ใบขับขี่หาย ไม่ต้องไปแจ้งความ เพียงแค่ทำตามขั้นตอนนี้? ก็ได้ใหม่ทันที

เอกสาร 6 อย่างนี้ หากเกิดทำหาย ไม่ต้องแจ้งความ ทำใหม่ได้เลย


หลายๆคนที่เกิดทำเอกสารสำคัญเหล่านี้หาย แล้วกิดความสงสัยว่า หากทำเอกสารสำคัญหายควรไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเพื่อเป็นหลักฐานก่อนไปทำเอกสารต่าง ๆ ใหม่หรือไม่ หรือสามารถไปทำใหม่ได้เลย

1. บัตรประชาชนหาย

ให้เจ้าของบัตร นำทะเบียนบ้านตัวจริงไปดำเนินการทำบัตรใหม่ที่อำเภอได้เลย

2. เล่มทะเบียนบ้านหาย

ให้เจ้าบ้านหรือคนที่เจ้าบ้านมอบอำนาจให้ ไปดำเนินการทำใหม่ที่อำเภอได้เลย

3. แผ่นป้ายทะเบียนรถหาย

ให้นำสมุดคู่มือการจดทะเบียนรถ….ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งทางบกดำเนินการทำใหม่ได้เลย

4. ใบอนุญาตขับขี่หาย

ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปดำเนินการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่ได้เลย โดยทำที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานย่อย และไม่ต้องสอบใบขับขี่รถใหม่ เพียงแค่ถ่ายรูปติดใบอนุญาตขับขี่ใหม่เท่านั้น (หากเป็นใบขับขี่ตลอดชีพก็จะได้ใบขับขี่ตลอดชีพเช่นเดิม)

5. บัตรประกันสังคม , บัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลหาย
ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย ณ สำนักงานประกันสังคมหรือติดต่อผ่านฝ่ายบุคคลของบริษัทตนเอง

6. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหาย

ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้าน ไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เขต

ส่วนกรณีทำสมุดบัญชีหาย หรือ บัตรเอทีเอ็มหาย ควรรีบโทรอายัดก่อน แล้วก็ต้องแจ้งความ