Category: Happiness

แชมพูกับเกลือในครัว แก้ปัญหาในบ้าน แม่บ้านเก็บเ อาไว้ทำเลย

แชมพูกับเกลือในครัว แก้ปัญหาในบ้าน แม่บ้านเก็บเ อาไว้ทำเลย ทุกบ้ านคงมีเกลือและแชมพูติดบ้ านกันไว้อยู่แล้ว เกลือเป็นวั ตถุดิ บป รุงอ าห ารที่ต้ องมีติดครัวไว้ ร สช าติค วามเค็ มของเกลือจะช่วยทำให้ร สช าติอ าหา รกล มกล่อ มขึ้น แต่ควรใส่แต่พอดีไม่อย่ างนั้นอ าห ารอาจจะเค็มเกินไปจนทานไม่ได้ ในส่วนของแชมพูที่ต้องมีติดห้องน้ำไว้ใช้ขจัดสิ่งส… Read more »

วิธีทอดอาหารให้กรอบอร่อยไม่อ มน้ำมั นแม่บ้านหล า ยคนยังไม่เคยรู้

วิธีทอดอาหารให้กรอบอร่อยไม่อ มน้ำมั นแม่บ้านหล า ยคนยังไม่เคยรู้ เมนูอ าห ารทอดอย่างหมูทอด ไก่ทอด เฟรนช์ฟรายทอด มักได้รับความนิย มและเป็นเมนูที่ชื่นช อบของคนส่วนใหญ่ เพราะเป็นอ าห ารที่ทานง่ าย ทานได้ทุกวั ย มีความช่ำ ความกรอบอร่ อย ทานได้ไม่มีเบื่ อ ซึ่งการทอดอ าห ารนั้นใครๆก็ทำได้ แต่การจะทอดให้กรอบอร่ อย ไม่อ… Read more »

พริกแห้งแตงกวา ช่วยแ ก้ปั ญห าหนักใจในบ้ าน แม่บ้านหล า ยคนยังไม่เคยรู้

พริกแห้งแตงกวา ช่วยแ ก้ปั ญห าหนักใจในบ้ าน แม่บ้านหล า ยคนยังไม่เคยรู้ หลายบ้ านมักเจอปั ญห าแ มล งที่เข้ามากวนใจภายในบ้ าน ทำให้รู้สึ กหงุ ดหงิ ดทุกครั้งที่เห็น วันนี้เรามาบอ กเคล็ ดลั บการไล่แ ม ลงเหล่านั้นออ กไป ไม่ให้เข้ามากว นใจคุณอีก ด้วยวัต… Read more »

ย าสีฟันน้ำอัดลมเหลือก้ นขวด เอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกเย อะ

ย าสีฟันน้ำอัดลมเหลือก้ นขวด เอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกเย อะ หล ายคนคงเบื่อกับการขจัดคราบส กป รกที่ต้องนั่งออ กแรงขัดคราบจนเหนื่อย คราบก็ไม่หลุดออ กให้ง่ ายๆเลย ทำให้ต้องเปลื องแ รง และเปลื องเวลาไปกับการขจัดคราบส กป รกอยู่บ่อยๆ จะดีกว่ามั้ยถ้าคุณจะได้ใช้เวลานั้นไปกับการทำกิจกรรมอย่างอื่นที่คุณอย ากจะทำ ดังนั้นวันนี้เราจะนำเคล็ดลับมาฝากคุณพ่อบ้ าน แม่บ้ านในการทำความสะอาดคราบส กปร กโดยใช้ย าสีฟันและน้ำอัดลมที่จะช่วยให้งานบ้ านของคุณง่… Read more »

วิ ธีล้างมุ้งลวดแบบไม่ต้องถอด แม่บ้านหล า ยคนยังไม่เคยรู้

วิ ธีล้างมุ้งลวดแบบไม่ต้องถอด แม่บ้านหล า ยคนยังไม่เคยรู้ ปัจจุบันหลา ยบ้ านมักจะเลือกติดมุ้งลวดกัน เพื่อกันแ มล งไม่ให้เข้ามารบกวนภายในบ้ าน โดยมุ้งลวดนั้นจะติดบริเวณหน้าต่าง และประตูของบ้ าน หากบ้ านไหนมีประตู หน้าต่างเยอะ มุ้งลวดก็จะเยอะต ามไปด้วย หากจะถอดออ กมาล้างทำความสะอาดทีคงเสี ยเวลาทั้งวัน และเหนื่อยน่าดูเลยล่ะ แต่ในวันนี้เรามีเคล็ดลับมาบอกทุกคนกันกับการทำความสะอาดมุ้งลวดแบบง่ายๆ ไม่ต้องถอดออ กมาให้ยุ่งยาก ช่วยประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยล่ะค่ะ 3 วิธีทำความสะอาดคราบฝุ่นมุ้งลวดด้วยของใช้ภายในบ้… Read more »

