Tag: วิธีสอนลูก2566

“อย่าเลี้ยงลูก”ให้เรียนอย่างเดียว ควรสอนให้รู้จักหน้าที่ด้วย

“อย่าเลี้ยงลูก”ให้เรียนอย่างเดียว ควรสอนให้รู้จักหน้าที่ด้วย เด็กไม่จำเป็นต้องเรียนรู้จากในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ในโลกของชีวิตจริงที่วันหนึ่งเมื่อเขาโตขึ้นต้องมาอยู่ในสังคม มันมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกหลายอย่าง ฉะนั้นตั้งแต่ตอนลูกยังเด็ก ควรปูพื้นฐานให้ครบทั้งการศึกษา ประสบการณ์ชีวิตที่ได้จากนอกห้องเรียน โตมาลูกจะได้ปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างไม่มีปัญหา และเป็นผู้ใหญ่ที่เติบโตมาอย่างมีคุณภาพ 1 สอนลูกให้มีความรับผิดชอบ เข้าใจว่าพ่อแม่ก็รักลูก อยากจะตามใจลูกทุกอย่าง แต่นั้นอาจทำให้ลูกเรากลายเป็นคนทำอะไรไม่เป็น ฉะนั้นตั้งแต่เด็กๆควรจะปลูกฝั งให้ลูกรู้จักหน้าที่ของตัวเอง อาจจะเริ่มจากการอ่านหนังสือ ทำการบ้าน พอมาถึงในวัยที่เหมาะสมก็มอบหมายงานให้ลูกได้รับผิดชอบ แบบนี้ลูกจะได้รู้จักเรียนรู้ในสิ่งที่สมควรทำ และตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ 2 ฝึกให้ลูกสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง อย่าลืมว่าพ่อแม่อยู่ปกป้องลูกไม่ได้ตลอด ฉะนั้นควรจะฝึกให้ลูกรู้จักแก้ปัญหา มีความรับผิดชอบในตัวเอง โดยอาจเริ่มจากให้เขาได้ทำอะไรเอง ได้เรียนรู้ถึงความผิดพลาด การแก้ปัญหา… Read more »