Tag: วิธีกำจัดปลวก

โปรยเกลือตรงเสาบ้าน ป ล ว กหายเกลี้ยง ไม่กลับมาอีก

โปรยเกลือตรงเสาบ้าน ป ล ว กหายเกลี้ยง ไม่กลับมาอีก กว่าจะซื้อบ้านได้สักหลัง มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ จะปล่อยให้ปลวกมากินบ้านทั้งหลังของเราไปได้ยังไง สำหรับบ้านไหนที่กำลังประสบปั ญห าปลวกขึ้นบ้าน หรือมาทำรังในบริเวณใกล้บ้าน แล้วกลัวมันจะมาแทะเสาบ้าน เฟอร์นิเจอร์ในบ้านจนพัง ก็ควรจะรีบกำจัดก่อนที่จะไม่ทันการ โดยเราสามารถใช้วัตถุดิบจากธร ร มช าติมาช่วยกำจั ดปลวกได้ ไม่ต้องพึ่งส า รเ คมีให้เป็นอั นต ร ายต่อคนในครอบครัวเลย ซึ่งทำได้ดังนี้ 1… Read more »