แม่บ้านหล า ยคนยังไม่เคยรู้ วิธีล้างเขียงให้สะอาดป้อ งกั นการเกิดเ ชื้ อร าและคราบดำบนเขียง

แม่บ้านหล า ยคนยังไม่เคยรู้ วิธีล้างเขียงให้สะอาดป้อ งกั นการเกิดเ ชื้ อร าและคราบดำบนเขียง เขียงเป็นอุ ปก รณ์ทำครัวสำคัญที่ทุกบ้ านจะขาดไม่ได้ในการป ระก อบอ าห าร ซึ่งเขียงที่คนส่วนใหญ่ใช้หลักๆเลยคือ เขียงไม้ กับเขียงพลาสติก จะใช้เป็นที่วางสำหรับหั่นวัตถุดิบต่างๆ เช่น เนื้ อสัต ว์ ผัก ผลไม้ เป็นต้น หลา ยๆบ้านมักเจอปั… Read more »

เปลือกไข่ 2 ฟอง แก้ไขปัญหายากในบ้านได้ทันใจ หล า ยคนยังไม่เคยรู้

เปลือกไข่ 2 ฟอง แก้ไขปัญหายากในบ้านได้ทันใจ หล า ยคนยังไม่เคยรู้ ไข่เป็นวัตถุดิบที่ไว้ใช้ป ระก อบอ าห ารได้หลากหลา ยเมนู เช่น ผัดซีอิ๊ว ข้าวผัด สุกี้ ทุกเมนูล้วนใส่ไข่เป็นส่วนป ระก อบ หรือแม้แต่จะเอามาทำไข่ดาว ไข่เจียว ไข่ตุ๋น รับประทานกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อ ยแล้ว นั้นจึงทำให้เกือ บทุกบ้ านมักมีไข่เป็นวัตถุดิบติดครัวไว้เสมอ แต่เมื่อคุณนำไข่ไปป ระก… Read more »

เคล็ดลับขจัดสนิมในของใช้ภายในบ้าน ที่แม่บ้านหลายคนไม่เคยรู้

เคล็ดลับขจัดสนิมในของใช้ภายในบ้าน ที่แม่บ้านหลายคนไม่เคยรู้ ภายในบ้ านของคุณอาจจะพบปั ญห าอุ ปก รณ์ของใช้ภายในบ้ านเกิดสนิมขึ้น ทำให้ดูเก่าไม่น่าใช้ง าน ซึ่งเป็นปั ญห าที่น่าปวดหัวของคุณแม่บ้ านหล ายๆคน แต่วันนี้เรามีเคล็ดลับขัดคราบสนิมที่จะขจัดคราบสนิมที่เกาะอยู่ตามอุ ปก รณ์ของใช้ภายในบ้ านให้หลุดออ ก คุณจะได้บอ กลาของเก่า ต้อนรับของใหม่กันเลยล่ะค่ะ 1 มั นฝรั่งและเกลือขจัดคราบสนิม บอกลาความเก่า หากอุ ปก… Read more »

ลองทำดูน้ำตาลกับมะนาว แก้ปัญหาที่แม่บ้านแก้ไม่ตกใด้ทันใจ

ลองทำดูน้ำตาลกับมะนาว แก้ปัญหาที่แม่บ้านแก้ไม่ตกใด้ทันใจ ปั ญห าจุกจิกก วนใ จภายในบ้ าน อย่างการทำความสะอาดคราบส กปร ก การขจัดแ มล ง คุณสามารถทำเองได้ง่ ายๆ เพียงมีน้ำตาลกับน้ำมะนาว ซึ่งเป็นวั ตถุดิ บที่ทุกบ้ านอาจจะมีกันอยู่แล้วเพื่อไว้ใช้ป ระก อบอ าห ารให้มีร สช าติที่อร่ อย กล มกล่อ… Read more »

แม่บ้านควรรู้ น้ำมันพืช กับซองกันชื้น ช่วยแก้ปัญหายากๆในบ้านได้

แม่บ้านควรรู้ น้ำมันพืช กับซองกันชื้น ช่วยแก้ปัญหายากๆในบ้านได้ น้ำมั นพืช กับซ องกันชื้ นนั้นบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามีประโยชน์ม ากกว่าการนำน้ำมั นพืชไปป ระก อบอ าห าร และนำซ องกันชื้ นไปดู ดความชื้ น แต่สามารถทำเรื่องย ากๆที่เรากั งว ลให้เป็นเรื่องง่ ายได้ เพียงนำ 2 อย่ างนี้มาใช้ง าน… Read more »