว ครุฑดำ ต่างกันอย่างไร รู้ไว้จะได้ไม่โดนโกง

ทุกวันนี้การโกงการทุจริตมีหลายแบบหลายประเภท แม้แต่คนที่เราคิดว่าดีที่สุดยังไว้ใจไม่ได้ โดยเฉพาะเรื่องที่ดิน บางคนซื้อที่ดินไว้ให้ลูกหลานได้ปลูกบ้านสร้างอนาคต แต่กลับโดนโกงได้ง่ายๆ เพราะไม่รู้เรื่องโฉนด วันนี้เราเลยนำเรื่องเกี่ยวกับ “ครุฑ” ลักษณะต่างๆบนโฉนดที่ดิน จะได้ไม่โดนโกงเมื่อเราทำการซื้อขาย

มาทำความรู้จักสีของ “ครุฑ” บนหัวโฉนดแต่ละประเภท ซึ่งจะมีกันอยู่ 3 สีด้วยกัน คือ ครุฑแดง ครุฑเขียว และครุฑดำ ซึ่งนิยมใช้เป็นชื่อเรียกของเอกสารที่ดินแต่ละประเภท ซึ่งแตกต่างกันดังนี้

เอกสารสิทธิ์ น.ส.4 (ตราครุฑสีแดง)

น.ส.4 เป็นประเภทโฉนดที่ดินที่พบเห็นได้ทั่วไป น.ส.4 สามารถซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยความเก่าใหม่ของโฉนดที่ดิน น.ส.4 สามารถดูได้จากอักษรท้ายของรหัสเอกสาร เช่น น.ส.4 จ. คือรหัสเอกสารที่ใช้ในปัจจุบัน โฉนดครุฑแดง นอกจากโฉนดที่ดิน น.ส.4 จ. ยังมี น.ส.4 ก. ซึ่งเป็นประเภทโฉนดที่ดินรุ่นเก่าที่สุด เก่ากว่า น.ส.4 จ.

โฉนดที่ดิน น.ส.3 ก. หรือ ครุฑเขียว

โฉนดที่ดิน น.ส.3 ก. หรือ โฉนดครุฑเขียว เป็นโฉนดที่รับรองการทำประโยชน์ ในพื้นที่ ที่ที่มีการทำระวางรูปถ่ายทางอากาศ และต้องมีการรังวัด และจัดทำแผนที่แล้วเท่านั้น สามารถซื้อขาย เปลี่ยนมือหรือจดจำนองได้ แต่ยังไม่ใช่โฉนดที่ดินจริง ๆ ไม่มีกรรมสิทธิ์ครอบครอง จนกว่าจะไปยื่นเรื่องต่อสำนักงานที่ดินเพื่อขอออกเป็นโฉนดที่ดิน ผู้ครอบครองสามารถยื่นเรื่องขอเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์เป็น น.ส.4 ได้ โดยยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เจ้าของสามารถนำหลักฐานไปขอออกโฉนดได้ เมื่อมีการสอบเขตอย่างแน่นอนแล้ว โดยไม่ต้องรอรังวัดติดประกาศ 30 วัน เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะประกาศกำหนดวันแจกโฉนดที่ดิน น.ส.4 ซึ่งทำให้ น.ส. 3 ก. ถูกยกเลิก

น.ส.3 , น.ส.3 ข. ครุฑดำ

จะถูกใช้บนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ประเภท น.ส.3 และ น.ส.3 ข. โดยที่ทั้งสองประเภทนี้นั้นมีลักษณะเป็นแผนที่รูปลอย ไม่มีการกำหนดตำแหน่งที่ดินที่แน่นอน หรือออกในท้องที่ที่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศนั้นเอง ลักษณะกรรมสิทธิ์ สามารถครอบครองเพื่อทำประโยชน์ได้ แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ สามารถซื้อขาย จำนองได้ แต่ต้องประกาศล่วงหน้า 30 วัน หากไม่มีผู้ใดคัดค้านก็สามารถจบธุรกรรมได้

โฉนดที่ดินตราครุฑสีน้ำเงิน หรือ ส.ป.ก. 4-01

โฉนดที่ดินตราครุฑสีน้ำเงิน แท้จริงแล้วเป็นหนังสือหนังสืออนุญาตให้ใช้ประประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อใช้เป็นเอกสารที่แสดงสิทธิ์การทำเกษตรกรรมบนพื้นที่ดินนั้นๆ ไม่ถือว่ามีเอกสิทธิ์ครอบครองพื้นที่ จึงไม่สามารถ ซื้อขาย โอน หรือจดจำนองได้ แต่สามารถใช้สิทธิ์แบ่งให้เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทเพื่อใช้ทำการเกษตรเท่านั้น เอกสารที่ดิน ส.ป.ก.4-01 มีตราครุฑสีน้ำเงิน และครุฑสีแดง (ซึ่งคล้ายกับโฉนดที่ดิน เพียงแต่หัวเอกสารจะมีข้อข้อระบุชัดเจนว่า เป็นหนังสืออนุญาต) ข้อแตกต่างของ ส.ป.ก. 4-01 ครุฑแดง และ โฉนดที่ดินครุฑแดงคือ หัวเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 ครุฑแดง จะเขียนว่า “หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฎิรูปที่ดิน” ส่วน โฉนดที่ดิน น.ส.4 ครุฑแดง จะเขียนว่า “โฉนดที่ดิน”

เอกสารแสดงสิทธิ์ที่ดิน หรือเรียกง่าย ๆ ว่า โฉนดที่ดิน เป็นเอกสารที่ใช้แสดงกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินนั้น ๆ โฉนดที่ดินสามารถจำแนกได้คราว ๆ โดยดูที่ รหัสเอกสารด้านขวาบน และตราครุฑที่ประทับบนเอกสารสิทธิ์