Tag: สินเชื่อส่วนบุคคล

บัตรเครดิต เกษตร คนทำงานอิสระ ฟรีแลนซ์ แม่ค้าตลาด ก็ทำได้

บัตรเครดิต เกษตร คนทำงานอิสระ ฟรีแลนซ์ แม่ค้าตลาด ก็ทำได้ หลายคนบางทีอาจยังไม่รู้จักหรือไม่ค่อยคุ้นเคยกับบัตรเครดิตประเภทนี้ ฉะนั้นเริ่มแรกเรามาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่า บัตรเครดิตแบบใช้เงินฝากค้ำประกัน คืออะไร บัตรเครดิตแบบใช้เงินฝากค้ำประกัน คือ บัตรเครดิตที่ต้องใช้เงินฝากในบัญชีเพื่อค้ำประกัน แทนการยื่นเอกส า รแสดงรายได้ ดังเช่น รายการเดินบัญชี สลิปเ งิ นเดือน หรือจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนั้นก็คือ การสมัครบัตรเครดิตประเภทนี้ เราจะต้องมีเงินฝากมาคำประกัน เป็นเงินจำนวนหนึ่งตามที่ทางธนาคารได้กำหนดเอาไว้ ซึ่งเงินที่เราฝากนี้จะถูกนำมาค้ำประกันและทำสัญญากับทางธนาคารนั้นเอง โดยวงเงินในบัตรเครดิตที่เราจะได้อาจมากถึง 100% ของเงินฝาก ซึ่งแล้วแต่ข้อกำหนดของธนาคารนั้นๆบางธนาคารอาจให้วงเงินประมาณ… Read more »